BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rust Maxim (Uniwersytet Warszawski, doktorant)
Title
Sovremennye belaruskie i ukrainskie političeskie èlity : genezis, suŝnostʹ, značenie
Współczesne białoruskie i ukraińskie elity polityczne : geneza, istota, znaczenie
Contemporary Belarusian and Ukrainian Political Elites : Genesis, Essence, Importance
Source
Przegląd Europejski, 2012, nr 3, s. 69-80
Keyword
Elita, Elita władzy, Polityka, Analiza porównawcza
Elite, Power elite, Politics, Comparative analysis
Note
streszcz., summ.
Country
Białoruś, Ukraina
Belarus, Ukraine
Abstract
Współczesne elity polityczne Białorusi i Ukrainy odgrywają bardzo istotną rolę w rozwoju procesów społeczno-politycznych obu republik postradzieckich. Nie tylko ich porównanie, lecz sama próba opisu jest zadaniem trudnym. Przede wszystkim dlatego, że istnieje niewiele prac naukowych, poświęconych elitom politycznym tych dwóch państw. Żeby opisać i zrozumieć współczesne białoruskie i ukraińskie elity polityczne, trzeba szczegółowo zbadać radziecki okres ich funkcjonowania. Porównywać współczesne elity polityczne na obszarze postradzieckim należy na różnych płaszczyznach (struktura, geneza, relacje wewnętrzne itd.) oraz na różnych poziomach (np. elita władzy i kontrelita). (abstrakt oryginalny)

Contemporary political elites of Belarus and Ukraine play a very important role in the development of socio-political processes in both post-Soviet republics. Not only comparison, but even an attempt to describe them is a difficult task. First of all, because there is little research about the political elites of these two countries as such. To describe and understand the contemporary Belarusian and Ukrainian political elites, we have to study in detail their functioning in the Soviet period. It is necessary to compare current political elites in the post-Soviet area regarding their different characteristics (structure, origin, internal relations etc.) and including different levels (for example power elite and counter-elites). (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Pareto V., The rise and fall of elites : an application of theoretical sociology, Лондон 1991.
  2. Remington T., Politics in Russia, в: Comparative Politics Today, G. Almond, J. Powell (ред.), Нью-Йорк 2003.
  3. Szczupaczyński J., Elity, demokracja, wybory, Warszawa 1993.
  4. Восленский M., Номенклатура. Господствующий класс Советского Союза, Москва 1991.
  5. Миллс Ч., Властвующая элита, Москва 1959.
Cited by
Show
ISSN
1641-2478
Language
rus
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu