BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Borowski Jerzy (Uniwersytet w Białymstoku)
Title
Łańcuch wartości jako nowa teoria zarządzania strategicznego
Value Chain : a New Theory of Strategic Management
Source
Optimum : studia ekonomiczne, 2013, nr 2 (62), s. 11-25, rys., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Łańcuch wartości, Przewaga konkurencyjna, Strategia przedsiębiorstwa, Teoria przedsiębiorstwa
Value chain, Competitive advantage, Corporation strategies, Enterprise theory
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł zawiera naukową refleksję nad, głośną i popularną głównie wśród teoretyków zarządzania, ale nie wśród menedżerów, koncepcją zarządzania strategicznego, którym jest łańcuch wartości. Wyjaśniono, dlaczego teoretycy pobieżnie i niekiedy błędnie interpretują tę koncepcję. Przedstawiono również koncepcję łańcucha wartości zgodnie z zamysłem jego twórcy. Przypomniano zatem główną ideę jej autora, że jest to szczegółowy poradnik dla menedżerów, jak zidentyfikować i budować skuteczną strategię, umożliwiającą uzyskanie przewagi konkurencyjnej i traktowaną jako rozwinięcie głównych myśli z poprzedniej książki o strategii konkurencyjnej. Zaprezentowano także najważniejsze zastosowania łańcucha wartości oraz relacje do innych teorii przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)

The paper investigates the notion of value chain: a concept of strategic management which is more popular with scholars than with practitioners. The author explains why theorists wrongly interpret the value chain concept, considering it as one of the many instruments of strategic analysis, useful for the rationalisation of costs. The present paper clarifies the concept as intended by its creator. Porter regarded it as a series of guidelines instructing managers how to identify and build a good competitive strategy, making it possible to achieve competitive advantage, briefly outlined in his former book on competitive strategy. This paper, moreover, discusses some possible applications of the value chain concept and its relation to other theories of business strategy. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Core Competence 2008, "Economist" Sep. 15th.
 2. Ghemawat P. 1998 Redefining global strategy, Crossing Borders in a World Where Differences Still Matter, Boston, Massachusets.
 3. Gierszewska G. 2003 Strategie przedsiębiorstw w dobie globalizacji, Warszawa.
 4. Gierszewska G., Romanowska M. 2002 Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, Warszawa.
 5. Hollensen S. 1998 Global Marketing, Harlow.
 6. Kisielnicki J. 2008 Zarządzanie, Warszawa.
 7. Kleiner A. 2010 The Life's Work of a Thought Leader, "Strategy + Business".
 8. Kluyver C. A. De 2010 Fundamentals of global strategy. A  business model approach, Business Express Press.
 9. Obłój K. 1999 Strategia organizacji, Warszawa.
 10. Payne A. 1997 Marketing usług, Warszawa.
 11. Porter M. 1980 Competitive Strategy. Techniques for Analysing Industries and Competitors The Free Press, A Division of Macmillan, Inc.
 12. Porter M. 1987 From Competitive Advantage to Corporate Strategy, "Harvard Business Review", May-June.
 13. Porter M. 1996 What Is Strategy ?, "Harvard Business Review", November - December.
 14. Porter M. 2001 Porter o konkurencji, Warszawa. Porter M. 2006 Przewaga konkurencyjna, Gliwice.
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu