BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jaros Barbara (Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach)
Title
Pomiar zrównoważonej konsumpcji
Sustainable Consumption : Measurement Problems
Source
Optimum : studia ekonomiczne, 2014, nr 3 (69), s. 169-183, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Rozwój zrównoważony, Konsumpcja, Polityka ekologiczna
Sustainable development, Consumption, Ecological politics
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem pracy jest przedstawienie problematyki pomiaru zrównoważonej konsumpcji na podstawie najnowszych badań w dziedzinie pomiaru zrównoważonego rozwoju. Jednym z celów europejskiej polityki ochrony środowiska jest zrównoważona produkcja i konsumpcja (SCP - Sustainable Consumption and Production). Sustainable Consumption and Production zajmuje ważne miejsce w tzw. zielonej gospodarce (green economy), czyli takim rozwoju społeczno-gospodarczym, który w bardziej efektywny sposób realizuje cele zrównoważonego rozwoju. W pracy poddano analizie dostępną literaturę na temat mierników zrównoważonej konsumpcji zarówno polsko-, jak i angielskojęzyczną. W celu omówienia pomiaru postępu na drodze zrównoważonej konsumpcji wykorzystano m.in. raporty Europejskiej Agencji Środowiska (EEA - European Environment Agency), dane Eurostatu oraz prace Głównego Urzędu Statystycznego. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study is to present the issue of measuring sustainable consumption in the light of the latest research into sustainable development. Sustainable consumption and production (SCP) is one of the objectives of EU environmental policy. SCP occupies an important place in the so-called green economy, i.e. socio-economic development that meets the objectives of sustainability more effectively. This paper examines the available literature, in both Polish and English, on measurement of sustainable consumption. In order to assess the progress towards reaching sustainable consumption, the author uses, inter alia, the reports of the European Environment Agency (EEA), Eurostat reports and the research outcomes obtained by the Polish Central Statistical Office. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Assadourian E. Degrowing Our Way to Genuine Progress, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http:// archleague.org/2013/10/degrowing-our-way-to- genuine-progress/, data wejścia: 15.09.2013].
  2. Environmentalpressures from European consumption and production. A study in integrated environmental and economic analysis 2013, EEA Technical Report, no. 2, Publications Office of the European Union, European Environment Agency, Luxembourg.
  3. Progress in Sustainable Consumption and production in Europe. Indicator-based Report 2011, ETC/SCP, 11 February 2011, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://scp.eionet.europa.eu/publications/SCP%20Indicators%20report%2020 10/wp/WP2011_1, data wejścia: 5.11.2013].
  4. Roadmap to a Resource Efficient Europe 2011, Komisja Europejska, COM (2011) 571 final, 20.09.2011.
  5. Scholl G., What is Sustainable Consumption? (knowledge base of RESPONDERproject, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.scp-responder.eu/pdf/knowledge/ papers/RESPONDER%20input%20paper%20sustainable%20consumption.pdf, data wejścia: 12.11.2013].
  6. Sustainable development in the European Union, 2011 monitoring report of the EU sustainable development strategy 2011, Publications Office of the European Union, European Commission, Luxembourg, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-31-11-224/EN/KS-31-11-224-EN.PDF, data wejścia: 5.11.2013].
  7. Wiedman T.O., Schandl H., Lenzen M., Moran D., Suh S., West J., Kanemoto K. 2013 The matenalfootprint of nations, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.pnas.org/content/early/2013/08/28/1220362110.full.pdf+html, data wejścia: 22.12.2013].
  8. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Polski 2011, Główny Urząd Statystyczny, Katowice, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.stat.gov.pl/gus/5840_ 12144_PLK_HTML.htm, data wejścia: 12.10.2013].
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu