BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Klóska Rafał (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Innowacyjność jako czynnik rozwoju regionalnego w Polsce
Innovation as a factor of regional development in Poland
Source
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2013, t. 46 nr 1, s. 63-73, bibliogr. 18 poz.
The Poznan School of Banking Research Journal
Issue title
Rozwój regionów i przedsiębiorczość wobec kryzysu gospodarczego ; Regional Development and Entrepreneurship in Spite of the Economic Crisis
Keyword
Rozwój regionalny, Innowacyjność regionu, Analiza statystyczna
Regional development, Regional innovation, Statistical analysis
Note
streszcz., summ.
Abstract
Innowacyjność staje się współcześnie ważną siłą motoryczną prawidłowo funkcjonujących gospodarek, a wiedza i innowacje determinują rozwój regionalny. W opracowaniu teoretyczne rozważania na temat wpływu innowacyjności na rozwój regionalny oparto wynikami badań empirycznych, które ilustrują aktualny poziom rozwoju regionalnego i innowacyjności województw w Polsce.(abstrakt oryginalny)

Innovation is becoming an important driving force of modern well-functioning economies, whereas knowledge and innovation determine a regional development. In this study, theoretical considerations of the impact of innovation on regional development have been illustrated by the results of empirical studies, which illustrate the current level of regional development and innovation of the regions in Poland.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Czyżycki R., Badanie rozwoju społeczno-gospodarczego województw - wpływ metodyki badań na uzyskane wyniki, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu" 2012, nr 42.
 2. Feltynowski M., Ocena zdolności innowacyjnej regionu łódzkiego przy użyciu wskaźników syntetycznych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" 2009, nr 525.
 3. Flejterski S., Endo- i egzogeniczne czynniki rozwoju regionalnego i lokalnego, w: Ekonomiczne i techniczne aspekty funkcjonowania i rozwoju regionalnego, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin-Wałcz 2003.
 4. Janasz W., Proces innowacji w modelu działalności przedsiębiorstw, w: Determinanty innowacyjności przedsiębiorstw, red. W. Janasz, K. Janasz, M. Prozorowicz, A. Śniadek, J. Wiśniewska, WNUS, Szczecin 2002.
 5. Klóska R., Statystyczna analiza poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce w ujęciu regionalnym, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu" 2012, nr 42.
 6. Korenik S., Dylematy polityki regionalnej w drugiej dekadzie XXI wieku, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu" 2012, nr 42.
 7. Korenik S., Rozwój regionalny - nowe tendencje, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu" 2004, nr 1016.
 8. Markowska M., Czynniki rozwoju regionalnego, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu" 2002, nr 939.
 9. Metody oceny rozwoju regionalnego, red. D. Strahl, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2006.
 10. Nauka i technika w 2011 r., GUS, Warszawa 2012.
 11. Niedzielski P., Jaźwiński I., Innowacje jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego na przykładzie województwa zachodniopomorskiego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" 2007, nr 471.
 12. Niedzielski P., Wojtkiewicz M., Innowacje marketingowe jako determinanta konkurencyjności, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" 2009, nr 525.
 13. Nowacki R., Potencjał innowacyjny regionu jako czynnik rozwoju regionalnego, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2009, nr 46.
 14. Nowakowska A., Region w tworzeniu wiedzy i innowacji, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" 2007, nr 480.
 15. Rocznik Statystyczny Województw 2012, GUS, Warszawa 2012.
 16. Sokołowski A., Analizy wielowymiarowe, materiały kursowe StatSoft Polska, Kraków 2005.
 17. Stawasz E., Wybrane problemy realizacji polityki innowacyjnej w regionie łódzkim, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" 2009, nr 525.
 18. Strahl D., Zróżnicowanie rozwoju regionalnego na poziomie NUTS-2 w krajach Unii Europejskiej, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu" 2005, nr 1083.
Cited by
Show
ISSN
1426-9724
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu