BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Al-Kaber Munir (Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku)
Title
Techniki finansowe banków islamskich
Financial Techniques of Islamic Banking
Source
Optimum : studia ekonomiczne, 2013, nr 3 (63), s. 175-194, tab., bibliogr. 38 poz.
Keyword
Finanse, Prawo, Banki, Normy prawne
Finance, Law, Banks, Legal standards
Note
streszcz., summ.
Country
Kraje muzułmańskie
Islamic countries
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie technik (produktów) finansowania działalności gospodarczej, jakie mogą być wykorzystywane przez banki islamskie zgodnie z zasadami wypływającymi z prawa koranicznego. Zasady funkcjonowania islamskich banków wynikają ze Świętego Koranu, będącego drogowskazem każdego wyznawcy Islamu. Najważniejszą cechą bankowości islamskiej jest brak oprocentowania - riba. Inwestorzy, według prawa islamskiego, nie mają prawa do jakichkolwiek dodatkowych kwot od wyłożonego kapitału, jeśli nie bierze się również udziału w podziale ryzyka. Zasady islamskiego sytemu finansowego są przejrzyście określone w prawie islamskim. Islamskie banki skonstruowały wiele produktów finansowych, opartych na islamskich zasadach bankowości. Produkty bankowe są na bieżąco udoskonalane tak, aby mogły spełniać wymagania islamskich doktryn i zapewniać uzyskanie odpowiednich dochodów dla inwestorów. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to present the techniques (products) of business financing that can be used by Islamic banks according to the rules of Koranic law. The principles of Islamic banks are prescribed in the Holy Quran which is a signpost for all the believers of Islam. The most important feature of Islamic banking is the lack of interest - riba. Under the Islamic law, investors have no right to any additional sums from the capital advanced, unless they participate in the sharing of risk. The principles of Islamic financial system are clearly defined in the Islamic law. Islamic banks have constructed many financial products based on the guidelines of Islamic banking. Banking products are constantly being improved so that they can meet the requirements of the Islamic doctrine and enable investors to obtain adequate income. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Abdalla A. A. 1997 Islamic Modes of Finance: Origins, Principles and Legal Rules, "Al-Musraf", No. 13, December.
 2. Abdel Mohsin M. J. 2005 The Practice of Islamic Banking System in Sudan, "Journal of Economic Cooperation", 26, 4.
 3. Abul-Rahman Y. 2010 The Art of Islamic Banking and Finance Tools and Techniques for Commodity-Based Banking, New Jersey.
 4. Adamek J. 2008 PLS i jego odwzorowanie w produktach bankowości islamskiej na przykładzie kontraktu musharakah, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 16.
 5. Adamek J. 2010 Mikrofinanse islamskie. Założenia, produkty, praktyka, Warszawa.
 6. Bank Negara Malaysia, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [www.banknegaramalaysia, 2010].
 7. Bielawski J. 1973 Islam, religia, państwa i prawa, Warszawa.
 8. Bonca M. A. 2010 Islamskie instrumenty finansowe, Warszawa.
 9. Bury J., Kasprzak J. 2007 Prawo karne Islamu, Warszawa.
 10. Buszko A. 2010 Niektóre aspekty działalności islamskich w obecnej dobie, "Optimum. Studia Ekonomiczne", nr 3.
 11. Czerniak A. 2010 Symptomy kryzysu globalnego a etyka gospodarczą religii światowych. Analizą porównawczą bankowości islamskiej i bankowości klasycznej w kontekście kryzysu finansowego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 12. Danecki J. 2007 Podstawowe wiadomości o islamie, Warszawa.
 13. Doi. Abdur Rahman I. 1989 Shariah: The Islamic Law, Ta Ha Publishers, London.
 14. Dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.irfi.org/artideslarbides_301_ _350lis_islamicbanking_islamic.htm, 2010].
 15. Dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.rhbislamiebank.com.my/index. asp?, data wejścia: 26.03.2009].
 16. Dokument elektroniczny, tryb dostępu: [www.al-madina.com, data wejścia: 17.02.2012].
 17. Humayon A., Presley J. R. Isla^mic Finance: a  Western Perpectitve, "Internationl Journal of Islamic Financial Services", Vol. 1, No. 1.
 18. Iqbal M., Molyneux Ph. 2005 Thirty Years of Islamic Banking., New York.
 19. Islamic Banking Bulletin 2012, State Bank of Pakistan, March.
 20. Jabłońska-Bonca J. 2005 Islam - prawo i finanse, [w:] W kręgu prawa podatkowego i finansów publicznych, H. Dzwonkowski (red.), Lublin.
 21. Kamiński I. C. 1996 Islamska rewolucja w bankowości, "Państwo i Prawa", Zeszyt nr 1.
 22. Karwowski J. 2005 Uwagi na temat bankowości islamskiej, "Bank i Kredyt", nr 9.
 23. Karwowski J. 2010 Centra offshore na globalnych rynkach finansowych, Warszawa.
 24. Korenik D. 2010 Specyfika bankowości niekonwencjonalnej, [w:] Bankowość a kryzys na rynkach finansowych, A. Janc (red.), Zeszyt Naukowy, nr 140, Poznań.
 25. Łaszczyk M. 2009 Bankowość islamska, Warszawa.
 26. Łukaszewicz A. 2002 Bankowość muzułmańska a rozwój gospodarczy, "Ekonomista", nr 2.
 27. Mikita M. 2011 Nowa era bankowości islamskiej, "Organizacji", nr 11.
 28. Mubarak A. Saeed 2001 Islamski system bankowy, "Przegląd Politologiczny",, nr 3-4.
 29. Obaidullah M. 2005 Islamic Financial Services, Islamic Economics Research Center, King Abdulaziz University, Saudi Arabia.
 30. Partat K., Mierzwicki M. 2007 Islamskie fundusze inwestycyjne jako przykład wpływu zasad religii na usługi finansowe, [w:] Inwestycje finansowe, K. Gabryelczyk, U. Ziarko-Siwek (red.), Warszawa.
 31. Rahnema A. 1994 Islamic Economic Systems, New Jersey.
 32. Shawqi A. D. 1990 Al. Juala wal Istisna: Tahlil fiqhi wa iqtisadi, Jeddah: IRTI
 33. Shayerah I. 2010 Islamic Finance: Overview and Policy Concerns, Congressional Research Service, November.
 34. Siddig M., Al-Dhareer 1997 Al-Gharar in Contracts and its Effect on Contemporary Transaction, IRTI, Jeddah.
 35. The City UK's Islamic Finance Report 2011, May.
 36. The City UK's Islamic Finance Report 2012, March.
 37. Venardos A. M. 2006 Islamic Banking and Finance in South-East Asia, Singapore.
 38. Ward I. 2000 Islamic Finance in the Global Economy, Edinburgh.
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu