BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grzelczak Agnieszka (Politechnika Poznańska)
Title
Kompetencje pracowników w nowoczesnym przedsiębiorstwie.
The Competence of Employees in the Modern Enterprise
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2014, nr 112, T.1, s. 73-81, rys.,tab., bibliogr. 14 poz.
Issue title
Nowa gospodarka - spojrzenie interdyscyplinarne.
Keyword
Kompetencje, Przedsiębiorstwo, Strategia przedsiębiorstwa
Competences, Enterprises, Corporation strategies
Note
streszcz., summ.
Abstract
Według podstawowych założeń koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi pracownicy danej organizacji to jej zasób strategiczny - to potencjał , który należy i warto inwestować. Szerokie spojrzenie na kompetencje i potrzeby pracowników , które z kolei są ściśle powiązane ze strategią i kulturą danej organizacji , przyczynia się do rozwoju nowoczesnych przedsiębiorstw.(fragment tekstu)

According to the basic assumptions of the concept of human resource management, the staff of the organization are its strategic resource and it is a potential which is worth and should be invested in. Broad look at the competencies and needs of employees, which in turn are closely linked with the strategy and culture of the organization, contributes to the development of modern enterprises. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Armstrong M. (1998), Zarządzanie ludźmi, Seria Klasyka Biznesu, nr 10/2010.
 2. Baron-Puda M. (2012), Projektowanie strategii rozwoju kompetencji pracowników przedsiębiorstw produkcyjnych, "Zarządzanie przedsiębiorstwem" , nr 4.
 3. Bilans kapitału ludzkiego w Polsce (2011), PARP,Warszawa.
 4. Czainska K., Odrakiewicz P.,Sworowski T.(2009),Evolute Polska.Projekt badawczy,Wydawnictwo Naukowe PWSBiJO,Poznań.
 5. Daigeler T., Hölzl F., Raslan N. (2012), Führungstechniken, Haufe, Freiburg.
 6. Jabłoński M.(2009),Kompetencje pracownicze w  organizacji uczącej się,Wydawnictwo C.H.Beck,Warszawa.
 7. Oleksyn T.(2006), Zarządzanie kompetencjami.Teoria i  praktyka,Oficyna Ekonomiczna,Kraków.
 8. Oleksyn T.(2010), Zarządzanie kompetencjami.Teoria i  praktyka,Wolters Kluwer Sp. z o.o., Warszawa.
 9. Pawlak Z.(2003),Personalna funkcja firmy - procesy i  procedury kadrowe ,Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
 10. Scheelen F.M., Bigby D.G. (2011), Kompetenzorientierte Unternehmensentwicklung, Haufe, Freiburg.
 11. Sitko-Ludek A.,Skrzypek E.(2009),Organizacyjne uczenie się w rozwoju kompetencji przedsiębiorstw, Wydawnictwo C.H. Beck,Warszawa.
 12. Suchożebska E.(2013),Zarządzanie małą firmą a  kompetencje współczesnego przedsiębiorcy,[w]: Jak zostać kreatywnym przedsiębiorcą , red.j.Koch, J.Firlej, Politechnika Wrocławska-WCTT , Wrocław.
 13. Uniwersalny model kompetencyjny.Podręcznik użytkowania(2012),Fundacja Obsrerwatorium Zarządzania-Competency Institute,Warszawa.
 14. Walkowiak R.(2007),Zarządzanie zasobami ludzkimi.Komprtencje, noew trendy , efektywność , TNOiK-Dom Organizatora, Toruń.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu