BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Niedzielski Eugeniusz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Title
Wybrane problemy zatrudnienia osób niepełnosprawnych
Selected Problems of Employing People with Disabilities
Source
Optimum : studia ekonomiczne, 2014, nr 2 (68), s. 158-166, tab., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Osoby niepełnosprawne, Zatrudnienie niepełnosprawnych, Rynek pracy
Disabled people, Disabilities employment activity, Labour market
Note
streszcz., summ.
Abstract
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących uwarunkowań zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Głównym ograniczeniem zatrudnienia takich osób jest brak ofert pracy dla nich i niechęć do ich zatrudniania. Pracujące osoby niepełnosprawne w większości (65%) uznają, że są traktowane przez pracodawców i współpracowników gorzej niż pracownicy w pełni sprawni. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the results of research on the conditions of employing people with disabilities. The main difficulty associated with employing this group of workers is the lack of job offers for them, as well as the reluctance of employers to take them on. The majority (65%) of those disabled who are employed believe that they are treated worse by their employers and co-workers than their able-bodied colleagues. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Dokument elektroniczny, tryb dostępu: www.stat.gov.pl, data wejścia: 21.07.2012.
  2. Dominiak M. 2012 Uwarunkowania aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, Praca magisterska UWM, Olsztyn.
  3. Kilian M. 2007 Niepełnoprawni w społeczeństwie, "Polityka Społeczna", nr 11-12.
  4. Kołaczek B. 2006 Zatrudnianie osób niepełnosprawnych w Polsce. Uwarunkowania i skutki, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
  5. Majewski T. 1995 Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych, Centrum Badawczo-Rozwojowe Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Warszawa.
  6. Nowak A. 2002 Bezrobocie wśród niepełnosprawnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
  7. Sprusińska E. 1997 Psychospołeczne bariery w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, "Polityka Społeczna", nr 7.
  8. Wilk E. 2013 Urobienie bezrobociem, "Polityka", nr 11 (2899).
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu