BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kronenberg Jakub (Uniwersytet Łódzki)
Title
Prasa codzienna jako narzędzie nieformalnej edukacji ekonomicznej na przykładzie artykułów dotyczących firmy DELL w Łodzi
Daily Press as a Means af Informal Economic Education : Case Study of Dell in Lodz
Source
Optimum : studia ekonomiczne, 2013, nr 3 (63), s. 145-162, tab., bibliogr. 71 poz.
Keyword
Przemysł komputerowy, Inwestycje bezpośrednie, Inwestycje zagraniczne, Korporacje międzynarodowe, Ekonomia
Computer industry, Direct investments, Foreign investment, International corporation, Economics
Note
streszcz., summ.
Company
Dell
Abstract
Informacje przekazywane przez media stanowią dla wielu ludzi jedyną okazję do zdobywania wiedzy na temat otaczającej ich rzeczywistości. Informacje te mogą więc być traktowane jako narzędzie edukacji, jeśli są przygotowane rzetelnie, a temat, którego dotyczą, jest na tyle interesujący, by mógł zostać omówiony kompleksowo. Z tej perspektywy w artykule został przedstawiony przykład bezpośredniej inwestycji amerykańskiej firmy Dell w montownię komputerów w Łodzi. Na podstawie artykułów prasowych, opublikowanych w latach 2005-2012, odtworzono historię inwestycji, wskazując szczególnie istotne zagadnienia obejmujące tematykę bezpośrednich inwestycji zagranicznych, o których mogli dowiedzieć się z tych artykułów czytelnicy. Ponieważ inwestycji towarzyszył szereg szczególnie interesujących wydarzeń i związanych z nimi emocji (m.in.: likwidacja zakładu w Irlandii, znacząca pomoc publiczna, zagrożenie likwidacji lub sprzedaży zakładu w Łodzi), poświęcono jej bardzo dużo uwagi w mediach. W artykule podjęto próbę oceny, na ile materiał ten jest użyteczny z punktu widzenia nieformalnej edukacji z zakresu wybranych zagadnień dotyczących bezpośrednich inwestycji zagranicznych. (abstrakt oryginalny)

Information provided by the media represents for many people a unique opportunity to learn about the surrounding reality. This information can then be seen as a tool of education, if it is prepared accurately, and if the subject is interesting enough to be discussed comprehensively. From this perspective, the article discusses the case study of a direct investment of the U.S. company Dell in a computer assembly plant in Łódź. Based on newspaper articles published in 2005-2012, the present paper reconstructs the history of the investment, indicating particularly important issues related to the phenomenon of foreign direct investment, of which the readers of these articles could learn. As the investment involved a number of particularly interesting events and raised emotions (e.g. closure of the plant in Ireland, significant public support, the threat of closure or sale of the plant in Łódź), it acquired a lot of attention in the media. The present paper attempts to assess how the material is useful from the point of view of educating the public in the field of foreign direct investment. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Anuszczyk P. 2006 Komputery made in Lodz, "Gazeta Wyborcza Łódź", nr 298 (22.12).
 2. Anuszczyk P. 2007a Łódź wygrywa konkurencję z irlandzkim rajem: uczmy się na cudzych błędach, "Gazeta Wyborcza Łódź", nr 59 (10-11.03).
 3. Anuszczyk P. 2007b Nowa kadra Della, "Gazeta Wyborcza Łódź", nr  120 (24.05).
 4. Anuszczyk P. 2007c Jak szkoły mogą skorzystać, "Gazeta Wyborcza Łódź", nr 146 (25.06).
 5. Anuszczyk P. 2007d Dell inwestuje w łodzian, "Gazeta Wyborcza Łódź", nr 147 (26.06).
 6. Anuszczyk P. 2007e W Limerick uczą łodzian składać notebooki, "Gazeta Wyborcza Łódź", nr 196 (23.08).
 7. Anuszczyk P. 2007f Dell tuż-tuż, "Gazeta Wyborcza Łódź" (dodatek "Teraz Łódzkie"), nr 224 (25.09).
 8. Anuszczyk P. 2007g Łodzianie w  Limerick: za dużo nadgodzin, "Gazeta Wyborcza Łódź", nr 225 (26.09).
 9. Anuszczyk P. 2007h LeMonde: Polska się budzi, spójrzcie na Łódź, "Gazeta Wyborcza Łódź", nr 243 (17.10).
 10. Anuszczyk P. 20071 Dell swoim pracownikom więcej zapłaci, "Gazeta Wyborcza Łódź", nr 257 (03 - 04.11).
 11. Anuszczyk P. 2008 Dell znów zatrudnia, "Gazeta Wyborcza Łódź", nr 67 (19.03).
 12. Anuszczyk P., Blewąska J. 2006 Tłumy pod "otwartymi drzwiami" Della, "Gazeta Wyborcza Łódź", nr 274 (24.11).
 13. Anuszczyk P., Blewąska J. 2007a Dell zaprosi do Łodzi, "Gazeta Wyborcza Łódź", nr 246 (20 - 21.10).
 14. Anuszczyk P., Blewąska J. 2007b Pierwszy Dell Made in Łódź, "Gazeta Wyborcza Łódź", nr 272 (21.11).
 15. Anuszczyk P., Blewąska J. 2008 Prezes Dell reklamuje Łódź, "Gazeta Wyborcza Łódź", nr 20 (24.01).
 16. Anuszczyk P., de Paor A. 2007 Jak Dell ucieszył Polaków i wystraszył Irlandczyków, "Gazeta Wyborcza Łódź", nr 18 (22.01).
 17. Anuszczyk P., Gnacikowska W. 2007 Dell zatrudni więcej, niż planował, "Gazeta Wyborcza", nr  239 (12.10).
 18. Anuszczyk P., Wasiak P. 2007 Droga i lotnisko dla Della, "Gazeta Wyborcza Łódź", nr 105 (07.05).
 19. Becker W.E., Watts M. 1995 Teaching tools: teaching methods in undergraduate economics, "Economic Inquiry", Vol. 33.
 20. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a konkurencyjność eksportu Polski 2012, Wydymus S. (red.), Warszawa.
 21. Blewąska J. 2006a Łódź z Dellem na ustach całego świata, "Gazeta Wyborcza Łódź", nr 220 (20.09).
 22. Blewąska J. 2006b Zadziałał efekt Della, "Gazeta Wyborcza Łódź", nr 246 (20.10).
 23. Blewąska J. 2008a Dell zatrudnił kolejne pół tysiąca osób, "Gazeta Wyborcza Łódź", nr 155 (04.07).
 24. Blewąska J. 2008b Oby Dell został w Łodzi, "Gazeta Wyborcza Łódź", nr 204 (01.09). Blewąska J. 2008c Dell sprzedaje!, "Gazeta Wyborcza Łódź", nr 209 (06.09).
 25. Blewąska J. 2008d Obawiają się sprzedaży Della, "Gazeta Wyborcza Łódź", nr 211 (09.09).
 26. Blewąska J. 2008e Wistron chce Della, "Gazeta Wyborcza Łódź", nr 221 (20.09).
 27. Blewąska J. 2008f Dell sprzeda swoje fabryki?, "Gazeta Wyborcza Łódź", nr 241 (14.10).
 28. Blewąska J. 2008g Pomoc dla Della pod znakiem zapytania, "Gazeta Wyborcza", nr 291 (11.12).
 29. Blewąska J. 2009a Dell zamyka się w Limerick i idzie do Łodzi!, "Gazeta Wyborcza", nr 8 (09.01).
 30. Blewąska J. 2009b Polsko-irlandzka wojna o Della, "Gazeta Wyborcza", nr  12 (15.01).
 31. Blewąska J. 2009c Dell potkał się z ministrem, "Gazeta Wyborcza Łódź", nr 28 (05.02).
 32. Blewąska J. 2009d Odszedł Dell, Irlandczycy mogą przytyć, "Gazeta Wyborcza Łódź", nr 49 (26.02).
 33. Blewąska J. 2009e Oby Dell nie poszedł na Słowację, "Gazeta Wyborcza Łódź", nr 65
 34. (18.03).
 35. Blewąska J. 2009f Podwyżek w Dellu nie będzie, premie tylko raz, "Gazeta Wyborcza Łódź", nr 115 (18.05).
 36. Blewąska J. 2009g Zgoda KE: łódzki Dell dostanie pomoc publiczną, "Gazeta Wyborcza Łódź", nr 211 (09.09).
 37. Blewąska J. 2009h 54,5 min euro pomocy dla Della, "Gazeta Wyborcza", nr 224 (24.09).
 38. Blewąska J., Gnacikowska W. 2006a Dell już na dobre w Łodzi, "Gazeta Wyborcza Łódź", nr 219 (19.09).
 39. Blewąska J., Gnacikowska W. 2006b Gdzie jest ten Dell?, "Gazeta Wyborcza Łódź", nr 231 (03.10).
 40. Blewąska J., Gnacikowska W. 2006c Ruszyła maszyna Della, "Gazeta Wyborcza Łódź", nr 272 (22.11).
 41. Blewąska J., Gnacikowska W. 2006d Łódzkie komputery Della już za rok, "Gazeta Wyborcza Łódź" (dodatek "Ziemia Obiecana"), nr 289 (12.12).
 42. Blewąska J., Gnacikowska W. 2008 Jakie plany ma Dell?, "Gazeta Wyborcza Łódź", nr 202 (29.08).
 43. Boykoff M.T., Boykoff, J.M. 2004 Balance as bias: global warming and the US prestige press, "Global Environmental Change", Vol. 14.
 44. Brzostek D., Pawłowska- Salińska K. 2008 Ekointegracja, "Gazeta Wyborcza Łódź", nr 252 (27.10).
 45. Dimopoulos K., Koulaidis V. 2003 Science and technology education for citizenship: The potential role of the press, "Science Education", Vol. 87.
 46. Firma = zaangażowanie 2009, FOB, Warszawa.
 47. Frąk M. 2011 Dell zostaje w  Łodzi. Jakie będą jego dalsze losy?, "Gazeta Wyborcza Łódź", nr 135 (11.06).
 48. Fursich E. 2002 Nation, capitalism, myth: covering news of economic globalization, "Journalism & Mass Communication Quarterly", Vol. 79.
 49. Gnacikowska W. 2006a Jak Dell odmieni nam Łódź: Rozmowa z Markiem Belką, "Gazeta Wyborcza Łódź", nr 219 (19.09).
 50. Gnacikowska W. 2006b Do Della nie przez Młynek!, "Gazeta Wyborcza Łódź", nr 240 (13.10).
 51. Gnacikowska W. 2006c Dell zaczyna budowę fabryki, "Gazeta Wyborcza Łódź", nr 249 (24.10).
 52. Gnacikowska W., Blewąska J. 2005 Inwestycja Della na włosku?, "Gazeta Wyborcza", nr 233 (06.10).
 53. Gnacikowska W., Blewąska J. 2006a Łódź przyciągnęła Della, "Gazeta Wyborcza", nr 200 (28.08).
 54. Gnacikowska W., Blewąska J. 2006b Kogo przyjmie Dell?, "Gazeta Wyborcza Łódź", nr 270 (20.11).
 55. Hill S.G., Cable T.T., Scott D. 2010 Wildlife-based recreation as economic windfall: a rhetorical anaysis of public discourse on birding, "Applied Environmental Education & Communication", Vol. 9.
 56. Karaszewski W. 2004 Bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Polska na tle świata, Toruń.
 57. Kłysik-Uryszek A. 2010 Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w gospodarce regionu, Warszawa.
 58. Kłysik-Uryszek A. 2011 Działalność inwestorów zagranicznych w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, [w:] Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu aktualnego i przyszłego profilu gospodarczego województwa łódzkiego, J. Świerkocki (red.), Łódź.
 59. Małuszyńska E. 2006 Delokalizacja przedsiębiorstw, "Wspólnoty Europejskie", nr 3.
 60. Michałków I. 2003 Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce w dobie globalizacji, Warszawa.
 61. Niklewicz K. 2009 Wsparcie dla łódzkich zakładów Della zagrożone, "Gazeta Wyborcza", nr 9 (10.01).
 62. Poniatowska-Jaksch M. 2006 Przemysłowe bezpośrednie inwestycje zagraniczne źródłem konkurencyjności regionu, Warszawa.
 63. PW 2006 Dell najważniejszy we wrześniu, "Gazeta Wyborcza Łódź", nr 255 (31.10).
 64. Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu aktualnego i przyszłego profilu gospodarczego województwa łódzkiego 2011, Świerkocki J. (red.), Łódź.
 65. Szostak V., Mazur N. 2009 Będziecie mieli to samo, "Gazeta Wyborcza", nr 28 (02.02).
 66. Tchorek-Helm C. 2009 Kryzys dobry da Polski, "Gazeta Wyborcza" (dodatek "Komputer w firmie"), nr 7 (08.01).
 67. Transnational corporations and world development 1996, Dunning J.H. (red.), Londyn.
 68. Uryniak M. 2003 Korzyści i zagrożenia związane z bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi, [w:] Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce, W. Karaszewski (red.), Toruń.
 69. Vashchenko M. 2010 Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na wzrost gospodarczy na Ukrainie w okresie lat 1991-2008, "Optimum. Studia Ekonomiczne", nr 46.
 70. Wasiak P. 2007 Otwarto drogę do Della, "Gazeta Wyborcza Łódź", nr 269 (17-18.11).
 71. Zadworny A. 2005 Dell jeszcze nie zdecydował, gdzie zbuduje fabrykę, "Gazeta Wyborcza Szczecin", nr 233 (06.10).
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu