BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pigoń Adam (Uniwersytet St. Gallen, Szwajcaria), Ramsza Michał (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Ocena polskiej reguły fiskalnej: analiza symulacyjna
Simulation of the Polish Fiscal Rule
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2014, nr 35 T.2, s. 491-502, rys., bibliogr. 16 poz.
Issue title
Problemy współczesnej ekonomii
Keyword
Reguły fiskalne, Polityka fiskalna, System podatkowy, Finanse publiczne, Równowaga budżetowa, Dług publiczny
Fiscal rules, Fiscal policy, Tax system, Public finance, Budget balance, Public debt
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest ocena, czy przyjęta niedawno polska reguła fiskalna prowadzi do stabilizacji długu publicznego i w jaki sposób kreuje ścieżkę salda finansów publicznych. Reguła, będąca regułą typu wydatkowego, jest zastosowana w artykule do sztucznie wygenerowanych ścieżek PKB i w połączeniu z symulowanymi dochodami publicznymi określa ścieżki deficytów i nadwyżek sektora finansów publicznych. Otrzymane ścieżki są oceniane pod kątem tempa stabilizacji długu i zachowania się deficytów. (abstrakt oryginalny)

The goal of the present research is an assessment of the polish fiscal rule with regard to the creation of a deficit path and stabilization of the debt path. The rule is applied to the simulated GDP paths and given the assumed paths of budget revenues creates paths of budget deficits and debt. The obtained paths are assessed in terms of assumed targets and stability. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Alesina A., Bayoumi T., The Costs and Benefi ts of Fiscal Rules: Evidence from US States, NBER Working Paper 1996, No. 5614.
 2. Alesina A., Perotti R., The Political Economy of Budget Deficits, NBER Working Paper 1994, No. 4637.
 3. Alesina A., Tabellini G., Why Do Politicians Delegate, NBER Working Paper 2005, No. 11531.
 4. Alesina A., Tabellini G., Why Is Fiscal Policy Often Procyclical?, NBER Working Paper 2005, No. 11600.
 5. Debrun X., Kumar M., The Disciplin-enhancing Role of Fiscal Institutions: Theory and Empirical Evidence, European Commission Economic Papers 2007.
 6. ECB Monthly Bulletin The Importance and Effectiveness of National Fiscal Frameworks in the EU, 2013.
 7. Frankel J., Schreger J., Over-optimistic Official Forecasts in the Eurozone and Fiscal Rules, NBER Working Paper 2012, No. 18283.
 8. Frankel J., Vegh C., Vuletin G., On Graduation from Fiscal Procyclicality, NBER Working Paper 2011, No. 17619.
 9. Geier A., Application of the Swiss Fiscal Rules to Artificial Data. A Monte Carlo Simulation, "Swiss Journal of Economics and Statistics" 2012, vol. 148.
 10. Holm-Hadulla F., Hauptmeier S., Rother P., The Impact of Numerical Expenditure Rules on Budgetary Discipline over the Cycle, ECB Working Paper 2010.
 11. Kopits G., Fiscal Rules: Useful Policy Framework or Unnecessary Ornament?, IMF Working Paper 2001.
 12. Korniluk D., Optymalizacja wartości parametrów reguły wydatkowej za pomocą algorytmu genetycznego, "Bank i Kredyt" 2013, nr 1.
 13. Kumar M. et al., Fiscal Rules - Anchoring Expectations for Sustainable Public Finances, IMF Working Paper 2009.
 14. Schaechter A., Kinda T., Budina N., Weber A., Fiscal Rules in Response to the Crisis - Toward the 'Next-Generation' Rules. A New Dataset, IMF Working Paper 2012.
 15. Wyplosz Ch., Fiscal Policy: Institutions versus Rules, "National Institute Economic Review" 2005, vol. 191.
 16. Wyplosz Ch., Fiscal Rules: Theoretical Issues and Historical Experiences, NBER Working Paper 2012, No. 17884.
Cited by
Show
ISSN
2080-4881
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu