BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Piasecki Krzysztof (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Behawioralna wartość bieżąca - nowe podejście
Behavioural Present Value : New Approach
Source
Optimum : studia ekonomiczne, 2014, nr 1 (67), s. 36-45, bibliogr. 14 poz.
Keyword
Równowaga rynkowa, Finanse behawioralne, Zbiory rozmyte
Market equilibrium, Behavioural finance, Fuzzy sets
Note
streszcz., summ.
Abstract
W pracy Piaseckiego [Piasecki, 2011a; Piasecki, 2011b] zdefiniowano bieżącą wartość behawioralną jako liczbę rozmytą. Zaproponowany model formalny okazał się obarczony pewnymi usterkami formalnymi, które wypaczają obraz wpływu czynników behawioralnych. Usterki te przedstawiono w artykule. Następnie każdą z nich poprawiono. W ten sposób uzyskano nowy, zmodyfikowany model formalny behawioralnej wartości bieżącej. Model ten zastosowano do wyjaśnienia fenomenu utrzymywania się równowagi rynkowej na efektywnym rynku finansowym w stanie nierównowagi finansowej. (abstrakt oryginalny)

Piasecki [in Piasecki, 2011a; Piasecki, 2011b] defined behavioural present value as a fuzzy number. The proposed model proved to be burdened with some formal defects which distorted the picture of the impact of behavioural factors. These defects are discussed in this paper. Next each of them is corrected. In this way, a modified formal model of behavioural present value is obtained. The new model is used to explain how market equilibrium is maintained in efficient financial markets remaining in the state in financial imbalance. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Barberis N., Shleifer A., Vishny R. 1989 A model of investor sentiment, "Journal of Financial Economics", 49.
 2. Calzi M. L. 1990 Towards a general setting for the fuzzy mathematics of finance, "Fuzzy Sets and Systems", 35.
 3. Dubois J., Prade H. 1979 Fuzzy real algebra: some results, "Fuzzy Sets and Systems", 2.
 4. Edwards W. 1968 Conservatism in human information processing, [in:] Formal representation of human judgment, Klienmutz B. (ed.), Wiley, New York.
 5. Greenhut J. G., Norman G., Temponi C. T. 1995 Towards a fuzzy theory of oligopolistic competition, IEEE Proceedings of ISUMA-NAFIPS.
 6. Huang X. 2007 Two new models for portfolio selection with stochastic returns taking fuzzy information, "European Journal of Operational Research", 180 (1).
 7. Peccati L. 1972 Su di una caratterizzazione del principio del criterio dell'attualizzazione, Studium Parmense, Parma.
 8. Piasecki K. 2011a Behavioural Present Value, "Behavioral & Experimental Finance eJournal", 4, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://ssrn.com/abstract= 1729351, data wejścia: 15.08.2013].
 9. Piasecki K. 2011b Rozmyte zbiory probabilistyczne, jako narzędzie finansów behawioralnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 10. Piasecki K. 2011c Effectiveness of securities with fuzzy probabilistic return, "Operations Research and Decisions", 2.
 11. Piasecki K. 2012 Basis of Financial Arithmetic from the Viewpoint of the Utility Theory, "Operations Research and Decisions", 3.
 12. Sheen J. N. 2005 Fuzzy financial profitability analyses of demand side management alternatives from participant perspective, "Information Sciences" 169.
 13. Tsao C.-T. 2005 Assessing the probabilistic fuzzy Net Present Value for a capital, Investment choice using fuzzy arithmetic, "J. of Chin. Ins. of Industrial Engineer", 22(2)
 14. Ward T. L. 1985 Discounted fuzzy cash flow analysis, 1985 Fall Industrial Engineering, Conference Proceedings, Berkeley.
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu