BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kotarska Katarzyna (Uniwersytet Szczeciński), Drohomirecka Alicja (Uniwersytet Szczeciński), Wilk Krzysztof (Uniwersytet Szczeciński), Eider Paweł (Uniwersytet Szczeciński), Eider Jerzy (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Wałcz miejscem do uprawiania turystyki terenowej a wiedza jego mieszkanek na temat nordic walking
Wałcz a Place for Cross Country Tourism and Knowlege of Its Female Inhabitants about Nordic Walking
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 79, s. 617-629, wykr., bibliogr. 5 poz.
Issue title
Sport i rekreacja szansą rozwoju regionu
Keyword
Turystyka zdrowotna, Turystyka
Health tourism, Tourism
Note
summ.
Abstract
Ogólna charakterystyka nordic walking w pierwszej części artykułu miała na celu przede wszystkim ukazanie zdrowotnych aspektów tej formy ruchu. Zamysłem autorów było też przekonanie czytelnika o korzyściach, jakie niesie ze sobą uprawianie nordic walking. Starano się również obalić dość powszechnie panującą opinię, że marsz z kijkami jest niezwykle prostą formą rekreacji i nie wymaga opanowania określonej techniki. Ankietowane mieszkanki Wałcza miały raczej dobrą wiedzę na ten temat. Wszystkie badane prawidłowo kojarzyły nazwę nordic walking oraz zaproponowałyby tę formę ludziom w różnym wieku. Liczny też odsetek badanych, bo ponad 80%, zdawał sobie sprawę z konieczności dopasowywania kijków do wzrostu osoby maszerującej. Zgodnie z przybliżoną powyżej opinią, połowa badanych kobiet zakładała, że prawidłowa technika nordic walking jest bardzo prosta i można jej się nauczyć samodzielnie. Taka sama liczbowo grupa trafnie uważała, że tę formę ruchu można uprawiać na różnych terenach, na przykład w lesie, parku, nad morzem czy w górach. Za największą zaletę nordic walking badane uznały możliwość uprawiania go niezależnie od wieku. Przedstawione opinie mieszkanek Wałcza pozwalają mieć nadzieję, że stałyby się one propagatorkami tej dyscypliny w swoim mieście. W tym celu na wstępie artykułu ukazano ogromne walory turystyczno-rekreacyjne Wałcza oraz warunki sprzyjające uprawianiu tej formy ukształtowanie terenu. Mając na uwadze atrakcyjny i przepiękny krajobraz podczas pieszych wędrówek, Wałcz i jego okolice stają się idealnym miejscem do uprawiania nordic walking. (fragment tekstu)

Wałcz is a city of a leisure and tourism. It is visited by nature lovers and enthusiasts of hiking, biking or canoeing. Numerous tourist trails have been established for this reason. One of rapidly growing forms of physical recreation is Nordic walking. It seems that Wałcz and its surroundings, a rather flat terrain with a few small hills, is ideal for this form of physical activity. The beginning of this paper concentrates on this type of physical activity, followed by an attempt to assess the knowledge of Wałcz residents about Nordic walking. Nordic Walking is marching at an even pace and at the same time supporting oneself by applying force to the poles with each stride at a certain angle. The poles are similar to those used in cross-country skiing. Systematic walking with poles gives a vast improvement of body's overall health condition, whereas moderate exercise is recommended for the prevention of osteoporosis, cardiovascular disease or weight loss.The main advantage of Nordic Walking is its simplicity and low body burden. Research for this paper was carried out in the first quarter of 2011. It involved a group of 30 women aged 18 to 30. All of them were residents of Wałcz. The study used a survey containing 12 questions regarding their knowledge about Nordic Walking. The examined women had good knowledge about Nordic walking, they properly associated the name with the activity. They would also recommend this form of recreation to other people of various ages. Over 80% of them knew about the necessity of adjusting the pole length to the person's height. Half of the examined women assumed that the correct technique of Nordic walking was very simple, could be self-taught, and that this form of physical activity could be carried out in almost every environment, regardless of terrain. One of the greatest advantages of Nordic walking was the fact that it could be carried out regardless of age. Opinions expressed by the female residents of Wałcz suggest that they would promote this discipline. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Arem T., Nordic walking. Rozruszaj swoje ciało, Laurum 2008.
  2. Moje miasto otwarte dla wszystkich, "Biuletyn Informacyjny Miasta Wałcz" 2010.
  3. Kocur P., Wilk M., Nordic walking - nowa forma ćwiczeń w rehabilitacji, "Rehabilitacja Medyczna" 2006, nr 10.
  4. Neureuther Ch., Mittermaier R., Nordic walking, całoroczny trening, Wydawnictwo RM, Warszawa 2010.
  5. Praman U., Nordic walking - program treningowy dla seniorów, Oficyna Wydawnicza "Interspar", Warszawa 2005.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu