BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Greta Marianna (Politechnika Łódzka), Kostrzewa-Zielińska Teresa (Politechnika Łódzka)
Title
Wykorzystanie funduszy unijnych do tworzenia nowej jakości rozwoju lokalnego (przykład nowych euroregionów: Puszcza Białowieska, Łyna-Ława, Szeszupa)
Union's Funds in the Process of Creating New Quality of Local Development (Example of New Euroregions: Puszcza Białowieska, Łyna-Ława, Szeszupa)
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 79, s. 459-474, tab., rys., bibliogr. 12 poz.
Issue title
Sport i rekreacja szansą rozwoju regionu
Keyword
Euroregiony, Współpraca regionów przygranicznych, Fundusze unijne, Rozwój lokalny
Euroregions, Region cross-border cooperation, EU funds, Local development
Note
summ.
Abstract
Przedmiotem rozważań w artykule jest funkcjonowanie trzech polskich euroregionów wschodnich: Puszcza Białowieska, Szeszupa oraz Łyna-Ława. Są to najmłodsze polskie euroregiony i jedne z najmłodszych w Europie, a ich tworzenie przypadło na lata 2002 i 2003. Powstały na obszarach już istniejących większych starszych struktur tego typu, czyli na terenie Euroregionu Bug (1995 r.), Euroregionu Niemen (1997 r.) oraz Bałtyk (1998 r.). Ich utworzenie na już istniejących strukturach wynika przede wszystkim z wcześniejszych doświadczeń wyniesionych z takiej współpracy oraz konieczności wyodrębnienia swoich lokalnych interesów wynikających między innymi ze specyficznego środowiska geograficznego i kulturowego. Ta specyficzność sprawia, że tereny te są bardzo atrakcyjne w wymiarze europejskim - są to tak zwane zielone płuca Europy. Z wymienionymi euroregionami współpracują regiony krajów, które nie są członkami UE: Białoruś i Rosja, a dzięki polskiemu partnerowi nawiązują współpracę z UE przez pewną dostępność pomocy strukturalnej.(fragment tekstu)

Euroregions as a special kind of regions are from one side the example of peripheral areas and from the second side the "locomotive" of development, and they are specially supported by European Union. The topic of the article is the example of functioning the youngest polish euroregions, which are changing the quality of regional developing by using it's natural values. They become privileged beneficiaries of union's structural resources for the realization development's priorities in East Poland.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Euroregiony na granicach Polski 2007, materiał statystyczny Urząd Statystyczny we Wrocławiu, Wrocław 2007.
 2. Greta M., Euroregiony a integracja europejska. Wnioski dla Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003.
 3. Greta M., Transborder Cooperation, Euroregion and EU Regional Policy in the Context of Lisbon Strategy (Selected Examples of Polish Euroregions), Technical University of Lodz, Lodz 2008.
 4. http://euroregion-puszczabialowieska.prv.pl/, 2011.
 5. http://minsk.trade.gov.pl/pl/picture,7404, 2011.
 6. http://tic.sesupe.lt/index.php, 2011.
 7. http://tic.sesupe.lt/index.php, 2011.
 8. http://www.euroregion-puszczabialowieska.prv.pl, 2011.
 9. http://www.newtrader.pl/uniaeuropjska_6,15.php, 2011.
 10. http://www.euroregiony.pl/html/52_06.html, 2011.
 11. http://www.powiat.hajnowka.pl/bialorus; http://euroregion-puszczabialowieska.pvr. pl/,2011.
 12. http://www.powiat.hajnowska.pl/biarorus, 2011.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu