BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zwiech Patrycja (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Determinanty nierówności społeczno-ekonomicznych w świetle teorii doskonałego rynku pracy
Determinants of Socio-Economic Inequalities in the Context of the Theory of Competitive Labour Market
Source
Optimum : studia ekonomiczne, 2013, nr 2 (62), s. 106-116, bibliogr. 22 poz.
Keyword
Efekt przyciągania, Nierówności społeczne, Dyskryminacja w zatrudnieniu, Dyskryminacja płacowa, Rynek pracy
Crowding in effect, Social inequality, Employment discrimination, Wage discrimination, Labour market
Note
streszcz., summ.
Abstract
W świetle doktryny doskonałego rynku pracy, w artykule przedstawiono teorie próbujące wyjaśnić istnienie społeczno-ekonomicznych nierówności na rynku pracy między grupami społecznymi oraz determinanty tych nierówności. Skupiono się w nim na: hipotezie stłoczenia w nielicznych zawodach, teorii upodobania do dyskryminacji, teorii kapitału ludzkiego, teorii kosztu informacji, teorii sygnałów na rynku pracy, hipotezie ograniczonej ruchliwości przestrzennej kobiet oraz modelu dyskryminacji A. Rosen. Determinantami nierówności, wynikającymi z tych teorii, są: segregacja zawodowa; celowa dyskryminacja płacowa związana z upodobaniem do dyskryminacji przez: pracodawców, pracowników z grupy dominującej oraz klientów; mniejszy zasób human capital niektórych grup społecznych; zróżnicowanie indywidualnych poziomów: zdolności, umiejętności i kwalifikacji; przekonanie pracodawców o niższej produktywności niektórych grup społecznych; koszty informacji o przydatności ubiegających się o pracę; koszty fluktuacji; ograniczenie ruchliwości przestrzennej kobiet z powodu ról pozaekonomicznych pełnionych przez kobiety; autoselekcja oraz złe skojarzenie pracownika z miejscem pracy. (abstrakt oryginalny)

This paper discusses theories that attempt to explain the existence of economic inequalities among social groups in the labour market in the context of the theory of competitive labour market and the determinants of these inequalities. The author focuses on the hypothesis of crowding in several occupations, the theory of discrimination, the human capital theory, the theory of information cost, labour market signaling theory, the limited spatial mobility of women hypothesis and Rosen's model of discrimination. According to these theories, inequalities are determined by: professional segregation, intentional wage discrimination resulting from the propensity to discriminate observed among employers, employees and clients of the dominant group, poorer human capital resources of certain social groups, diversified levels of individual abilities, skills and qualifications, employers' belief in lower productivity of certain social groups, the cost of information about the suitability of job applicants, the cost of fluctuations, limited spatial mobility of women due to their social roles, self-selection and misplacement of employees in jobs. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Arrow K.J. 1973 The Theory of Discrimination, [in:] Discrimination in Labor Markets, O. Achenfelter, A. Ress (eds.), Princeton - New Jersey.
 2. Becker G. 1957 The Economics of Discrimination, Chicago.
 3. Becker G. 1964 Human Capital, Chicago.
 4. Bergman B. R. 1971 The Effect on White Incomes of Discrimination in Employment, "Journal of Political Economy", nr 79.
 5. Edgeworth F. Y. 1922 Equal pay to men and women for equal work, "Economic Journal", nr 32.
 6. Ekonomia i płeć. Pozycja zawodowa kobiet w Unii Europejskiej 2003, A.G. Dijkstra, J. Plantega (red.), Gdańsk.
 7. England P. 1984 Wage Appreciation and Depreciation: A Test of Neoclassical Economic Explanations of Occupational Sex Segregation, "Social Forces" , nr 3 (62).
 8. Gordon D.M. 1974 Theories of Poverity and Underemployment. Orthodox, Radical and Dual Labor Market Perspectives, D.C. Heath, Lexington Mas.
 9. Johnes G., Sapsford D. 1996 Some recent advances in the economic analysis of discrimination, "International Journal of Manpower", nr 1 (17).
 10. Kallenberg A. L., Sorensen K. 1979 The Socjology of Labor Markets, "Annual Review of Socjology" , nr 5.
 11. Kreckel R. 1980 Unequal Opportunity Structure and Labor Market Segmentation, "Socjology", nr 4 (14).
 12. Loveridge R., Mok A. L. 1979 Theories of Labour Market Segmentation. A Critique, Hague - Boston - London.
 13. Mikroekonomia 2011, D. Kopycińska (red.), Szczecin.
 14. Polachek S. 1979 Occupational Segregation among Women: Theory, Evidence and a  Prognosis, [in:] Women in the Labor Market, C. Lloyd (ed.), Columbia.
 15. Reszke I. 1991 Nierówności płci w teoriach. Teoretyczne wyjaśnienia nierówności płci w sferze pracy Zawodowej, Warszawa.
 16. Siebert W.S., Sloane P.J. 1980 Shortcomings and Problems in Analyses of Women and Low Pay, [in:] Women and Low Pay, P. J. Sloane (ed.), London.
 17. Spence M. A. 1974 Market Signaing, Cambridge.
 18. Studnicki-Gizbert K.W. 2000 Jak funkcjonuje rynek, Toruń.
 19. Stevenson M. 1975 Women Wages and Job Segregation, [in:] Labor Market Segmentation, R.C. Edwards, M. Reich, D.M. Gorgon (eds.), D.C. Heath, Lexington Mas. .
 20. Zachorowska-Mazurkiewicz A. 2011 Istota nierówności w procesie rozwoju - podejście instytucjonalne, [w:] Współczesne wymiary nierówności w procesie globalizacji, E. Okoń - Horodyńska, A. Zachorowska - Mazurkiewicz (red.), Kraków.
 21. Zellner H. 1975 The Determinants of Occupational Segregation, [in:] Sex, Discrimination and the Division of Labor, C. Lloyd (ed.), Columbia.
 22. Zwiech P. 2011 Rodzaje dyskryminacji kobiet na rynku pracy, "Polityka Społeczna", nr 4.
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu