BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Królikowska-Tomczak Anna (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie)
Title
Sport i rekreacja produktem markowym Poznania
Sport and Recreation as the Brand Product of the Poznan City
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 79, s. 229-240, tab., bibliogr. 7 poz.
Issue title
Sport i rekreacja szansą rozwoju regionu
Keyword
Sport, Rekreacja, Marka produktu, Marka
Sport, Recreation, Product brand, Brand
Note
summ.
Abstract
Poznań kształtuje swój wizerunek między innymi dzięki organizacji dużych imprez sportowych, obecnie - dzięki przygotowaniom do Euro 2012. Sytuacja jest więc komfortowa. Po pierwsze, ma sportowe tradycje i doświadczenie w organizacji imprez sportowych, po drugie, Euro 2012 daje niemożliwe do przecenienia szanse rozwoju miasta, jako produktu, również turystycznego, po trzecie, możliwe jest kontynuowanie tej idei dzięki rozbudowanej infrastrukturze, stwarzającej szerokie możliwości wyboru aktywnego spędzania czasu wolnego, związanego ze sportem i rekreacją.(fragment tekstu)

The modern market, in any area we might want to analyse, is a difficult market, with strong competition. One has to fight for customers and investors and continually convince potential business partners that our offer is not only good, but better than that of others. The brand is a helpful tool in this difficult struggle. Recognised and established, it signifies a coherent development strategy. An issue that is often raised these days is the so-called branding of places: cities, regions and countries. In the case of Poland and Poznań, which is analysed in this article, the coming months will be of great importance in shaping the brand and creating its brand product: the time of preparing for Euro 2012, later the event itself and then the following months and even years, which should be a continuation of that experience. Using this opportunity to build the image will be of key importance for the further development of the city.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Marka dla Polski, materiały Instytutu Marki Polskiej, M.A. Boruc 2006.
  2. Ogólna teoria marki, materiały Instytutu Marki Polskiej, M.A. Boruc 2006.
  3. Strategia rozwoju miasta Poznania 2030, www.poznan.pl.
  4. Turystyka jako czynnik wzrostu konkurencyjności regionów w dobie globalizacji, red. G. Gołębski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008.
  5. www.aktualnosciturystyczne.pl, 2011.
  6. www.poznan.naszemiasto.pl, 2011.
  7. Zarządzanie turystyką, red. L. Pendrer, R. Sharpley, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu