BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sibińska Ewelina
Title
Koncentracja mediów na lokalnym rynku medialnym : szanse i zagrożenia
Media Concentration in the Local Media Market : Opportunities and Threats
Source
Przegląd Europejski, 2012, nr 3, s. 109-119
Keyword
Media, Koncentracja, Rynki lokalne
Media, Concentration, Local markets
Note
streszcz., summ.
Abstract
Koncentracja mediów to proces postępujący na całym świecie. Wiele krajów należących do Unii Europejskiej wprowadziło regulacje, ograniczające procesy koncentracji, ale są one niewystarczające. W artykule zostały przedstawione podstawowe formy koncentracji medialnej, podstawowe formy własności mediów oraz wpływ koncentracji na lokalny rynek medialny w Polsce. Artykuł pokazuje również zagrożenia oraz korzyści płynące z koncentracji mediów dla lokalnego systemu medialnego. Koncentracja medialna na poziomie lokalnym została opisana w pracy doktorskiej autorki publikacji. Niniejszy artykuł poszerza informacje zawarte w rozprawie doktorskiej i stanowi wstęp do dalszych badań nad koncentracją mediów lokalnych w Polsce. (abstrakt oryginalny)

Media concentration is a process which progresses around the world. Many countries within the European Union introduced regulations restricting the processes of concentration, but they are insufficient. The article presents the basic forms of media concentration and ownership, and the influence of media concentration on the local media market in Poland. The article shows the risks and benefits of media concentration in a local media system. Media concentration on the local media market in Poland is one of the topics in the author's doctoral dissertation. This article goes beyond information contained within the doctoral dissertation and it is the starting point for further research about media concentration in Poland. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bauer Z., Chudziński E., Dziennikarstwo i świat mediów. Nowa edycja, Kraków 2008.
 2. Beliczyński J., Rozwój radia w Polsce w latach 1989-2009, [w:] Radio i gazety. Transformacja polskich mediów regionalnych po 1989 roku, K. Wolny-Zmorzyński, W. Furman, B. Nierenberg, J. Marszałek-Kawa (red.), Toruń 2010.
 3. Chorązki W., Polskie media lokalne i sublokalne 1989 - 1999, "Zeszyty Prasoznawcze" 1999, nr 1-2.
 4. Doktorowicz K., Koncentracja mediów - aspekt zagraniczny, "Studia Medioznawcze" 2002, nr 5.
 5. Golka B., Michalski B., Etyka dziennikarska a kwestie informacji masowej, Warszawa 1989.
 6. Jarowiecki J., Studia nad prasą polską XIX i XX wieku, tom I, Kraków 1997.
 7. Kępa-Mętrak J., Lokalna (r)ewolucja. Charakterystyka rynku mediów lokalnych w Polsce, [w:] Radio i gazety. Transformacja polskich mediów regionalnych po 1989 roku, K. Wolny-Zmorzyński, W. Furman, B. Nierenberg, J. Marszałek-Kawa (red.), Toruń 2010.
 8. Kowalczyk R., Media lokalne w Polsce, tom II, Poznań 2008.
 9. Kunczik M., Zipfel A., Wprowadzenie do nauki o dziennikarstwie i komunikowaniu, Warszawa 2000.
 10. Michalczyk S., Media lokalne w systemie komunikowania. Współczesne tendencje i uwarunkowania rozwojowe, Katowice 2000.
 11. Nierenberg B., Konkurencja i koncentracja na rynku mediów elektronicznych, [w:] Prawo, etyka czy rynek? Zmiany w polskich mediach po 1989 roku, K. Wolny-Zmorzyński, W. Furman, B. Nierenberg, J. Marszałek-Kawa (red.), Toruń 2010.
 12. Pisarek W. red., Słownik terminologii medialnej, Kraków, 2006.
 13. Polak R., Lokalne portale internetowe jako nowe narzędzie komunikowania lokalnego na przykładzie województwa podkarpackiego, [w:] Media lokalne i dziennikarstwo. Aspekty współczesne i historyczne, K. Pokorna-Ignatowicz, S. Michalczyk (red.), Kraków 2010.
 14. Stasiak-Jazukiewicz E., Jas-Koziarkieiwcz M., Polityka medialna w Unii Europejskiej, Warszawa 2011.
 15. Własność medialna i jej wpływ na pluralizm oraz niezależność mediów, B. Klimkiewicz (red.), Kraków 2005.
Cited by
Show
ISSN
1641-2478
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu