BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gładzicka-Janowska Alina (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Flexicurity - koncepcja i jej weryfikacja w okresie kryzysu i spowolnienia po 2007 roku
Flexicurity : Concept and Its Verification in Time of Economic Crisis and Downturn after 2007
Source
Optimum : studia ekonomiczne, 2013, nr 3 (63), s. 195-215, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Bezrobocie, Elastyczność zatrudnienia, Rynek pracy
Unemployment, Flexible employment, Labour market
Note
streszcz., summ.
Abstract
Terminem flexicurity jest określone nowe ujęcie relacji między pracodawcami a pracobiorcami na rynku pracy. Model flexicurity zakłada zachowanie równowagi elastyczności zatrudnienia i konkurencyjności przedsiębiorstw. Krajami, w których praktycznie zastosowano rozwiązania flexicunty i które aktualnie stanowią wzorzec ich stosowania, są: Dania i Holandia. Rozwiązania typu flexicurity okazały się przez długi czas, przed kryzysem i spowolnieniem, skutecznym sposobem utrzymania najniższego poziomu bezrobocia w krajach UE. Artykuł przedstawia wyniki badań przeprowadzonych nad zależnościami między stopą bezrobocia i stopniem elastyczności rynku pracy, w okresie kryzysu i spowolnienia gospodarczego po 2007 roku. (abstrakt oryginalny)

The term flexicurity redefines the relationship between employers and employees in the labour market. Flexicurity attempts to strike a balance between the flexibility of employment and the competitiveness of entrepreneurs. Denmark and the Netherlands, which have successfully applied flexicurity solutions, are looked up to when it comes to the implementation of these solutions. Long before the economic crisis and downturn, flexicurity solutions had proven to be an effective tool to maintain the lowest levels of unemployment among the EU countries. The article presents the results of research on the relationships between the unemployment rate and the flexibility of labour market during the period of the economic crisis and downturn after 2007. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Andersenn T. M., Svarer M. 2007 Flexicurity - Labour Market Performance in Denmark, "CESifo Economic studies", Vol. 53,3.
 2. Auer P., Gazier B., Madsen P.K, Schmid G. 2011 Sprawozdanie z symposium "Goodby Flexicurity, welcome Transitional labour markets?", Amsterdam.
 3. Bernal-Verdugo L.E., Furceri D., Guillaume D. 2012 Labour market Flexibility and Unemployment: New Empirical Evidence of Static and Dynamic Effects, "IMF Working Paper", March.
 4. Bjorklund A. 2000 Going Different Ways: Labour Market Policies in Denmark and Sweden, [in:] Why Deregulate Labour Markets?, G. Esping-Andersen, M. Regini (eds.), Oxford.
 5. Burchell B., Siegele L. 2010 The Social Consequences of Job Insecurity in the European Union, Nuffield College.
 6. Esping-Angersen G., Regini M. 2000 Why Deregulate Labour Markes?, Oxford.
 7. European Commission 2005 Working Together for Growth and Jobs, Integrated Guidelines for Groth and Jobs (2005-2008), Luxembourg.
 8. Eurostat, 2012, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ portal/page/portal/eurostat/home/, data wejścia: 09.12.2012].
 9. Flexcore, 2012: dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://flexcore.wordpress.com/ 2011/02/13/ aktywna-p0lityka-panstwa-a-beezrobocie/, data wejścia: 10.12.2012].
 10. Madsen K. 2011 Against the Wind - Danish Flexicurity and the Crisis, Amsterdam.
 11. Tasci M., Zenker M. 2011 Labor Market Rigidity, Unemployment, and the Great Recession, 06.29.2011, Federal Reserve Bank of Cleveland.
 12. Wilthagen T., Tros F. 2004 The Concept of Flexicurity: a new approach to regulating employment and labour markets, [in:] Flexicurity: Conceptual Issues and Political Implementation in Europe, "Tanfer, European Reviw of labour and Research", Vol. 10, No. 2.
 13. World Bank Doing Business Report, 2012: dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.doingbusiness.org/, data wejścia: 09.12.2012].
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu