BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Molenda-Grysa Ilona (Politechnika Świętokrzyska)
Title
Wpływ wybranych form rekreacji kobiet na rozwój społeczno-gospodarczy regionu
Effect of Some Forms of Women's Recreation Onto Socio-Economic Development of the Region
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 79, s. 83-94, bibliogr. 24 poz.
Issue title
Sport i rekreacja szansą rozwoju regionu
Keyword
Rekreacja, Rozwój regionalny, Region, Kobieta
Recreation, Regional development, Region, Woman
Note
summ.
Abstract
Kwestie ekonomiczne i społeczne zwiększyły zainteresowanie ośrodków decyzyjnych i szerokich kręgów społeczeństwa problemami zatrudniania kobiet. Z jednej strony kobieta pracująca zawodowo ma znacznie więcej obowiązków, a z drugiej odczuwa satysfakcję z samodzielności finansowej. Ponieważ kobiety radzą sobie coraz lepiej na rynku pracy, coraz więcej z nich zajmuje kluczowe stanowiska i robi karierę, warto je wspierać przez popularyzowanie ćwiczeń jogi jako formy rekreacji ruchowej, dopasowanych do ich potrzeb. Efektem takiej połączonej aktywności będzie równowaga zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym, a to pozytywnie wpłynie na rozwój społeczno-gospodarczy regionu.(fragment tekstu)

Poor health can significantly suppress or eliminate the desire to undertake different activities, such as social ones, professional, or economical ones. In the paper an attempt to prove that some forms of recreation (eg. hormonal yoga) definitely improve woman's psycho-physical health. As a consequence the women have better self-esteem and tolerance for stress, improve their fitness and wellbeing. Such a state of health and self-esteem leads to their greater activity and effectiveness in many areas of life (family, social, vocational, economical etc.) and thus may have a significant impact on the socio-economic development of the region.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Chmiel J., Małe i średnie przedsiębiorstwa a rozwój regionów, ZBS-E GUS i PAN, z. nr 243, Warszawa 1997.
 2. Chmiel J., Małe i średnie przedsiębiorstwa a rozwój regionów, ZBS-E GUS i PAN, z. nr 243, Warszawa 1997
 3. Feltynowska U., Równouprawnienie kobiet i mężczyzn na rynku pracy w praktyce, PSEP, WPiA UW, Warszawa 2005.
 4. Górna J., Szopa J., Rekreacyjne ćwiczenia jogi w kształtowaniu zdrowego stylu życia, w: Turystyka i sport dla wszystkich w promocji zdrowego stylu życia, red. W. Gaworecki, Z. Mroczyński, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwaw Gdańsku, Gdańsk 2008.
 5. http://www.gundelfisch.de/yoga/infohormonyoga.pdf , 27.12.2010.
 6. Klasik A., Kuźnik F., Planowanie strategiczne rozwoju lokalnego i regionalnego,w: Funkcjonowanie samorządu terytorialnego. Doświadczenia i perspektywy, t. II, red. S. Dolata, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 1998.
 7. Kłosińska M., Wpływ aktywności zawodowej na poziom samooceny kobiet posiadających rodzinę, w: Psychologiczne aspekty życia rodzinnego, red. T. Rostowska, A. Peplińska, Difin, Warszawa 2010.
 8. Kulmatycki L., Czy ćwiczenia jogi mają wpływ na samopoczucie i zdrowie?, "Przestrzeń" 2010, nr 3.
 9. Kulmatycki L., Joga nidra. Sztuka relaksacji, Książka i Wiedza, Warszawa 2004.
 10. Kulmatycki L., Joga dla zdrowia, Książka i Wiedza, Warszawa 2004.
 11. Kulmatycki L., Lekcja relaksacji, Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wrocław 2002.
 12. Kupiec L., Gospodarka przestrzenna. Polityka regionalna, t. IV, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2000.
 13. Molenda-Grysa I., Wspomaganie dietą terapii jogą hormonalną, praca dyplomowa, AWF, Wrocław 2011.
 14. Rodrigues D., Joga hormonalna, Wydawnictwo KOS, Katowice 2007.
 15. Secomski K., Teoria regionalnego rozwoju i planowania, PWE, Warszawa 1987.
 16. Szopa J., Górna J., Ortenburger D., Ortenburger A., Joga dla zdrowia, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2004.
 17. Szopa J., Górna J., Joga. Ruch - oddech - relaks, Wydawnictwo KOS, Katowice 2005.
 18. Szopa J., Jak hatha-joga jako rekreacja ruchowa wpływa na rozwój człowieka?, w: Ciało - edukacja - umysł, red. P. Błajet, Wydawnictwo Uczelniane WSG, Bydgoszcz 2010.
 19. Szopa J., Rekreacja ruchowa poprzez ćwiczenia fizyczne jogi, w: Teoretyczne i empiryczne zagadnienia rekreacji i turystyki, red. W. Mynarski, Wydawnictwo AWF Katowice 2008.
 20. Szopa J., Rekreacja ruchowa poprzez system ćwiczeń hatha jogi, w: Teoria i praktyka rekreacji ruchowej,red. D. Nałęcka, M. Bytniewski, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska 2006.
 21. Szymczak M., Przedsiębiorczość kobiet, Grupa Naukowo-Badawcza "Skolar", Toruń 2008.
 22. Szymla Z., Regionalne uwarunkowania rozwoju przemysłu, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Ossolineum, Kraków 1994.
 23. Szyszko-Bohusz A., Filozoficzne, lecznicze i pedagogiczne aspekty jogi, wyd. III, Wydawnictwo PSMK, Warszawa 2005.
 24. Teoria i metodyka ćwiczeń relaksowo-koncentrujących, red. S. Grochmal, PZWL, wyd. III, Warszawa 1979.
 25. W kierunku gospodarki opartej na wiedzy: innowacyjność, konkurencyjność, współpraca w regionie, red. J. Kot, Przedsiębiorstwo Poligraficzne Głowaccy, Kielce 2006.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu