BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Niklińska Natalia (Uniwersytet Warszawski, student), Wnorowski Henryk (Uniwersytet w Białymstoku)
Title
Uwarunkowania etycznych postaw producentów żywności
Factors behind Ethical Attitudes of Food Producers
Source
Optimum : studia ekonomiczne, 2014, nr 3 (69), s. 156-168, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Żywność, Bezpieczeństwo żywnościowe, Przedsiębiorczość, Etyka, Konsument, Systemy bezpieczeństwa
Food, Food security, Entrepreneurship, Ethics, Consumer, Security systems
Note
streszcz., summ.
Abstract
Zagrożenie zachowań nieetycznych producentów i dystrybutorów dotyczy wszystkich aktywności biznesowych. Wydaje się, iż najdotkliwsze skutki występowania takich postaw można zanotować w obszarze wytwarzania żywności, ze względu na jej bezpośrednie konsekwencje dla zdrowia i życia ludzkiego. Żywność należy do dóbr niezbędnych, które zaspokajają podstawowe potrzeby człowieka (fizjologiczny głód, bezpieczeństwo, przynależność). Jedzenie daję siłę do działania wszystkiemu, co żyje. Jedzenie jest również źródłem przyjemności i radości życia, a wspólne spożywanie posiłków kształtuje: określone normy, wzorce estetyczne i przyzwyczajenia żywieniowe. Stąd naturalnym naszym dążeniem, a zarazem oczekiwaniem jest przekonanie, że to, co spożywamy, co oferują nam producenci żywności jest bezpieczne. Skoro tak nie jest (zdarza się), to rośnie znaczenie standardów etycznych producentów żywności, które powinny być wzmocnione klarownym i skutecznym systemem kontroli żywności. (abstrakt oryginalny)

All types of business activity are under threat of unethical practices by manufacturers and distributors. It seems that the most severe effects of such behaviour can be observed in the field of food production, due to its direct consequences for human health and life. Food is an indispensable good, meeting basic human needs (physiological hunger, safety, belonging). It fuels all the bodily functions and activities of living organisms. Food is also a source of pleasure and enjoyment, whereas sharing meals gives rise to specific social standards, customs, and aesthetic patterns. Hence, it is natural that we expect that what we eat, what food producers offer us, is perfectly safe. As this is not always the case, it is tremendously important that higher ethical standards for food manufacturers should be enforced through the introduction of a clear and effective system of food control. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baruk A. I. 2011 Etyka producentów żywności a postrzeganie artykułów spożywczych na rynku, "Handel Wewnętrzny", nr 1.
 2. Bezpieczeństwo żywności w erze globalizacji 2009, S. Kowalczyk (red.), Wydawnictwo SGH, Warszawa.
 3. Błaszczak A. 2014 Biznes prowadzony w zgodzie z dekalogiem, "Rzeczpospolita", 23.05.2014.
 4. Boulding K. E. 1985 Ponad ekonomią, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 5. Gasparski W. 2004 Wykłady z etyki biznesu, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa.
 6. Glapiak E. 2014 Kryzys wygrywa z etyką, "Rzeczpospolita", 12.06.2014.
 7. Kaszewska-Romańczuk K. 2013 Zadania i zakres kompetencji Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) oraz nowe przepisy w zakresie znakowania żywności, [w:] Handel wewnętrzny w Polsce. Rynek artykułów żywnościowych, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa.
 8. Klimczak B. 1997 Jak uzasadnić potrzebę etyki w działalności gospodarczej?, [w:] Etyka biznesu, J. Dietl, W. Gasparski (red.), PWN, Warszawa.
 9. Nielegalny rynek żywności. Skala zjawiska i możliwości przeciwdziałania 2013, W. Pływaczewski, R. Płocki (red.), Wydział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno.
 10. Niewczas M. 2013 Konsument najmniej odpowiedzialny, "Agro Przemysł", nr 1.
 11. Noga A. 2009 Teorie przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 12. Skrabka-Błotnicka T., Masłowski B. 2008 Bezpieczeństwo żywności, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 13. Żywność pod lupą jednej inspekcji 2014, "Rzeczpospolita", 18.04.2014.
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu