BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rogozińska-Pawełczyk Anna (Uniwersytet Łódzki)
Title
Prognozy podaży i popytu na pracę w przemyśle włókienniczym i odzieżowym w województwie łódzkim
Forecasted Supply and Demand for Labour in Textile and Clothing Industry in Łódzkie Voivodeship
Source
Optimum : studia ekonomiczne, 2013, nr 6 (66), s. 148-158, tab., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Popyt na pracę, Podaż pracy, Przemysł odzieżowy, Rynek pracy
Labour demand, Labour supply, Clothing industry, Labour market
Note
streszcz., summ.
Country
Województwo łódzkie
Łódź Voivodship
Abstract
Celem artykułu jest analiza zmieniającego się rynku pracy w przemyśle włókienniczo-odzieżowym oraz określenie przyszłej sytuacji specjalistów z sektora włókienniczo-odzieżowego na wojewódzkim rynku pracy. Autorka dokonuje oceny bieżącego i prognozowanego (w perspektywie 2025 roku) popytu i podaży na kwalifikacje i umiejętności absolwentów szkół zawodowych o profilu włókienniczo-odzieżowym z województwa łódzkiego. (abstrakt oryginalny)

This paper aims to analyse the changing labour market in the textile and clothing sector and to predict the future prospects of the industry's professionals on the regional labour market. The author reviews the current and forecasted (for 2025) supply and demand for the qualifications and skills of the graduates from the region's vocational schools specialising in textiles and clothing. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bank Danych Lokalnych GUS, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.stat.gov.pl/bdl, data wejścia: 11.08.2013].
  2. Baza Danych Systemu Informacji Oświatowej (SIO) Ministerstwa Edukacji, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.cie.men.gov.pl, data wejścia: 26.09.2013].
  3. Baza Danych Handlu Zagranicznego GUS, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.stat.gov.pl/gus, [data wejścia: 12.09.2013].
  4. Fabińska M. 2012 Dobre praktyki w sektorze włókienniczo-odzieżowym - raport benchmarkingowy, raport opracowany w ramach projektu "Szyte na miarę kwalifikacje przyszłością sektora włókienniczo-odzieżowego w łódzkim", Łódź.
  5. Kubiak K. 2012 Analiza oferty edukacyjnej szkół zawodowych w kontekście potrzeb sektora włókienniczo-odzieżowego, raport cząstkowy opracowany w ramach projektu "Szyte na miarę kwalifikacje przyszłością sektora włókienniczo- odzieżowego w łódzkim", Łódź.
  6. Kubiak K. 2012 Analiza porównawcza potencjału szkolnictwa zawodowego o profilu włókienniczo-odzieżowym na obszarach miejskich i wiejskich, raport cząstkowy opracowany w ramach projektu "Szyte na miarę kwalifikacje przyszłością sektora włókienniczo- odzieżowego w łódzkim", Łódź.
  7. Mackiewicz M., Łaszkiewicz E., Socha B. 2011 Prognozy i ogólne trendy gospodarcze istotne dla rozwoju branży włókiennictwa w województwie łódzkim, raport opracowany w ramach projektu "Diagnoza szyta na miarę włókiennika", INS-E, Łódź.
  8. Pawełczyk A., Rogozińska-Pawełczyk A. 2012 Przyszłość zawodów w sektorze włókienniczo-odzieżowym, raport opracowany w ramach projektu "Szyte na miarę kwalifikacje przyszłością sektora włókienniczo-odzieżowego w łódzkim", Łódź.
  9. Program Ramowy rozwoju szkolnictwa zawodowego dla potrzeb innowacyjnego sektora włókienniczo-odzieżowego w województwie łódzkim, końcowy raport badawczy opracowany w ramach projektu pt.: "Szyte na miarę kwalifikacje przyszłością sektora włókienniczo-odzieżowego w województwie łódzkim", Łódź, 2012.
  10. Rogut A. 2007 Barwy włókiennictwa. Potencjał przemysłu włókienniczo-odzieżowego w województwie łódzkim, SWSPiZ, Łódź.
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu