BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Biełuszko Katarzyna (Akademia Morska w Gdyni), Grobelna Aleksandra (Akademia Morska w Gdyni)
Title
Udogodnienia dla obsługi konferencji i biznesu narzędziem konkurencyjności na rynku polskich hoteli luksusowych
Facilities for the Conference and Business as a Tool of Competitiveness on the Polish Luxury Hotels Market
Source
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2014, t. 15, z. 4, cz. 3, s. 161-174, bibliogr. 15 poz.
Entrepreneurship and Management
Issue title
Konkurencyjność regionów turystycznych
Keyword
Turystyka biznesowa, Hotelarstwo, Usługi hotelowe, Kategoryzacja hoteli, Konferencje
Business tourism, Hotel industry, Hotel services, Hotels categorization, Conferences
Note
summ.
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest analiza dostosowania polskich hoteli luksusowych do obsługi gości biznesowych, zarówno pod względem ich wyposażenia i udogodnień zaplecza biznesowego, jak i odpowiedniego poziomu obsługi. Pod pojęciem hoteli luksusowych, dla potrzeb niniejszych badań, przyjęto hotele 4- i 5-gwiazdkowe w Polsce, w literaturze przedmiotu przedstawiające standard reprezentacyjny. Problemem badawczym jest próba poszukiwania odpowiedzi na pytanie czy produkt hotelowy hoteli luksusowych w Polsce zorientowany jest na ściśle sprecyzowane preferencje i potrzeby gości biznesowych, którzy oczekują konkretnej oferty i usług o charakterze specjalistycznym. (fragment tekstu)

The purpose of this article is to analyze the adjustment of Polish luxury hotels to the needs of the business guests, both in terms of equipment and business facilities and an appropriate level of services delivered to the hotel guests visiting objects for business purposes. The research problem is to try to seek answers for the question: whether the business product of the luxury hotels in Poland is oriented on strictly defined preferences and needs of business travelers who expect a specific offer and the special services? Expected results are expand the knowledge of the hotel management process, especially in the area of the optimization the business hotel product management oriented towards guests needs. The implications for the luxury hotels' managers are also formulated. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Błądek Z. (red.) (2010), Nowoczesne hotelarstwo. Od projektowania do wyposażenia, Wyd. Palladium Architekci - Błądek, Manikowski, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna Adam, Warszawa.
 2. Ministerstwo Sportu i Turystyki (2012), Charakterystyka przyjazdów do Polski w okresie styczeń - wrzesień 2012 roku, ACTIV GROUP i Instytut Turystyki, Warszawa.
 3. Davidson R., Cope B. (2003), Turystyka biznesowa. Konferencje, podróże motywacyjne, wystawy, turystyka korporacyjna, Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa.
 4. Enz C.A., Siguaw J.A. (2000), Best Practices in Human Resources, Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, 41.
 5. Gaworecki W.W. (2003), Turystyka, PWE, Warszawa.
 6. Gołembski G. (red.) (2009), Kompendium wiedzy o turystyce, PWN, Warszawa.
 7. Górska-Warsewicz H. Świstak E. (2009), Funkcjonowanie przedsiębiorstwa hotelarskiego, Wyd. SGGW, Warszawa.
 8. Kurek W. (red.) (2007), Turystyka, PWN, Warszawa.
 9. Panasiuk A. (red.) (2004), Ekonomiczne problemy turystyki, Wyd. Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 10. Poland Convention Bureau (2013), Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce 2013 - Raport, Warszawa.
 11. Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 16.11.2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2011 r. Nr 259 poz. 1553).
 12. Sidorkiewicz M. (2011), Turystyka biznesowa, wyd. Difin, Warszawa.
 13. Szostak D., Sidorkiewicz M. (2007), Wzajemne relacje między turystyką biznesową a hotelarstwem na współczesnym rynku turystycznym [w:] W.Gaworecki (red.), Turystyka biznesowa, Wyd. WSTiH, Gdańsk.
 14. Świątecki A. (red.) (2005), Nowy Incentive w Polsce, Wyd. Elekt Business Service & Travel, Warszawa.
 15. Witkowski Cz. (1998), Podstawy hotelarstwa, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1733-2486
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu