BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kacprzak Dariusz (Politechnika Białostocka)
Title
Prezentacja cen dóbr konsumpcyjnych oraz dynamiki ich zmian za pomocą skierowanych liczb rozmytych
Presentation of Consumer Goods Prices and their Dynamics : Ordered Fuzzy Numbers Analysis
Source
Optimum : studia ekonomiczne, 2014, nr 1 (67), s. 184-196, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Zbiory rozmyte, Ceny dóbr konsumpcyjnych, Dynamika cen, Rynek dóbr konsumpcyjnych
Fuzzy sets, Consumer prices, Price dynamics, Consumer goods market
Note
streszcz., summ.
Abstract
W pracy krótko przedstawiono model skierowanych liczb rozmytych (OFN). Następnie liczby te wykorzystano do opisu i graficznej prezentacji cen dóbr konsumpcyjnych (bieżącej i bazowej) oraz dynamiki ich zmian. Opis cen dóbr za pomocą OFN pozwala na łatwą i szybką agregację danych, a także budowę koszyka dóbr. Z kolei, ilustracja graficzna cen dóbr w postaci skierowanych liczb rozmytych umożliwia prosty odbiór kilku informacji jednocześnie, takich jak: cena bieżąca, cena bazowa, kierunek czy dynamika zmiany ceny. Daje to konsumentowi możliwość łatwego uporządkowania dóbr pod względem korzystności zmiany ceny, tzn. od najkorzystniejszej, czyli takiej, gdy cena dobra spadła w największym stopniu, do najmniej korzystnej, czyli takiej, gdy cena wzrosła w stopniu największym. (abstrakt oryginalny)

First, the paper briefly discusses the model of ordered fuzzy numbers. Next, the method is used for the description and graphic presentation of consumer goods prices (current and base) and of the dynamics of price change. The description of goods prices with the use of OFN facilitates the aggregation of data and building of a basket of goods. What is more, the graphic illustration of goods prices in the form of OFN enables simple reception of information, such as the current price, the base price, the direction of price change, or the dynamics of price change. It gives the consumer an excellent opportunity to arrange goods in terms of benefit, starting with the most profitable change when the price drops the most and finishing with the least profitable one when the price increases the most. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Jóźwiak J., Podgórski J. 1998 Statystyka od podstaw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
  2. Kacprzak D. 2010 Skierowane liczby rozmyte w  modelowaniu ekonomicznych, "Optimum. Studia Ekonomiczne", nr 3.
  3. Kacprzak D. 2012a Przychód i koszt całkowity przedsiębiorstwa wyrażony przy użyciu skierowanych liczb rozmytych, "Zarządzanie i Finanse", vol. 10, nr 2, cz. 1.
  4. Kacprzak D. 2012b Zastosowanie skierowanych liczb rozmytych do prezentacji cen akcji, "Optimum. Studia Ekonomiczne", nr 6.
  5. Kosiński W., Prokopowicz P., Ślęzak D. 2002a Drawback of fuzzy arithmetics - new intutions and propositions, [in:] Methods of Aritificial Intelligence, T. Burczyński, W. Cholewa, W. Moczulski (eds.), Silesian Technical University, Gliwice.
  6. Kosiński W., Prokopowicz P., Ślęzak D. 2002b On algebraic operations on fuzzy reals, [in:] Advances in Soft Computing. Proceedings of the Sixth International Conference on Neutral Networks and Soft Computing, L. Rutkowski, J. Kasprzyk (ed.), Zakopane.
  7. Kosiński W., Prokopowicz P., Ślęzak D. 2003 Ordered fuzzy numbers, "Bulletin of the Polish Academy of Sciences Mathematics", vol. 52, no. 3.
  8. Kosiński W., Prokopowicz P. 2004 Algebra liczb rozmytych, "Matematyka stosowana", vol. 5, nr 46.
  9. Kosiński W., Prokopowicz P., Kacprzak D. 2009 Fuzziness - representation of dynamic changes by ordered fuzzy number, [in:] Studies In Fuzziness and Soft Computing, R. Seising (ed.), vol. 243.
  10. Ostoja-Ostaszewski A. 2006 Matematyka w ekonomii 1. Modele i  metody, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu