BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bednarski Marek (Uniwersytet Warszawski)
Title
Szara strefa - rynek pracy - integracja społeczna
Grey Economy - Labour Market - Social Integration
Source
Optimum : studia ekonomiczne, 2013, nr 6 (66), s. 45-56, bibliogr. 25 poz.
Keyword
Integracja społeczna, Szara strefa, Rynek pracy
Social integration, Grey economy, Labour market
Note
streszcz., summ.
Abstract
Prezentowane opracowanie jest poświęcone analizie wpływu szarej strefy na rynek pracy i procesy integracji społecznej, a także dyskusji na temat definicji i sposobów mierzenia tego fenomenu. Rozważania prowadzą do konkluzji, że wpływ szarej strefy na procesy gospodarcze i społeczne bywa głęboki, ale dotyczy w istotny sposób tylko ograniczonej grupy osób. Oznacza to, że polityka na tym obszarze musi być prowadzona w sposób selektywny i precyzyjnie adresowany. (abstrakt oryginalny)

The paper analyses the influence of grey economy on labour market and social integration processes. Also discussed is the definition of the phenomenon and the relevant measurement problems. The conclusion is that the effect of grey economy on socio-economic processes can be profound, but this applies only to a limited number of cases. It means that state policy in this area must be selective and carefully targeted. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bednarski M. 2010 Wykluczenie społeczne a szara strefa w gospodarce, "Polityka Społeczna", nr 9.
 2. Bednarski M. 2013 "Szara strefa" gospodarcza a  dobre rządzenie w Polsce, [w:], Jakość rządzenia w Polsce. Jak ją badać, monitorować i poprawiać?, J. Wilkin (red.), Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 3. Bednarski M., Rutkowski W. 2008 Gospodarstwa domowe jako pracodawcy, [w:] Przyczyny pracy nierejestrowanej w Polsce, M. Bednarski, E. Kryńska, K. Pater, M. Walewski (red.), Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - Instytut Pracy i Spraw Socjalnych - Centrum Analiz Społeczno- Ekonomicznych, Warszawa.
 4. Broda-Wysocki P. 2012 Wykluczenie i inkluzja społeczna. Paradygmaty i próby definicji, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
 5. Buehn A., Karmann A. 2011 The Shadow Economy and Do-it-yourself Activities: What Do We Know?, [in:] Handbook on the Shadow Economy, F. Schneider (ed.), Edward El-gar, Cheltenham, UK - Northampton, MA, USA.
 6. Cichocki S. 2007 Rozmiary "szarej strefy" w Polsce oraz ich zależność od polityki podatkowej i sytuacji budżetu państwa w latach 1995-2006, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa (maszynopis pracy doktorskiej).
 7. Domański S. 1993 Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 8. Dominiak P. 2005 Sektor MSP we współczesnej gospodarce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 9. Fałkowski J. 2013 Siła i słabość państwa w rozważaniach nowej ekonomii politycznej, [w:] Jakość rządzenia w Polsce. Jak ją badać, monitorować i poprawiać?, J. Wilkin (red.), Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 10. Feld L., Schneider F. 2011 Survey on the Shadow Economy and Undeclared Work in OECD Countries, [in:] Handbook on the Shadow Economy, F. Schneider (ed.), Edward Elgar, Cheltenham, UK - Northampton, MA, USA.
 11. Frieske K.W. 2008 Postawy wobec pracy nierejestrowanej. Poza oficjalnym ładem pracy. Świat zobowiązań wzajemnych, [w:] Przyczyny pracy nierejestrowanej w Polsce, M. Bednarski, E. Kryńska, K. Pater, M. Walewski (red.), Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - Instytut Pracy i Spraw Socjalnych - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa.
 12. Golinowska S., Ruzik A., Pieliński B., Gandziarowska J. 2007 Praca lekarstwem na wykluczenie. Strategie wobec pracy, Instytut Pracy i  Spraw Socjalnych, Warszawa.
 13. Handbook on the Shadow Economy 2011, F. Schneider (ed.), Edward Elgar, Cheltenham, UK - Northampton, MA, USA.
 14. Isachsen A., Klovland J., Strom S. 1982 The Hidden Economy in Norway, [in:] The Underground Economy in the United States and Abroad, V. Tanzi (ed.), Lexington.
 15. Kirchgassner G. 2011 Tax Morale, Tax Evasion and Shadow Economy, [in:] Handbook on the Shadow Economy, F. Schneider (ed.), Edward Elgar, Cheltenham, UK - Northampton, MA, USA.
 16. Kryńska E. Suchecka J., Suchecki B. 1998 Prognoza podaży i popytu na pracę w  Polsce do roku 2010, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
 17. Kudła J. 2004 Ekonomiczne problemy kosztów opodatkowania i nielegalnego unikania podatków, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 18. Lacko M. 2000 Hidden Economy - An Unknown Quantity: Comparative Analysis of Hidden Economics in Transition Countries in 1989-95, "Economics of Transition", 8/1.
 19. Layard R., Nickell S., Jackman R. 1991 Unemployment: Macroeconomic Performance and the Labour Market, Oxford University Press, Oxford.
 20. Łopaciuk-Gonczaryk B. 2009 Więzi społeczne, zaufanie, kapitał społeczny, [w:] Więzi społeczne i przemiany gospodarce w Polsce i inne kraje europejskie, B. Balcerzak-Paradowska, M. Bednarski, S. Golinowska, M. Socha, U. Sztanderska, J. Wilkin (red.), Wydział Nauk Ekonomicznych UW - Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
 21. OECD 2002 Handbook for Measurement of the Non-Observed Economy, Paris.
 22. Packard T., Koettl J., Montenegro C. 2012 In From the Shadow. Integrating Europe's Informal Labor, The World Bank, Washington, D.C.
 23. Przyczyny pracy nierejestrowanej w Polsce 2008, M. Bednarski, E. Kryńska, K. Pater, M. Walewski (red.), Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - Instytut Pracy i Spraw Socjalnych - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa.
 24. Szulc A. 2013 Przyczyny i skutki zatrudnienia nierejestrowanego w Polsce, CeDeWu, Warszawa.
 25. Zatrudnienie na czas określony w polskiej gospodarce. Społeczne i ekonomiczne konsekwencje zjawiska 2013, M. Bednarski, K. W. Frieske (red.), Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu