BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zuzek Dagmara K. (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie), Mickiewicz Bartosz (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Aktywność przedsiębiorstw w kontekście wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju w województwie małopolskim
Enterprises' Activity in Context of Sustainable Development Principles Implementation in Malopolska Province
Source
Optimum : studia ekonomiczne, 2014, nr 1 (67), s. 197-206, rys., bibliogr. 21 poz.
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Rozwój zrównoważony, Strategie proekologiczne
Small business, Sustainable development, Pro-ecological strategies
Note
streszcz., summ.
Abstract
Funkcjonowanie przedsiębiorstw zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju może przyczynić się do wzrostu ich atrakcyjności, a także wzmocnić ich pozycję konkurencyjną. Realizacja tych zasad pozwala na wytwarzanie towarów i usług w taki sposób, aby wykorzystać procesy i systemy ograniczające zły wpływ na środowisko dzięki oszczędzaniu energii i surowców. Celem artykułu jest ukazanie znaczenia problematyki zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do funkcjonowania przedsiębiorstw. Wskazano również etapy zachodzące w przedsiębiorstwie na drodze do zrównoważonego rozwoju oraz korzyści i koszty wynikające z prowadzenia działalności proekologicznej. (abstrakt oryginalny)

Enterprises' functioning compliant with sustainable development principles may cause increase of their attractiveness and build up their competitiveness position. Realization of those principles allow for production of goods and service in the way using processes and systems limiting bad influence on natural environment by saving of energy and raw materials. The aim of the paper is to present meaning of sustainable development problems in relation to enterprises' functioning. In the paper there were also pointed stages existing in the enterprise on the way to its sustainable development and profits, costs resulting from pro-ecological activity. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bojarski W. 1988 Koncepcja badań nad zharmonizowanym rozwojem społeczno-gospodarczym z poszanowaniem dóbr przyrody, "Problemy rozwoju społeczno-gospodarczego z poszanowaniem dóbr przyrody", Biuletyn Komitetu Ochrony Środowiska PAN, Wrocław - Warszawa.
 2. Borys T. 2008 Raport z pracy pt.: Zaprojektowanie i przetestowanie ram metodologicznych oraz procedury samooceny gmin na podstawie wskaźników zrównoważonego rozwoju w Systemie Analiz Samorządowych (SAS), Jelenia Góra - Poznań.
 3. Hart S. 1995 A natural-resource-based view of the firm, "Academy of Management Review", no. 20 (4), Publisher, London.
 4. Hilson G., Murcka B. 2000 Sustainable development in the mining industry: clarifying the corporate perspective, "Resources Policy", no. 26.
 5. Hopfer A. 1992 Funkcje obszarów wiejskich z perspektywy ekorozwoju, "Ekorozwój Obszarów Wiejskich", nr  401.
 6. Kiełczewski D. 2001 Ekologia społeczna, "Ekonomia i Środowisko", Białystok.
 7. Klinkers L., van der Kooy W., Wijnen H. 1999 Product-oriented environmental management provides new opportunities and directions for speeding up environmental performance, "Greener Management International", no. 26, Summer, 91-18.
 8. Kozłowski S. 1992 Koncepcja ekorozwoju jako podstawa polityki ekologicznej państwa, [w:] Działalność gospodarcza a ochrona środowiska przyrodniczego, B. Poskrobko (red.), Biuro Badań i Wdrożeń Ekologicznych, Białystok.
 9. Mazur-Wierzbicka E. 2007(a) Wpływ zachowań proekologicznych na konkurencyjność przedsiębiorstw, [w:] Przedsiębiorstwo i państwo - wybrane problemy konkurencyjności, T. Bernat (red.), Print Group Daniel Krzanowski, Szczecin.
 10. Mazur-Wierzbicka E. 2007 (b) Zarządzanie proekologiczne - ważny czynnik sukcesu rynkowego przedsiębiorstwa, [w:] Zachowania rynkowe w teorii i praktyce, D. Kopyciński (red.), Zachowania Rynkowe w Teorii i Praktyce, Szczecin.
 11. Penc J. 1997 Strategiczne zarządzanie, Placet, Warszawa.
 12. Penfiled P. 2007 Sustainability Can Be A Competitive Advantage, Whitman School of Management, Syracuse.
 13. Pieńkowski D. 2003 Psychospołeczne determinanty problemów ochrony środowiska w ekonomii, "Ekonomia i Środowisko", nr 2(24), Białystok.
 14. Porter M.E. 1991 America'sgreening strategy, "Scientific American", no. 264 (4).
 15. Poskrobko B. 1997 Teoretyczne aspekty ekorozwoju, "Ekonomia i Środowisko", nr 1 (10).
 16. Rok B., Kuraszko I., Panek-Owsiańska M., Wieciech L., Brzozowski A. 2007 Społeczna odpowiedzialność biznesu w  Polsce. Wstępna analiza, Warszawa.
 17. Uchwała Sejmu RP z dnia 10 maja 1991 roku, Monitor Polski z 1991 roku, Nr 18, poz. 118.
 18. Wawrzyniak B. 1988 Przedsiębiorczość - legitymacja do przyszłości, "Przegląd Organizacji , nr 7.
 19. Wskaźniki ekorozwoju 1999, T. Borys (red.), "Ekonomia i Środowisko", nr  1, Białystok.
 20. Zegar J. S. 2003 Kierowanie zrównoważonym rozwojem społeczno-gospodarczym (ekorozwojem), SGH, Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
 21. Zrównoważona produkcja działalności przedsiębiorstw. Raport z badań 2011, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu