BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Greta Marianna (Politechnika Łódzka), Kostrzewa-Zielińska Teresa (Politechnika Łódzka)
Title
Turystyka elementem aktywizacji gospodarczej regionów peryferyjnych. Funkcjonowanie euroregionu Beskidy
Tourism as an Element of Economic Activation Peripheral Regions - Funcioning of Euroregion Beskidy
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 79, s. 35-50, tab.,rys., bibliogr. 8 poz.
Issue title
Sport i rekreacja szansą rozwoju regionu
Keyword
Turystyka, Aktywizacja obszarów wiejskich, Euroregiony, Region, Gospodarka
Tourism, Activation of rural areas, Euroregions, Region, Economy
Note
summ.
Abstract
W artykule przedstawiono funkcjonowanie Euroregionu Beskidy i podejmowane tam przedsięwzięcia z pomocą unijną. Analizę szczegółową poprzedzono ogólnymi rozważaniami na temat turystyki i euroregionu w kontekście znaczenia dla jej rozwoju.(fragment tekstu)

The subject of analysis in the article is Euroregion Beskidy. It creates opportunities for developing of peripheral border's areas through developing of tourism. Tourism is here supported by union's regional programms. Euroregionalisation gives oppurtunities for gaining financial resources in privileged way.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Banaszak S., Wilczyńska D., Euroregiony na granicach Polski 2007, Urząd Statystyczny we Wrocławiu, Wrocław 2007.
  2. Euroregion Beskidy - góry, możliwości, Wydawnictwo Cam VERS, 2010.
  3. Greta M., Transborder Cooperation, Euroregion and EU Regional Policy in the Context of Lisbon Strategy (Selected Examples of Polish Euroregions), Technical University of Łódź, Łódź 2008.
  4. Unia Europejska - organizacja - funkcjonowanie - korzyści, red. M. Duczkowska-Piasecka, Almaner, Warszawa 2009.
  5. Narodowe strategiczne ramy odniesienia na lata 2007-2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007.
  6. Regionalny Program Operacyjny województwa śląskiego na lata 2007-2013, www.polskapoludniowa.gov.pl, 2011.
  7. Roszkowska L., Roszkowski R., Rozwój współpracy transgranicznej na granicach Polski na przykładzie Euroregionu Pradziad, Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad, Prudnik 2007.
  8. Wojciechowski P., Beskidy - przyjazny partner w rozwoju, "Euroekspert" 2008, nr 3.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu