BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kunasz Marek (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Skłonność do samozatrudnienia i determinanty wyboru docelowej formy aktywności zawodowej w świetle wyników badań studentów
Tendency for Self-Employment and Determinants of Target Form of Professional Activity : Results of Research
Source
Optimum : studia ekonomiczne, 2014, nr 2 (68), s. 116-131, tab., bibliogr. 36 poz.
Keyword
Przedsiębiorczość, Aktywność zawodowa ludności, Studenci
Entrepreneurship, Activity rate of population, Students
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem pracy jest analiza determinant wyboru docelowej formy aktywności zawodowej przez jednostki (studentów), ze szczególnym uwzględnieniem skłonności do założenia własnej firmy. Praca ma charakter teoretyczno-empiryczny. W części teoretycznej omówiono problematykę wyboru docelowej formy aktywności zawodowej w kontekście analiz determinant aktywności przedsiębiorczej. W części empirycznej zaprezentowano wyniki badań nad determinantami wyboru docelowej formy aktywności zawodowej. Głównym źródłem danych empirycznych był materiał z badań przedsiębiorczości studentów studiów stacjonarnych SES (Student's Entrepreneurship Survey), realizowanych począwszy od 2003 roku na Uniwersytecie Szczecińskim. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper was to conduct an analysis of determinants of target form of professional activity undertaken by individuals (students), with particular attention to the tendency for setting up business companies. The study is a theoretical and empirical one. Issues concerning the choice of target form of professional activity in the context of determinants of enterprising activity are discussed in the theoretical part of the paper. The results of research on determinants behind the selection of target form of professional activity can be found in the empirical part of the paper. The results of research on entrepreneurship collected by SES students of full-time studies at the University in Szczecin since 2003 are the main source of the empirical data. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. AISEC 2008 Raport z badania Pracodawca Roku 2008, AISEC, Warszawa.
 2. Alba-Ramirez A. 1994 Self-Employment in the Midst of Unemployment: The Case of Spain and the United States, "Applied Economics", vol. 26, no. 3.
 3. Bacławski K. 2005 Studium przedsiębiorczości w Polsce w roku 2004, Raport GEM, Fundacja Edukacyjna Bachalski, Poznań.
 4. Blanchflower D.G. 2000 Self-Employment in OECD Countries, "Labour Economics", vol. 7, no. 5.
 5. Blanchflower D.G., Oswald A., Stutzer A. 2001 Latent Entrepreneurship across Nations, "European Economic Review", vol. 45, no. 4-6.
 6. Blanchflower D.G., Oswald A.J. 1998 What Makes an Entrepreneur?, "Journal of Labour Economics", vol. 16, no. 1.
 7. CBOS 2009 Prestiż zawodów - komunikat z  badań, CBOS, Warszawa.
 8. Connelly B.L., Ireland R.D., Reutzel C.R., Coombs J.E. 2010 The Power and Effects of Entrepreneurship Research, "Entrepreneurship: Theory & Practice", vol. 34, no. 1.
 9. Dąbrowski M. 2012 Edukacja na rzecz przedsiębiorczości a rozwój gospodarczy, "Optimum. Studia Ekonomiczne", nr 3.
 10. Dominiak P. 2005 Sektor MSP we współczesnej gospodarce, PWN, Warszawa.
 11. Eurobarometr 2009 Entrepreneurship in EU and Beyond - Analytical Report, Flash Eurobarometr nr 283, The Gallup Organization.
 12. Evans D.S., Jovanovic B. 1989 An Estimated Model of Entrepreneurial Choice under Liquidity Constraints, "Journal of Political Economy", vol. 97, no. 4.
 13. Evans D.S., Leighton L.S. 1989 Some Empirical Apects of Entrepreneurship, "American Economic Review", vol. 79, no. 3.
 14. Evans D.S., Leighton L.S. 1989 The Determinants of Changes in US Self-Employment, 1968- 1987, "Small Business Economics", vol. 1, no. 2.
 15. Evans D.S., Leighton L.S. 1990 Small Business Formation by Unemployed and Employed Workers, "Small Business Economics", vol. 2, no. 4.
 16. Gaweł A. 2007 Ekonomiczne determinanty przedsiębiorczości, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań.
 17. Glinka B., Gudkova S. 2011 Przedsiębiorczość, Oficyna Ekonomiczna, Warszawa.
 18. Hamilton B.H. 2000 Does Entrepreneurship Pay? An Empirical Analysis of the Returns to Self-Employment, "Journal of Political Economy", vol. 108, no. 3.
 19. Jaremczuk K. 2005 Uwarunkowania przedsiębiorczości, PWSZ w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg.
 20. Karczmarczuk K. 1998 Struktura własności a przedsiębiorczość, "Ekonomista", nr 2- 3.
 21. Kihlstrom R.E., Laffont J.J. 1979 A General Equilibrium Entrepreneurial Theory of Firm Formation Based on Risk Aversion, "Journal of Political Economy", vol. 87, no. 4.
 22. Kokocińska M. 2012 Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarkach europejskich, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań.
 23. Kola-Bezka M. 2012 Makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w krajach ESW i UE-15 w latach 2005-2010 na podstawie analizy zmian wybranych wskaźników życia gospodarczego, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", nr 28.
 24. Kraśnicka T. 2002 Przedsiębiorczość jako przedmiot badań ekonomistów, "Ekonomia", nr 4.
 25. Kunasz M. 2008a Postawy i zachowania przedsiębiorcze studentów w świetle badań ankietowych, "Gospodarka Narodowa", nr 3.
 26. Kunasz M. 2008b Przedsiębiorczość studentów studiów dziennych - wyniki badań, "Przegląd Organizacji", nr 1.
 27. Kunasz M. 2009 Potencjał przedsiębiorczości wśród studentów - przykład zastosowania metod wielowymiarowej analizy porównawczej, "Wiadomości Statystyczne", nr 1.
 28. Kunasz M. 2013 Determinanty przedsiębiorczości w gospodarkach unijnych, Volumina, Szczecin.
 29. Lucas R.E. 1978 On the Size Distribution of Business Firms, "BELL Journal of Economics", vol. 9, no. 2.
 30. Macias J. 2013 Przedsiębiorczość jako proces wykorzystywania okazji rynkowych w burzliwym otoczeniu, "Problemy Jakości", nr 4.
 31. Marszałek A. 2012 Analiza postaw przedsiębiorczych wśród studentów, "e-mentor", nr 3.
 32. Piecuch T. 2010 Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 33. Schumpeter J.A. 1960 Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa.
 34. Sielski D. 2003 Przedsiębiorczość w Europie, "Wspólnoty Europejskie", nr 5.
 35. Vanden Heuvel A., Wooden M. 1997 Self-Employed Contractors and Job Satisfaction, "Journal of Small Business Management", vol. 35, no. 3.
 36. Wennekers S., Thurik R. 1999 Linking Entrepreneurship and Economic Growth, "Small Business Economics", vol. 13, no. 1.
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu