BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kowalski Jarosław,A. (Politechnika Łódzka)
Title
Marka i komunikacja marketingowa w wydarzeniach sportowych
Brand and Marketing Communications in Sport Events
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 79, s. 167-176, tab., bibliogr. 4 poz.
Issue title
Sport i rekreacja szansą rozwoju regionu
Keyword
Marka, Sport, Komunikowanie marketingowe
Brand, Sport, Marketing communication
Note
summ.
Abstract
Wydarzenia sportowe mogą być skutecznym nośnikiem informacji, w tym informacji marketingowych. Ogromne zainteresowanie, jakie towarzyszy niektórym imprezom sportowym, jest szansą na zaprezentowanie określonych treści dużemu audytorium. Wiele wydarzeń sportowych jest też przedmiotem bezpośrednich transmisji medialnych, przede wszystkim telewizyjnych. Zarówno w czasie bezpośredniego uczestnictwa jak i w relacjach medialnych, odbiorcy zapoznają się nie tylko z samym wydarzeniem sportowym, lecz także z całym zbiorem różnych przekazów marketingowych. Wydarzenia sportowe są więc wykorzystywane przez przedsiębiorstwa, organizacje nienastawione na zysk i jednostki terytorialne do komunikowania się z rynkiem i promowania samych firm oraz ich produktów i usług, a także idei czy miejsc (złożonego produktu terytorialnego). Ze względu na specyfikę wydarzeń sportowych główną rolę promocyjną, w formie skróconego komunikatu i jednocześnie abstraktu pojęciowego, odgrywa marka.(fragment tekstu)

Sport events are substantial medium of marketing information. When they are effectivelly managed, they can carry real market and economic profits. Basic form of marketing information's presentation during sport events is brands' presentation. However, there are a few brands at the same time, you can not find interractions and relations between them. So it is neutral brands' co-existence. Not only commercial brands (of enterprises, products, services) are exposed during sport events, but also territorial brands (of complex territorial product). So, sport events are good opportunities to effectivelly promote cities, regions and countries.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Koichiro Matsuura, dyrektor generalny UNESCO, w: Encyklopedia sportów świata, t. 1, Biblioteka "Gazety Wyborczej", Oficyna Wydawnicza Atena, Agora, Poznań- Warszawa 2008.
  2. Olins W., Wally Olins o marce, Instytut Marki Polskiej, Warszawa 2004.
  3. Rojek R., Marka narodowa, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007.
  4. Sofuł A., Biznes marką stoi, "Wprost" 2011, nr 9.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu