BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Koj Jacek (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Title
Obiekty poprzemysłowe jako czynniki rozwoju regionu w turystyce i rekreacji
Post-Industrial Objects as the Factors of Regional Development in Tourism and Recreation
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 79, s. 95-108, bibliogr. 20 poz.
Issue title
Sport i rekreacja szansą rozwoju regionu
Keyword
Turystyka, Rekreacja, Budownictwo przemysłowe, Rozwój regionalny, Sport
Tourism, Recreation, Industrial architecture, Regional development, Sport
Note
summ.
Abstract
W artykule przeanalizowano obiekty poprzemysłowe przekształcone na potrzeby funkcji turystycznej, rekreacyjnej lub związanej ze sportem. Pierwsze trzy przypadki pochodziły z terenu Łodzi, a dwa pozostałe były położone na obszarze Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. W każdym z nich można było zaobserwować pozytywny wpływ na atrakcyjność regionu, która z pewnością jest ważnym czynnikiem, warunkującym rozwój danych obszarów. Zależność ta jest związana z faktem, że mamy do czynienia z dwoma silnie uprzemysłowionymi zespołami miejskimi, uważanymi przeważnie za nieciekawe dla przyjezdnych i niekojarzonymi w powszechnym odbiorze z możliwościami rekreacyjnego spędzania czasu. Analiza przedstawionych obiektów pozwala obalić te mity, dowodząc że w obrębie mocno zurbanizowanych regionów można uprawiać całą gamę różnorodnych dyscyplin sportowych - od badmintona i squasha aż po narciarstwo i windsurfing. Co więcej, obecność poprzemysłowego dziedzictwa nie jest przeszkodą w rozwoju funkcji rekreacyjnej na omawianych terenach, ale przeciwnie - jest fundamentem wprowadzania ciekawych, nowoczesnych form rekreacji w niebanalnym otoczeniu. Przedstawione placówki sportowe przyczyniają się do wzrostu ruchu turystycznego i zainteresowanie przyjezdnych innymi atrakcjami regionu, co ma, oczywiście, pozytywne skutki ekonomiczne. Obecność atrakcyjnych placówek rekreacyjnych i sportowych może również skłaniać osoby o ponadprzeciętnych dochodach do osiedlania się w ich pobliżu, co również można uznać za istotny wskaźnik rozwoju regionu.(fragment tekstu)

The article describes issues related to post-industrial objects, their role and importance for the regional development in the field of tourism and recreation. The objects analised in this article are the buildings of the former textile factories, which are not used for their initial purposes anymore due to the political and economical transformation in Poland. The second group of objects includes the areas where natural resources used to be mined. Nowadays, after being renovated and reclaimed, the postindustrial objects are used for purposes related to science, culture, commerce, tourism and recration as well, and therefore their importance for the regional development is constantly increasing. The issues related to post-industrial objects and particularly their usege for the purposes of tourism, recreation and sports are considered in the article. Subsequently, the ways of exploitation of post-industrial obejctes are presented with the following examples: the "Manufaktura" shopping centre, the "Focus" hotel, the former Silberstein's factory, the "Dolomity Sportowa Dolina" sports centre and the "Pogoria" reservoirs complex.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Alejziak W., Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku, Wydawnictwo Albis, Kraków 2000.
 2. Domański B., Restrukturyzacja terenów poprzemysłowych w miastach, w: Odnowa miast. Rewitalizacja, rehabilitacja, restrukturyzacja, red. Z. Ziobrowski, D. Ptaszycka-Jackowska, A. Rębowska, A. Geissler, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Oddział w Krakowie, Kraków 2000.
 3. Gasidło K., Problemy przekształceń terenów poprzemysłowych, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Architektura, nr 37, Katowice 1998.
 4. Gerring J., Case Study Research. Principles and Practices, Cambridge University Press, New York 2007.
 5. Jaskulski M., Stare fabryki Łodzi, Zora, Łódź 1995.
 6. Kornak A.S., Ekonomika turystyki, PWN, Warszawa 1979.
 7. Lorens P., Wstępna typologia obszarów zdegradowanych o funkcjach i potencjale metropolitalnym, w: Transformacja zdegradowanych struktur przestrzennych metropolii polskich, red. T. Parteka, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa 2005.
 8. Panasiuk A., Ekonomika turystyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 9. Przecławski K., Turystyka a wychowanie, Nasza Księgarnia, Warszawa 1973.
 10. Różycki P., Zarys wiedzy o turystyce, Proksenia, Kraków 2006.
 11. Słomka T., Doktor M., Joniec A., Kicińska-Świderska A., Katalog obiektów geoturystycznych w Polsce, Wydawnictwo Akademii Górniczo-Hutniczej, Kraków 2006.
 12. Yin R.K., Case Study Research: Design and Methods, Sage Publications, Thousand Oaks. Ca. 2003.
 13. http://www.andelslodz.com/pl/strona-glowna, 31.03.2011.
 14. http://www.cityoflodz.pl/index.php?str=91&id=103, 30.03.2011.
 15. http://www.dabrowa-gornicza.pl/strona-228-Ekologia+Zbiorniki+wodne+w+Dabrowie +Gorniczej.html, 1.04.2011.
 16. http://www.dsd.pl/index.php, 1.04.2011.
 17. http://www.energym.pl/, 31.03.2011.
 18. http://www.hotelfocus.com.pl/hotel_pl,3,31.html, 30.03.2011.
 19. http://www.manufaktura.com/, 31.03.2011.
 20. http://www.zielonewzgorza.eu/index.php, 1.04.2011.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu