BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nazarko Łukasz (Politechnika Białostocka), Szpilko Danuta (Politechnika Białostocka), Jankowska Justyna (Tomas Consulting S.A.)
Title
Zakres i metody diagnozy strategicznej w dokumentach strategicznych polskich regionów
Scope and Methods of Strategic Diagnosis in Strategic Documents of Polish Regions
Source
Optimum : studia ekonomiczne, 2013, nr 4 (64), s. 47-60, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Keyword
Strategia innowacyjna, Strategia rozwoju regionalnego, Polityka regionalna, Polityka innowacyjna
Innovation strategy, Regional development strategy, Regional policy, Innovation policy
Note
Artykuł powstał na podstawie analiz przeprowadzonych w ramach projektu "NT FOR Podlaskie 2020. Regionalna strategia rozwoju nanotechnologii" finansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł ten służy systematyzacji i dokonaniu syntezy dorobku teoretycznego i praktycznego w zakresie diagnozy strategicznej na potrzeby tworzenia strategii regionalnych. Wykonane zostały studia literaturowe w omawianym obszarze oraz całościowo przeanalizowano polskie regionalne strategie innowacji i strategie rozwoju regionów pod kątem wykorzystanych metod diagnozy strategicznej oraz jej zakresu. Następnie zaprezentowano wnioski z analizy i wskazano możliwe obszary dalszych badań. (abstrakt oryginalny)

The paper aims to systematise and synthesise the theoretical knowledge and practical experiences regarding the processes of identifying the strategic environment (strategic conditions) of Polish regions for the sake of regional strategic documents. The author carries out literature studies and holisti-cally analysed Polish regional development strategies and regional innovation strategies from the perspective of the applied methods and scope of strategic diagnosis. Next, he presents his conclusions from the study and suggests further research questions in the analysed field. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Badanie ewaluacyjne projektów foresight realizowanych w Polsce 2012, J. Nazarko (red.), Warszawa.
 2. Boeckhout S. 2004 Regional innovation strategies in Poland: lessons and recommendations, Rotterdam.
 3. Bryl R., Sztando A. 2009 Teoretyczne i praktyczne aspekty planowania strategicznego w skali regionalnej i lokalnej, [w:] Planowanie kompetencji kadr w regionie istotą rozwoju Dolnego Śląska, M. Klamut (red.), Wrocław.
 4. Dziemianowicz W., Szmigiel-Rawska K., Nowicka P., Dąbrowska A. 2012 Planowanie strategiczne. Poradnik dla pracowników administracji publicznej, Warszawa.
 5. Dziemianowicz W., Szlachta J. 2012 Konkurencyjność Warmii i Mazur - diagnoza problemowa, Olsztyn.
 6. Gordon A. 2009 Future Sarvy. Identifying Trends to Make Better Decisions, Manage Uncertainty, and Profit from Change, Amacom.
 7. Klasik A. 2002 Strategie Regionalne. Formułowanie i  wprowadzanie w życie, Katowice.
 8. Kowalczewski W., Nazarko J. 2006 Przegląd stosowanych instrumentów zarządzania, [w:] Instrumenty zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, W. Kowalczewski, J. Nazarko (red.), Warszawa.
 9. Lokalne strategie rozwoju gospodarczego. Poradnik dla gmin i  liderów lokalnych 1996, E. Bończak-Kucharczyk, L. Cousins, K. Herbst, M. Stewart (red.), Warszawa.
 10. Metodologia i procedury badawcze w projekcie Foresight Technologiczny NT for Podlaskie 2020: regionalna strategia rozwoju nanotechnologii 2011, J. Nazarko, J. Ejdys (red.), Białystok.
 11. Nazarko J. 2011 Kształtowanie polityki proinnowacyjnej regionu na przykładzie foresightu technologicznego «NTFOR Podlaskie 2020», "Optimum. Studia Ekonomiczne", nr 2(50).
 12. Nazarko J., Kuźmicz K. A., Szubzda-Prutis E., Urban J. 2009 The General Concept of Benchmarking and Its Application in Higher Education in Europe, "Higher Education in Europe", 34(3&4).
 13. Nazarko J., Urban J., Komuda M., Kuźmicz K., Szubzda E. 2008 Metoda DEA w  badaniu efektywności instytucji sektora publicznego na przykładzie szkół wyższych, "Badania Operacyjne i Decyzje", nr 4.
 14. Planowanie strategiczne jako narzędzie realizacji celów organizacji, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [https://dsc.kprm.gov.pl/sites/default/files/pliki/79.pdf, data wejścia: 12.07.2013].
 15. Plawgo B., Klimczak T., Czyż P., Boguszewski R., Kowalczyk A. 2013 Regionalne systemy innowacji w Polsce - Raport z badań, Warszawa.
 16. Uwarunkowania rozwoju nanotechnologii w województwie podlaskim: wyniki analiz STEEPVL i SWOT 2010, J. Nazarko, Z. Kędzior (red.), Białystok.
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu