BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dembińska Izabela (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu; Uniwersytet Szczeciński)
Title
Szczecin jako problematyczna lokalizacja na mapie powierzchni magazynowych w Polsce
Szczecin as a Problematic Location in the Warehouse Market in Poland
Source
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2013, t. 46 nr 1, s. 35-47, bibliogr. 6 poz.
The Poznan School of Banking Research Journal
Issue title
Rozwój regionów i przedsiębiorczość wobec kryzysu gospodarczego ; Regional Development and Entrepreneurship in Spite of the Economic Crisis
Keyword
Magazynowanie, Usługi logistyczne, Centra logistyczne
Storage, Logistic services, Logistic centres
Note
streszcz., summ.
Country
Szczecin
Szczecin
Abstract
W artykule podjęto problematykę zróżnicowania regionalnego rynku powierzchni magazynowych w Polsce. W szczególności uwagę skupiono na obszarze, który w zestawieniach regionów rynku powierzchni magazynowych jest określany jako "Szczecin". Zauważono, że rynek szczeciński rozwija się zbyt wolno w porównaniu z innymi regionami w Polsce. Wskazano elementy potencjału logistycznego tego regionu oraz czynniki, które doprowadzają do swoistego wykluczenia logistycznego. Podjęto próbę zastanowienia się nad tym, co należy zrobić, by wzmocnić pozycję Szczecina na rynku powierzchni magazynowych w Polsce.(abstrakt oryginalny)

The article discusses the problems of regional disparities in the warehouse market area in Poland. In particular, attention is brought to the area where the regional warehouse market area is defined as "Szczecin". It was noted that the market in Szczecin is growing too slowly in comparison to the other regions in Poland. Areas of logistic potential were identified in the region, as well as factors that lead to the exclusion of specific logistics. An attempt was made to reflect on what(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Poland Industrial Destinations 2013, CBRE Research Poland 2013.
  2. Raport o stanie technicznym sieci dróg krajowych na koniec 2012 roku, GDDKiA, Warszawa marzec 2013.
  3. Rocznik Statystyczny Przemysłu 2012, GUS, luty 2013.
  4. Rynek nieruchomości w Szczecinie, DTZ, styczeń 2013.
  5. Rynek powierzchni magazynowych 2012, Jones Lang LaSalle 2013.
  6. Rynek powierzchni magazynowych w Polsce 2012, Jones Lang LaSalle luty 2013.
Cited by
Show
ISSN
1426-9724
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu