BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kuźmicka-Sulikowska Joanna (University of Wrocław, Poland)
Title
Economic Analysis of Legal Regulations Regarding Liability for Loss Resulting from a Dangerous Product
Source
Wroclaw Review of Law, Administration & Economics, 2013, vol. 3, nr 1, s. 59-71
Keyword
Regulacje prawne, Analiza ekonomiczna, Produkt niebezpieczny
Legal regulations, Economic analysis, Dangerous product
Note
summ.
Abstract
The article considers fundamental issues associated with economic analysis of legal regulations pertaining to liability for damage caused by a dangerous product. The discussion is conducted from the perspective of a lawyer analysing the conclusions stemming from economic analyses of the aforementioned liability by individual authors, which constitutes a base for subsequent observations. The relationships between the various potential configurations of manufacturer liability are discussed, in particular a situation where such liability is not stipulated, as well as where there is the introduction of liability based on the risk or fault principles and the ensuing motivation for maintaining an appropriate level of carefulness. Attention is focused on the search for an economically efficient solution. An analysis of current regulation is performed, as well as de lege ferenda conclusions grounded in economic analysis of law with reference to the shape of the regulatory liability regime for damage caused by a dangerous product. Many reservations are also listed, including ones concerning the fact that it does not seem that the legislative process should be guided only by conclusions stemming from economic analysis of law (especially considering the differences of opinion in that area), which does, however, unquestionably constitute a useful tool in such matters. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bagińska E., Nowe unormowanie odpowiedzialności cywilnej za produkt (2000) 9 "PrzeglądSądowy", s. 40.
 2. Banaszczyk Z. in Pietrzykowski K. (ed) Kodeks cywilny, vol. I, Komentarz do artykułów 1-44911 (CH Beck 2008), s. 1473.
 3. Bix B. H., A Dictionary of Legal Theory (Oxford University Press 2004), s. 115-116.
 4. Brzozowska M. O., Cywilnoprawna odpowiedzialność za produkt niebezpieczny in Banasiński C. (ed) Standardy wspólnotowe w polskim prawie ochrony konsumenta (Prawo i Praktyka Gospodarcza 2004), s. 224.
 5. Cooter R., Ulen T., Ekonomiczna analiza prawa (CH Beck 2009), s. 490 - 494.
 6. Czech-Śmiałkowski C., O odpowiedzialności za produkt (2002) 1, "Radca Prawny", s. 53.
 7. Dubis W. in Gniewek E. (ed) Kodeks cywilny. Komentarz (CH Beck 2006) 767.
 8. Giliker P., Beckwith S., Tort (Sweet & Maxwell 2004), s. 258.
 9. Gnela B., Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (tzw.odpowiedzialność za produkt), (Zakamycze 2000), s. 281.
 10. Granecki P., Odpowiedzialność z aszkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny - charakter i miejsce w systemie odpowiedzialności odszkodowawczej (2001) 1, "Przegląd Legislacyjny", s. 32.
 11. Harpwood V., Modern Tort Law (Routledge-Cavendish 2009), s. 342.
 12. Hedley S., Tort (LexisNexis 2004), s. 99.
 13. Hepple B. A., Matthews M. H., Tort :Cases and Materials (Butterworth & Co (Publishers) Ltd 1991), s. 504.
 14. Hodgson J., Lewthwaite J., Tort Law (Oxford University Press 2004), s. 433.
 15. Jagielska M. in Olejniczak A. (ed), System Prawa Prywatnego, vol. 6, Prawo zobowiązań -część ogólna (CH Beck 2009), s. 881-888.
 16. Jagielska M., Odpowiedzialność za produkt (2000) 8, "Monitor Prawniczy", s. 495.
 17. Jagielska M., Podstawy odpowiedzialności za produkt (CH Beck 2004), s. 45.
 18. Kaliński M. in Olejniczak A. (ed) System Prawa Prywatnego, t. 6, Prawo zobowiązań -część ogólna (CH Beck 2009), s. 61.
 19. Kelly J. M., Historia zachodniej teorii prawa (WAM 2006), s. 468-470.
 20. Kuźmicka - Sulikowska J., Odpowiedzialność deliktowa w prawie wybranych państw obcych (Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa 2011), s. 58-66, 192-200, 283-290.
 21. Kuźmicka J., Zakres podmiotowy obowiązywania przepisów o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny in P Machnikowski(ed) Odpowiedzialność w prawie cywilnym, "Acta Universitatis Wratislaviensis" Nr 2897,Prawo CCC (Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2006), s. 197.
 22. Lunney M., Oliphant K.,Tort Law. Text and Materials (Oxford University Press 2003), s. 539.
 23. Łętowska E., Ochrona niektórychpraw konsumentów. Komentarz (CH Beck 2001), s. 124.
 24. Łopuski J., Odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z użyciem sił przyrody (art. 152 k.z.): jej znaczenie i ewolucja w perspektywie minionego 70 - lecia (2004) 3, "Kwartalnik Prawa Prywatnego", s. 673.
 25. Miceli T. J., Economics of the law. Torts, contracts, property, litigation (Oxford University Press 1997), s. 29-30.
 26. Mohmand F., Pojęcie produktu niebezpiecznego w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego o odpowiedzialności za produkt in Pyziak- Szafnicka M. (ed) Odpowiedzialność cywilna. Księga pamiątkowa ku czci prof. A. Szpunara, (Zakamycze 2004), s. 142.
 27. Oniszczuk J.,Filozofia i teoria prawa (CH Beck 2008), s. 585-588.
 28. Oughton D., Marston J.,Harvey B., Lowry J., Law of Torts (Oxford University Press 2005), s. 68.
 29. Polinsky A. M., An introduction to Law and Economics (Aspen Publishers 2003), s. 114-121.
 30. Posner R. A., Economic Analysis of Law, 5th ed (Aspen Publishers 1998), s. 197.
 31. Rajski J., Odpowiedzialność za produkt niebezpieczny w świetle nowych przepisów kodeksu cywilnego (2001) 1, "Przegląd Prawa Handlowego", s. 23, 25.
 32. Rogers W. V. H., Winfieldand Jolowicz on Tort (Sweet & Maxwell 2002), s. 352-353.
 33. Safjan M., Naprawienie krzywdy niemajątkowej w ramach odpowiedzialności ex Contractu in Pyziak - Szafnicka M. (ed) Odpowiedzialność cywilna. Księga pamiątkowa kuczci prof. A. Szpunara, (Zakamycze 2004), s. 277.
 34. Stelmach J. in Stelmach J., Sarkowicz R., Filozofia prawa XIX i XX wieku (Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 1999), s. 185-186.
 35. Stroiński R. T., Ekonomiczna analiza prawa czyli w poszukiwaniu efektywności (2002) 3, "Kwartalnik Prawa Prywatnego", s. 551.
 36. Stroiński R. T.,Wprowadzenie do ekonomicznej analizy prawa (Law and Economics) in M Bednarski M., Wilkin J. (eds) Ekonomia dla prawników i nie tylko(Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis 2nd ed, 2005), s. 476.
 37. Strus Z., Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (2001) 1-2, "Palestra", s. 24-25.
 38. Szachułowicz J., Odpowiedzialność deliktowa przedsiębiorstw państwowych wprawianych w ruch siłami przyrody (Wydawnictwo Prawnicze 1968), s. 3.
 39. Śmieja A. in Olejniczak A. (ed) System Prawa Prywatnego, t. 6, Prawo zobowiązań - część ogólna (CH Beck 2009), s. 555.
 40. von Bar Ch., The Common European Law of Torts, vol. 2, Damage and Damages, Liability for and without Personal Misconduct, Causality and Defences(Clarendon Press 2005), s. 418-424.
 41. Warkałło W., Prawo i ryzyko (Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej 1949), s. 15.
 42. Wierzbicki M., Ekonomiczna szkoła prawa in Zajadło J. (ed) Leksykon współczesnej teorii i filozofii prawa (CH Beck 2007), s. 63.
 43. Żuławska Cz. in Bieniek G. (ed) Komentarz do kodeksu cywilnego,Księga trzecia, Zobowiązania, vol. I, (Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis 2003), s. 463.
Cited by
Show
ISSN
2084-1264
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu