BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mróz Bogdan (Wyższa Szkoła Hotelarstwa, Gastronomii i Turystyki w Warszawie)
Title
Uwarunkowania promocji sportu w Polsce na przykładzie golfa
Conditions for the Promotion of Sport in Poland (for Example Golf)
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 79, s. 189-200, tab., bibliogr. 9 poz.
Issue title
Sport i rekreacja szansą rozwoju regionu
Keyword
Sport, Promocja
Sport, Promotion
Note
summ.
Abstract
W Polsce promocja sportu pozostawia wiele do życzenia, chociaż można zaobserwować już symptomy profesjonalizacji działań w tej dziedzinie. Dotyczy to również promocji golfa, którego wizerunek, obarczony bagażem elitarnych konotacji, niełatwo jest zmienić. Na szczęście młodsze pokolenia Polaków, wolne są od kompleksów i obciążeń przeszłości, nie podchodzi do aktywności sportowej i rekreacyjnej, w tym do gry w golfa, z taką rezerwą i niechęcią jak starsze generacje. Rozsądnym postulatem wydaje się więc dotarcie do młodzieży i skoncentrowanie działalności promocyjnej na tej właśnie grupie demograficznej, licząc na to, że to młodsi przekonają do golfa starszych. Elitarne skojarzenia mogą się dobrze przysłużyć promocji golfa w kręgach biznesowych i wśród kadry menedżerskiej jako sportu prestiżowego, pozwalającego budować pozytywne relacje z partnerami biznesowymi i klientami indywidualnymi. Tak zwane corporate events z elementami gry w golfa są coraz chętniej organizowane, a ich uczestnicy często sami wracają na pola golfowe i zaczynają wypełniać nim swój wolny czas. Nie bez znaczenia jest fakt, że golf jest sportem, który pomaga tworzyć nowe miejsca pracy związane z utrzymaniem i obsługą infrastruktury z nim związanej, sprzyjając tym samym aktywizacji gospodarczej wybranych regionów kraju, oraz jest czynnikiem sprzyjającym rozwojowi turystyki i kreowania wizerunku społeczności lokalnych, regionów i całego kraju.(fragment tekstu)

The paper presents basic problems and issues related to the promotion of golf in Poland. Particular emphasis has been put on the promotion of golf as an emerging sport and recreational activity which is becoming increasingly popular in Poland. The author presents major golf-driven promotional campaigns accompanied by the identification of barriers hampering the use of golf as an effective promotional tool in Poland. Finally, the author comes to the conclusion that golf with its positive connotations represents huge promotional potential which - used properly - could strengthen the marketing activities and create a positive image of selected Polish regions.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Jones R., Financial Analysis of the Venture Consisting in the Construction of a Golf Resort, Golf Investment & Development Conference in Warsaw 2009.
  2. Sporek T., Sponsoring sportu w warunkach globalizacji. Dylematy i wyzwania, Difin, Warszawa 2007.
  3. Szmit O., Promocja golfa w Polsce, Szkoła Główna Handlowa (niepublikowana praca dyplomowa), Warszawa 2010.
  4. Sznajder A., Marketing sportu, PWE, Warszawa 2008.
  5. http://www.ega-golf.ch/050000/050200.asp, 28.05.2011.
  6. http://www.ega-golf.ch/050000/050312.asp, 28.05.2011.
  7. http://www.golfbusinesscommunity.com/article/interesting_facts, 26.05.2011.
  8. http://www.golf.net.pl/historia-golfa-w-polsce.html http://www.pzgolf.pl, 26.05.2011.
  9. http://www.ultrasport.pl/play_golf - pierwszy_ogolnopolski_program_promocji_golfa_ dla_menedzerow.artykul.1700.html, 26.05.2011.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu