BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Florkiewicz Beata (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu), Zwierko Teresa (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu), Krzepota Justyna (Uniwersytet Szczeciński), Łubkowska Wioletta (Uniwersytet Szczeciński), Troszczyński Jerzy (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Formy zajęć sportowych i rekreacyjnych oraz kierunki badań naukowych w obiekcie Floating Arena w Szczecinie
Szczecin Floating Arena - Sports and Recreational Activities and Scientific Research
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 79, s. 641-652, bibliogr. 9 poz.
Issue title
Sport i rekreacja szansą rozwoju regionu
Keyword
Sport, Rekreacja
Sport, Recreation
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest prezentacja nowoczesnego kompleksu sportowego, przedstawienie obiektu oraz możliwości rozgrywania zawodów sportowych, uczestnictwa w zajęciach sportowych i rekreacyjnych, a także różnorodnych usług na rzecz środowiska lokalnego oraz regionalnego w zakresie organizacji imprez sportowych, szkoleń, kursów i edukacji. Podstawowa teza pracy brzmi: upowszechnienie sportu i rekreacji w regionie jest szansą rozwoju regionalnego oraz wzrostu konkurencyjności Polski.(fragment tekstu)

Accelerating regional development is one of the key factors in increasing Poland's attractiveness on the international scene. Investing in sports facilities and creating sports centres on international level means opportunities for the region and its inhabitants. Newly opened Szczecin Floating Arena is such a sports centre, consisting of two swimm-ing pools meeting Olympic standards. The aim of this article is to present the Floating Arena sports centre, its facilities and the opportunities they give for organising sports tournaments, as well as sports and recreational offer for the local community that the centre can provide, including sports events, training and educational programmes. The main thesis is that promoting sports activities in the region provides an opportunity for regional development and increasing Poland's attractiveness. The analysis includes presentation of benefits arising from the opening of such a centre, as well as advantages of promoting sports and recreational activities in the region. The opening of Floating Arena sports centre will definitely increase the attractiveness of the Szczecin region, which in turn will help to more fully implement the development strategy and enhance cooperation with other institutions interested in stimulating the local community.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Gracz J., Sankowski T., Psychologia aktywności sportowej, Wydawnictwo AWF, Poznań 2007.
  2. Jarvis M., Psychologia sportu, GWP, Gdańsk 2003.
  3. Marczyński P., Floating Arena: zawodnicy doceniają, http://www.plywacy.com, 15.04.2011.
  4. Olek R.A., Dieta jako czynnik determinujący możliwości wysiłkowe pływaków, "Sport Wyczynowy" 2005, nr 11-12.
  5. Pływanie, http://www.pl.wikipedia.org, 15.04.2011.
  6. Programy szkoleniowo-badawcze, Szczeciński Ośrodek Szkolenia Wyczynowego w Pływaniu, Szczecin 2011.
  7. Psychologia sportu w treningu dzieci i młodzieży, red. M. Krawczyński, D. Nowicki, COS, Warszawa 2004.
  8. Strategia rozwoju kraju 2007-2015. Projekt, dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 27 czerwca 2006 r., Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Warszawa 2006.
  9. Testy fizjologiczne w ocenie wydolności fizycznej, red. M. Zatoń, A. Jastrzębska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu