BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Laskowska-Rutkowska Aleksandra (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
The Impact of National and Organizational Culture on the Cooperation of Firms - a Supply Chain Perspective
Source
Journal of Intercultural Management, 2009, vol. 1, nr 2, s. 5-16, rys., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Kultura organizacyjna, Współpraca przedsiębiorstw, Łańcuch dostaw, Kultura narodowa
Organisational culture, Enterprises cooperation, Supply chain, National culture
Note
summ.
Abstract
The article discusses various aspects of the "networked" character of modern economy and the importance of culture for the success of cooperation between companies in a supply chain. Part one deals with the key features of modern "wikinomics" and discusses the commonality of ways in which wikinomics and supply chains operate. Part two deals with the importance of national culture for the success of cooperation between companies comprising a supply chain. This part draws on the work of G. Hoefstede and F. Trompenars. Part three focuses on organizational culture. It discusses the importance of organizational culture for the success of cooperation in a supply chain and the Partnership Model (a tool that can help determine the optimum type of cooperation). The article ends with some basic conclusions that can be drawn from the foregoing discussion.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bloch, S., Whiteley, P., 2008. Zarządzanie w płaskim świecie, Gliwice: Helion.
 2. Charkiewicz, M., 2008. Zarządzanie zasobami ludzkimi w Japonii. Kultura narodowa a uwarunkowania społeczne i rynkowe [in:] Płoszajski, P., Aluchna, M. (eds.), Zarządzanie Japońskie. Ciągłość i zmiana, Warszawa: SGH.
 3. Deresky, H., 2000. International Management. Managing across borders and cultures, New Jersey: Prentice Hall.
 4. Douglas, M., Lambert, I.A., Knemeyer, M., 2007. Partnerstwo w ramach łańcucha dostaw [in:] Zarządzanie łańcuchem dostaw. Harvard Business Review School Press, Gliwice: Helion.
 5. Fung, V.K., Fung, W., Wind, Y., 2008. Konkurowanie w płaskim świecie, Warszawa: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im L. Koźmińskiego.
 6. Grawe, S.J., Chen, H., Daugherty, P.J., 2009. The relationship between strategic orientation, service, innovation and performance. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, Vol. 39, No. 4.
 7. Konfucjusz spotyka kapitalizm, "Forum" nr 36, wrzesień 2006.
 8. Liker, J.K., Choi, T.Y., 2007. Keiretsu - prawdziwe partnerstwo z kooperantami [in:] Zarządzanie łańcuchem dostaw, Harvard Business Review School Press. Gliwice: Helion.
 9. Linowes, R.G., 1993. The Japanese Manager's Traumatic Entry into the United States: Understanding the American-Japanese Cultural Divide. The Academy of Management Executive VII, No. 4, November, p. 24.
 10. Masqood, T., and Walker, D., Finegan, A., 2007. Extending the "knowledge advantage" creating learning chains. The Lerning Organization, Vol. 14 No. 2.
 11. Neihardt, Ch., 2006. Stulecie Azji, "Forum" nr 36, wrzesień, na podstawie "Die Weltwoche".
 12. Sorman, G., 2006. Przesąd też towar, "Forum" nr 36, wrzesień, na podstawie L'Hebdo 29.06.2006.
 13. Speh, T.W., 2007. Assessing the State-of-the-Art in SCM", International Logistics & Supply Chain Congress, Istanbul.
 14. Tapscott, D., Williams, A.D., 2008. Wikinomia, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
Cited by
Show
ISSN
2080-0150
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu