BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Karandashev Yuri (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy)
Title
Struktura wieku późnego dzieciństwa
Structure of Development in Later Childhood
Source
Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, 2014, nr 13, s. 31-42, tab., bibliogr. 7 poz.
Scientific Papers of the Witelon State University of Applied Sciences in Legnica
Keyword
Rozwój, Poziom edukacji, Psychologia
Development, Level of education, Psychology
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule zaprezentowana została struktura wieku późnego dzieciństwa przedstawiona według układu wiodących funkcji tworzących okresy rozwoju. Podany materiał opiera się na opracowanej przez autora koncepcji rozwoju w ontogenezie. (abstrakt oryginalny)

The article presents the structure of development in the age period of later childhood, described by system of leading functions forming developmental periods. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Flammer A., Entwicklungstheorien: Psychologische Theorien der menschlichen Entwicklung. Bern-Goettingen-Toronto-Seattle 1988.
  2. Liberska H., Teorie rozwoju psychicznego [w:] Psychologia rozwoju człowieka, red. J. Trempała, PWN, Warszawa 2011.
  3. Karandashev Yu., Ewolucyjna koncepcja i periodyzacja rozwoju ontogenetycznego, Bielsko-Biała 1913, https://sites.google.com/site/yurikarandashev/.
  4. Karandashev Yu., Metateoria rozwoju L.S. Wygotskiego: opis formalny, "Horyzonty Psychologii" 2011, tom 1, nr 1, s. 37-  60.
  5. Karandashev Yu., Wiek dorosłości w układzie strukturalnym [w:] Egzystencjalne problemy człowieka w okresie starzenia się, red. nauk. Yu. Karandashev, T. Senko, Mysłowice 2011.
  6. Kielar - Turska M. Średnie dzieciństwo - wiek przedszkolny [w:] Psychologia rozwoju człowieka, red. J. Trempała, PWN, Warszawa 2011.
  7. Kołodziejczyk A., Późne dzieciństwo - młodszy wiek szkolny [w:] Psychologia rozwoju człowieka, red. J. Trempała, PWN, Warszawa 2011.
Cited by
Show
ISSN
1896-8333
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu