BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Adamczyk Piotr (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Wpływ stopy bezrobocia na regionalnym rynku pracy na aktywność zawodową ludności wiejskiej w Polsce
The Influence of Unemployment Rate on the Regional Labour Market on the Economic Activity of Rural Population in Poland
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2011, T. 13, z. 1, s. 11-14, tab., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Regionalny rynek pracy, Stopa bezrobocia, Aktywność zawodowa ludności
Regional labour market, Unemployment rate, Activity rate of population
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono zmiany poziomu aktywności zawodowej i stopy bezrobocia na obszarach wiejskich w Polsce w latach 2006-2010. Głównym celem pracy było określenie związku pomiędzy stopą bezrobocia a współczynnikiem aktywności zawodowej na regionalnym rynku pracy. Do oceny kierunku i siły zależności pomiędzy tymi wskaźnikami wykorzystano współczynnik korelacji liniowej Pearsona. (abstrakt oryginalny)

The paper aims to analyse changes in the level of economic activity rate and unemployment rate among the rural population according to the provinces in the years 2006-2010. The goal of the paper was to determinate the statistically significant correlation between these both categories. To estimate this relation the author used Pearson 's correlation coefficient. It was stated that in the analysed period this coefficient was between -0,481 and-0,681, which shows the moderate negative correlation. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Aktywność ekonomiczna ludności Polski. 2007-2011: GUS, Warszawa.
  2. Frenkel I. 2008: Przemiany demograficzne i aktywność ekonomiczna ludności wiejskiej w latach 2000-2006. Studia i Monografie, 2. IRWiR PAN, Warszawa, 40-41.
  3. Hybel J. 2003: Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju rynku pracy w Polsce w perspektywie integracji z Unią Europejską. Wyd. SGGW, Warszawa, 77-78.
  4. Milewski R. (red.) 2002: Podstawy ekonomii. PWN, Warszawa, 533.
  5. Sobczyk M. 2007: Statystyka. PWN, Warszawa, 237-239, 283.
  6. Starzyńska W. 2002: Statystyka praktyczna. PWN, Warszawa, 293-294, 310.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu