BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Piotrowska-Piątek Agnieszka (Urząd Statystyczny w Kielcach)
Title
Działania na rzecz rozwoju regionu w dokumentach strategicznych uczelni w Polsce w świetle analizy treści : komunikat z badań
Actions for Regional Development in Strategic Documents of Polish Universities : Summary of Research Findings
Source
Optimum : studia ekonomiczne, 2014, nr 3 (69), s. 195-206, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Rozwój regionalny, Szkolnictwo wyższe, Współpraca
Regional development, Higher education, Cooperation
Note
streszcz., summ.
Abstract
W niniejszym artykule zaprezentowano częściowe wyniki badań dotyczące obecności komponentu działań na rzecz rozwoju regionu w dokumentach strategicznych szkół wyższych w Polsce. Wykorzystując jedną z metod badań niereaktywch - analizę treści, przedstawiono dostępne misje i strategie uczelni pod kątem kierunku oraz obszaru deklarowanych działań na rzecz rozwoju regionalnego. (abstrakt oryginalny)

The paper presents partial results of research on the presence of the question of regional development activities in the strategic documents of higher education institutions in Poland. Using a non-reactive method: content analysis, the author explores the available missions and strategies of universities in terms of the direction and the scope of pledged actions for regional development. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Antonowicz D. 2005 Uniwersytet przyszłości. Wyzwania i modele polityki, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
  2. Bryła P., Jurczyk T., Domański T. 2013 Klasyfikacja barier podejmowania współpracy z otoczeniem gospodarczym przez uczelnie wyższe, "Marketing i Rynek", nr 5.
  3. Drapińska A. 2011 Zarządzanie relacjami na rynku edukacyjnych usług wyższych, PWN, Warszawa.
  4. Mayntz R., Hubner K. 1985 Wprowadzenie do metod socjologii empirycznej, PWN, Warszawa.
  5. Ustawa z dnia 12 września 1990 roku o szkolnictwie wyższym (Dz. U., 1990, Nr 65, poz. 385).
  6. Ustawa z dnia 26 czerwca 1997 roku o wyższych szkołach zawodowych (Dz. U. z 1997 roku, Nr 96, poz. 590).
  7. Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z 27 lipca 2005 roku (Dz. U. z 2005 roku, Nr 164, poz. 1365; z 2006 roku, Nr 46, poz. 328).
  8. Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z 18 marca 2011 roku (Dz. U., Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.).
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu