BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kowalska Aleksandra (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Title
Uwarunkowania wdrażania systemów zarządzania jakością żywności u dostawców sieci handlowych w Polsce
Conditions of Implementing Quality Management Systems by Suppliers of Trade Networks in Poland
Source
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2013, nr 4, s. 122-132, bibliogr. 13 poz.
Keyword
Sieci handlowe, Jakość żywności, System zarządzania jakością, Wdrożenie systemów
Chain stores, Food quality, Quality management systems, Implementation of systems
Abstract
Największe sieci handlowe w Polsce coraz częściej stawiają swoim dostawcom warunek wdrożenia jednego z systemów zarządzania jakością, w tym BRC (British Retail Consortium), IFS (International Food Standard), ISO 22000 czy GLOBALG.A.P. Celem pracy jest przedstawienie relacji dwóch ważnych procesów, jakie zachodzą na rynku rolno-żywnościowym w Polsce: procesu koncentracji handlu oraz procesu wdrażania i utrzymywania dobrowolnych systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności przez potencjalnych dostawców sieci handlowych.(fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Berdowski J.: Wyniki badań przeprowadzonych na podstawie audytów z ramienia jednostki certyfikującej dotyczących interpretacji wymagań fundamentalnych standardu wg VI wersji B.R.C. w korelacji z podobnymi wymaganiami VI wersji I.F.S. Materiały konferencyjne - Doskonalenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności, Polskie Forum ISO 9000. Zakopane, 14-16 kwietnia 2013 r.
 2. Berdowski J., Mężyńska A.: Nowe wymagania FSSC 22000 (Food Safety System Certification) szczególnym wyzwaniem dla rynku spożywczego. Materiały konferencyjne - Doskonalenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności, Polskie Forum ISO 9000. Zakopane, 14-16 kwietnia 2013 r.
 3. Ciechomski W.: Koncentracja handlu w Polsce i jej implikacje dla strategii konkurowania przedsiębiorstw handlowych. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010.
 4. Chechelski P.: Przemiany w handlu i ich wpływ na przemysł spożywczy. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 2, 2006.
 5. Gazdecki M.: Koncentracja handlu detalicznego w Polsce. Journal of Agribusiness and Rural Development, nr 2(16), 2010.
 6. Kowalska A.: EUREPGAP - the principles of certification and their implementation in horticultural holdings. Acta Scientiarum Polonorum. Seria: Oeconomia, nr 6, 2007.
 7. Kowalska A.: ISO 22000 jako sposób na doskonalenie organizacji [w:] Sposoby osiągania doskonałości organizacji w warunkach zmienności otoczenia. Wyzwania teorii i praktyki (red. E. Skrzypek), tom I. Wydawnictwo UMCS, Lublin 2006.
 8. Kowalska A.: Jakość i konkurencyjność w rolnictwie ekologicznym. Difin SA, Warszawa 2010.
 9. Maleszyk E.: Sieci handlowe jako przejaw koncentracji w handlu wewnętrznym. Handel Wewnętrzny, tom 46, nr 1, 2000.
 10. Muszyńska W.: Koncentracja rynkowa przedsiębiorstw handlu detalicznego w Polsce [w:] Szanse i zagrożenia rynkowe przedsiębiorstw polskich w kontekście procesów integracyjnych (red. A. Styś). Prace Naukowe AE Wrocław, nr 1046. Wrocław 2004.
 11. Pokorska E., Maleszyk E.: Koncentracja i integracja w handlu wewnętrznym. PWE. Warszawa 2002.
 12. Popławska U.: Wymagania jakościowe sieci Makro dla dostawców produktów żywnościowych. Materiały konferencyjne - Doskonalenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności, Polskie Forum ISO 9000. Zakopane, 14-16 kwietnia 2013 r.
 13. Urbaniak M.: Standardy zarządzania jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem żywności w działaniach operatorów logistycznych. Problemy Jakości, nr 5, 2013.
Cited by
Show
ISSN
0044-1600
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu