BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tajer Sławomir (Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w Warszawie)
Title
Zmiany na rynku usług telekomunikacyjnych a preferencje konsumentów
Changes in the Market for Telecommunication Services and Consumers' Preferences
Source
Konsumpcja i Rozwój, 2014, nr 1 (6), s. 49-65, wykr., tabl., bibliogr. 16 poz.
Keyword
Rynek usług, Telefonia komórkowa, Usługi internetowe, Rynek telefonii komórkowej, Telefonia stacjonarna, Usługi telekomunikacyjne, Preferencje konsumenta
Services market, Mobile phone, Internet services, Mobile network market, Landline telephony, Telecommunications services, Consumer preferences
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule skoncentrowano się na identyfikacji zmian zachodzących na polskim rynku usług telekomunikacyjnych i tendencjach jego rozwoju, uwzględniając następujące subrynki: telefonię stacjonarną, telefonię mobilną (komórkową) oraz rynek usługi dostępu do Internetu. Ponadto zwrócono uwagę na relatywnie nowe zjawisko, jakim jest pakietyzacja usług. Artykuł przygotowany został na podstawie danych GUS, materiałów zaczerpniętych z Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) oraz cyklicznych badań ankietowych prowadzonych wśród abonentów przez wyspecjalizowane agencje badawcze. Jego trzon stanowi analiza i ocena poszczególnych subrynków oraz preferencji i zmian w sposobie korzystania z usług telekomunikacyjnych przez badanych konsumentów indywidualnych, która objęła lata 2008-2012.(abstrakt oryginalny)

In his article, the author focused on identification of changes taking place in the Polish market for telecommunication services and tendencies of its development, taking into account the following submarkets: fixed telephony, mobile (cellular) telephony and the market for Internet access services. Moreover, he paid attention to a relatively new phenomenon which is service bundling. The article is prepared on the grounds of CSO (GUS) data, materials taken from the Office of Electronic Communications (Urząd Komunikacji Elektronicznej, UKE, in Polish) and cyclic surveys conducted among subscribers by specialised research agencies. Its core is an analysis and assessment of individual submarkets as well as preferences and changes in the way the telecommunication services are used by the surveyed individual consumers, which comprised the years 2008-2012.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. CBM INDICATOR (2008), Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2008 roku. Klienci indywidualni. Raport z badania konsumenckiego, Warszawa.
 2. GUS (2009), Łączność - wyniki działalności w 2008 r., Warszawa.
 3. GUS (2010), Łączność - wyniki działalności w 2009 r., Warszawa.
 4. GUS (2011), Łączność - wyniki działalności w 2010 r., Warszawa.
 5. GUS (2012), Łączność - wyniki działalności w 2011 r., Warszawa.
 6. GUS (2013), Łączność - wyniki działalności w 2012 r., Warszawa.
 7. Surdej A. (2009), Bariery rozwoju rynku telekomunikacyjnego w Polsce, Centrum im. A. Smitha, Warszawa.
 8. Tajer S. (2012), Rynek usług telekomunikacyjnych - stan i tendencje, (w:) B. Słomińska (red.) Usługi w Polsce w latach 2008-2012, IBRKK, Warszawa.
 9. UKE (2009), Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2008 r., Warszawa.
 10. UKE (2010), Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2009 r., Warszawa.
 11. UKE (2011), Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2010 r., Warszawa.
 12. UKE (2012), Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2011 r., Warszawa.
 13. UKE (2013a), Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2012 r., Warszawa.
 14. UKE (2013b), Preferencje konsumentów rynku telekomunikacyjnego w latach 2009- 2012, Warszawa.
 15. http://www.stymulator-biznesu.pl/podręcznik/PL/WSKAZNIK_PENETRACJI_ RYNKU_POD.pdf
 16. http//tech.wp.pl/kat,1009781,title,Konwergencja-sposobem-na-problemy/
Cited by
Show
ISSN
2083-6929
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu