BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Budnikowski Tomasz (Instytut Zachodni w Poznaniu)
Title
Praca skrócona jako jeden ze sposobów ograniczania bezrobocia w okresie kryzysu 2008 - 2009
Short-Time Work as Method of Unemployment Reduction During Crisis 2008 - 2009
Source
Optimum : studia ekonomiczne, 2014, nr 2 (68), s. 132-147, wykr., tab., bibliogr. 16 poz.
Keyword
Bezrobocie, Kryzys gospodarczy, Rynek pracy
Unemployment, Economic crisis, Labour market
Note
streszcz., summ.
Abstract
Załamanie gospodarcze, zapoczątkowane kryzysem na amerykańskim rynku finansowym, pociągnęło za sobą gwałtowny wzrost bezrobocia najpierw w Stanach Zjednoczonych, a później także w innych krajach OECD. Wśród narzędzi polityki rynku pracy, umożliwiających zmniejszenie zakresu tego zjawiska, szczególne miejsce zajęła praca skrócona. Jej istota sprowadza się do przejściowego ograniczenia czasu pracy części załogi. Zła sytuacja na rynkach pracy spowodowała, że wiele krajów zdecydowało się na zmianę zasad funkcjonowania tego instrumentu, tak aby możliwe było znaczące ograniczenie rozmiarów bezrobocia. Dokładne skwantyfikowanie oddziaływania tego instrumentu na zmniejszenie rozmiarów bezrobocia jest wprawdzie bardzo trudne, to dostępne analizy pozwalają zauważyć, że było ono istotne. Przyczyniło się do zmniejszenia jego rozmiarów przede wszystkim w tych krajach, w których to narzędzie polityki zatrudnienia jest znane od wielu dziesięcioleci. (abstrakt oryginalny)

The economic downturn triggered by the crisis on the American financial market has caused a surge of unemployment, first in the USA and then in other OECD countries. Short time work has become a major instrument of labour market toolkit, enabling to contain this negative phenomenon. It stipulates a temporary reduction of staff work time. Unfavourable situation on labour markets has encouraged many governments to modify the principles of this instrument in order to effectively reduce un-employment. It is hard to assess precisely the impact of short time work on unemployment rate, nevertheless, available analyses suggest this impact has been significant. It has helped fight unemployment, particularly in countries with a long tradition of short time work. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Abraham K.G., Houseman S. 2012 Short-Time Compensation as a Tool to Mitigate Job Loss? Evidence on the U.S. Experience during the Recent Recession, "Upjohn Institute Working Paper", no. 12 - 181.
 2. Arico F.R., Stein U. 2012 Was Short-Time Work a Mracle Cure During the Great Recession ? The Case of Germany and Italy, "Comparative Economic Studies", no. 54.
 3. Bach H.-U., Spitznagel E. 2009 Betrieb zahlen mit - und haben etwas davon, "IAB-Kurzarbeit", no. 17.
 4. Boeri T., Bruecker H. 2011 Short-time work benefits revisited, some lessons from the Great Recession, "Economic Policy", October.
 5. Brautzsch K.W. 2010 Wichtige Stütze des Arbeitsmarktes in der Krise, aber keine Dauerlösung, "Wirtschaft im Wandel", no. 8.
 6. Brenke K., Rinne U., Zimmermann K. 2010 Kurzarbeit, Nützlich in der Krise, aber nun den Ausstieg einleiten, "DIW Wochenbericht", no. 16.
 7. Calavrezo O., Lodin F. 2012 Short-Time Working Arrangements in France during the Crisis: An Empirical Analysis of Firms and Employees, "Comparative Economic Studies", no. 54.
 8. Deeke A. 2009 Kurzarbeit - ein bislang erfolgreiches Instrument zur Abfederung der Krisenfolgen, "ifo Schnelldienst", no. 17.
 9. Dietz M., Stops M., Walwei U. 2010 Safeguarding Jobs though labor Hoarding in Germany, "Applied Economics Quarterly Supplement", Issue 61.
 10. Eichhorst W., Feil M., Marx P. 2010 Crisis, What Crisis? Patterns of Adaptation in European Labor Markets, "IZA Discussion Papers Series", no. 5045.
 11. Hijzen A., Vann D. 2011 The Role of Short-Time Work Schemes during the 2008-09 Recession, "OECD Social. Employment and Migration Working Papers", no. 115.
 12. Mandl I., Mascherini M. 2011 Potenziale der Kurzarbeit, WSI Mitteilungen, no. 7.
 13. Messenger L. 2009 Work sharing: A strategy to preserve jobs during the ghbal crisis, "Travail Policy Brief', no. 3.
 14. OECD Employment Outhok 2010, OECD, Paris.
 15. OECD Empbyment Outbok 2011, OECD, Paris.
 16. Vroman M., Brusentsev V. 2009 Short-Time Compensation as a Policy to Stabilize Employment, "University of Delaware. Department of Economics, Working Papers", no. 09 - 10.
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu