BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Greta Marianna (Politechnika Łódzka), Tomczak-Woźniak Ewa (Politechnika Łódzka)
Title
Problem spójności w nowej polityce regionalnej UE na lata 2014-2020
Problem of Cohesion in New EU Regional Policy 2014-2020
Source
Optimum : studia ekonomiczne, 2013, nr 4 (64), s. 3-12, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Keyword
Polityka spójności, Spójność społeczna, Polityka regionalna
Cohesion policy, Social cohesion, Regional policy
Note
streszcz., summ.
Abstract
Opracowanie zostało poświęcone analizie rodzajów spójności oraz polityce regionalnej w kontekście osiągania spójności regionów UE. Z jednej strony zwrócono uwagę na spójność terytorialną, która łączy w sobie spójność gospodarczą i społeczną, zaś z drugiej przedstawiono politykę regionalną spójności UE, realizującą wyzwania Strategii ,,Europa 2020", które to sprowadzają się do trzech wymiarów, w ramach których są realizowane poszczególne rodzaje spójności: wzrost inteligentny - spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna; wzrost zrównoważony - spójność gospodarcza i terytorialna; wzrost integracji społecznej - spójność społeczna. (abstrakt oryginalny)

The study investigates regional policy and particular types of cohesion in the context of pursuit of regional cohesion. On the one hand, attention is paid to the territorial cohesion, which encompasses economic and social cohesion. On the other hand, the author discusses EU regional cohesion policy, fulfilling the challenges of the Strategy Europe 2020. These can be summarized as three dimensions in which the individual kinds of cohesion are implemented: intelligent growth - social and territorial economic cohesion; sustainable growth - economic and territorial cohesion; strengthening of social integration - social cohesion. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. A New Partnership for Cohesion. Convergence, Competitiveness, Cooperation, Third Report on Economic and Social Cohesion 2004, European Commission, (COM/2004/1007), Brussels.
 2. Ardy B., Begg I., Schelkle W., Torres F. 2002 How will EMU Affect Cohesion "Intereconomics", No. 37(6), Hamburg.
 3. Barry F., Begg I. 2003 EMU and Cohesion: Introduction, "JCMS", vol. 41, no. 5.
 4. Battaini-Dragoni G., Dominioni S. 2003 The Council of Europe's Strategy for Social Cohesion, University of Hongkong.
 5. Borowiec J., Wilk K. 2005 Integracja Europejska, Wrocław.
 6. Dokument elektroniczny, tryb dostępu: [www.ec.europa.eu/regional_policy/in-dex_pl.cfm, data wejścia: 10.04.2013].
 7. Głąbicka K., Grewiński M. 2005 Polityka spójności społeczno-gospodarczej Unii Europejskiej, Warszawa.
 8. Grewiński M. 2004 Działalność Unii Europejskiej na rzecz spójności społeczno-ekonomicznej, [w:] Spójność społeczno-ekonomiczna - implikacje regionalne, K. Głąbicka (red.), Radom.
 9. Jasiński L. J. 2005 Spójność ekonomiczna regionów Polski na tle krajów Unii Europejskiej, Warszawa.
 10. Keck W., Krause P. 2006 How does EU Enlargement Affect Social Cohesion, "Discussion Papers", 601, Berlin.
 11. Molle W. 2005 EU Cohesion Policies; Adequate Constitutional Foundations and Regulatory and Financial Constructions, Need for Further Optimization, Milan European Economy Workshop, "Working Paper", no. 2005/08.
 12. Pierzchalska M. 2004 Znaczenie spójności społeczno-gospodarczej dla rozwoju regionalnego, [w:] Spójność społeczno-ekonomiczna - implikacje regionalne, K. Głąbicka (red.), Radom.
 13. Polityka spójności 2014 -2020. Inwestycje w rozwój gospodarczy i wzrost zatrudnienia 2011, Luksemburg.
 14. Weise Ch., Bachtler J., Dawnes R., McMaster I., Toepel K. 2001 The Impact of EU Enlargement on Cohesion, Berlin and Glasgow.
 15. Witkowska J. 2005 Foreign Direct Investment and the Socio-Economic Cohesion of the European Union: Experiencies of the New Member Countries, "International Trade and Finance Association", Paper 44.
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu