BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kuczyński Dariusz (Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku)
Title
Obszary społecznej odpowiedzialności w komunikacji marketingowej klubów sportowych
Socially Responsible Areas of Sports Clubs Marketing Communication
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 79, s. 331-345, bibliogr. 21 poz.
Issue title
Sport i rekreacja szansą rozwoju regionu
Keyword
Marketing sportowy, Sport, Społeczna odpowiedzialność
Sports marketing, Sport, Social Responsibility
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest identyfikacja i analiza obszarów działań podejmowanych przez kluby sportowe rywalizujące w polskich ligach zawodowych w grach zespołowych, odnoszących się w szczególności do społecznie odpowiedzialnej promocji sportu. (fragment tekstu)

High level professional sport has huge potential influencing other areas of physical culture. It could be either positive (i.e. physical activity promotion) or negative (i.e. promotion of passive participation) depending on particular activities performed. The aim of this article is the identification and analysis of areas in which professional sports clubs actively promote sport in the socially valuable and responsible way.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Beech J., Chadwick S., Tapp A., Emerging Trends in the Use of the Internet - Lessons from the Football Sector, Qualitative Market Research, "International Journal 2000", Vol. 3 No. 1.
 2. Berthon P., Pitt L.F., Watson R.T., The World Wide Web as an Advertising Medium: Towards an Understanding of Conversion Efficiency, "Journal of Advertising Research" 1996.
 3. Blythe J., Komunikacja marketingowa, PWE, Warszawa 2002.
 4. Doktór K., Klub sportowy - struktura, funkcje, otoczenie, w: Klub w systemie organizacji kultury fizycznej, AWF, Warszawa 1991.
 5. Dziubiński Z., Sport na przełomie tysiącleci: szanse i nadzieje, SOS RP, Warszawa 2000.
 6. Goban-Klas T., Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Warszawa-Kraków 1999.
 7. Johns R., Sports Promotion and the Internet, "Cyber Journal of Sport Marketing" 1997, No. 1.
 8. Kahle L.R., Meeske C., Sports Marketing and the Internet: it's a Whole New Ball Game, "Sport Marketing Quarterly" 1999, No. 8.
 9. Klisiński J., Profesjonalizacja i profesjonaliści w zarządzaniu sportem, Politechnika Częstochowska, Częstochowa 2000.
 10. Krawczyk Z., Sport w zmieniającym się społeczeństwie, w: Myśli i uwagi o wychowaniu fizycznym i sporcie, red. K. Zuchora, AWF, Warszawa 2000.
 11. Lipiec J., Sport w świetle dialektyki wartości pokoju i wojny, "Sport Wyczynowy" 1986, nr 12.
 12. Łasiński G., Sprawność zarządzania organizacją sportową, Wydawnictwo AWF, Wrocław 2003.
 13. O edukacji przez sport http://www.eyes-2004.info/265.0.html, 2011.
 14. Oughton C., Hunt P., Mills C., Mc Clean M., Back Home: Returning Clubs to their Communities, Mutuo, London 2003.
 15. Pilkington A., Newell S., An Interactive Approach to Marketing in Leisure and Sport Management, Proceedings of the 7th Congress of the European Association of Sport Management, Thessaloniki 1999.
 16. Ryba B., Organizacja i zarządzanie sportem polskim, w: Zarządzanie instytucjami sportowymi, red. B. Ryba, Warszawa 1997.
 17. Shank M., Sports Marketing: A Strategic Perspective, PH 2002.
 18. Thomas J.W., The Brave new World of Internet Marketing, "Direct Marketing" 1998, No. 60.
 19. Wiktor J.W., Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 20. Ulatowski T., Praktyka sportu, Wydawnictwo ESCRELLA, Warszawa 1996.
 21. Ulatowski T., Problemy organizacyjno-szkoleniowe klubów sportowych, w: Klub w systemie organizacji kultury fizycznej, AWF, Warszawa 1991.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu