BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rembeza Jerzy (Politechnika Koszalińska), Zalewski Arkadiusz (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Title
Ceny nawozów mineralnych w Polsce i ich powiązanie z rynkami międzynarodowymi
Prizes of Mineral Fertilizers in Poland and Their Linkages with International Markets
Source
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2013, nr 4, s. 74-86, rys., bibliogr. 16 poz.
Keyword
Rynki międzynarodowe, Nawozy sztuczne, Ceny
International market, Artificial fertilizer, Prices
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest ocena reakcji cenowych zachodzących pomiędzy polskim rynkiem nawozów mineralnych a rynkami zagranicznymi. W analizach uwzględniono nie tylko ceny nawozów na poszczególnych rynkach, ale również ceny wybranych surowców do produkcji nawozów oraz ceny pszenicy. Szczegółowe analizy przeprowadzono dla cen mocznika, superfosfatu potrójnego oraz soli potasowej. Przedmiotem analiz były powiązania cen o charakterze długookresowym oraz krótkookresowym. W analizie powiązań krótkookresowych starano się określić, które rynki mają największy wpływ na zmiany cen nawozów mineralnych w Polsce.(fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Alemu Z.: Price transmission between international and local fertilizer prices: the case of South Africa. NAMC, 2011.
 2. Dudek H., Wieki L.: Wpływ podstawowych nakładów plonotwórczych na poziom i wartość produkcji w gospodarstwach rolniczych. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, t. 92, z. 1, 2005.
 3. Enders W.: Applied econometric time series. Wiley, Hoboken NJ, 2003.
 4. Faminow M.E., Benson B.L.: Integration of spatial markets. American Journal of Agricultural Economics, vol. 72, 1990.
 5. Fertilizer: global industry guide. Research and markets 2013. www.researchandmarkets/ reports/683059.
 6. Grabiński J.: Znaczenie czynników ograniczających plonowanie roślin uprawnych przy różnym poziomie nawożenia mineralnego. Wieś Jutra, nr 11, 2001.
 7. Hernandez M., Torero M.: Fertilizer market situation: market structure, consumption and trade patterns an, and pricing behavior. IFPRI Discussion Paper 1058, IFPRI, Washington DC 2011.
 8. Huang W.: Factors contributing to the recent increase in U.S. fertilizer prices 2002-08. USDA, Washington 2009.
 9. Kopiński J.: Zróżnicowanie nawożenia jako miara intensywności produkcji roślinnej. Wieś Jutra, nr 6, 2006.
 10. Lutkepohl H.: New introduction to multiple time series analysis. Springer-Verlag, Berlin 2005.
 11. Ott H.: Fertilizer markets and their interplay with commodity and food prices. JRC Scientific and Policy Reports, European Union, 2012.
 12. Piwowar A.: Analiza cen nawozów mineralnych w latach 2000-2010. Journal of Agribusiness and Rural Development, 3 (21), 2011.
 13. Stewart W.M., Dibb D.W., Johnson A.E., Smyth T.J.: The contribution of commercial fertilizer nutrients to food production. Agronomy Journal, 97, 2005.
 14. Wilk W.: Globalne ocieplenie i kryzys żywnościowy. Warszawa 2008.
 15. Zalewski A., Igras J.: Światowy rynek nawozów mineralnych z uwzględnieniem zmian cen bezpośrednich nośników energii oraz surowców. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2012.
 16. Zalewski A.: Sytuacja na rynku nawozów mineralnych w 2008 roku. Journ of Agribusiness and Rural Development, 2(12), 2009.
Cited by
Show
ISSN
0044-1600
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu