BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Brol Marcin (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Racjonalizacja działalności organizacji zbiurokratyzowanych
Rationalisation of Bureaucratic Organisations
Source
Optimum : studia ekonomiczne, 2013, nr 1 (61), s. 46-56, rys., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Sektor publiczny, Biurokracja, Motywacja do pracy, e-administracja, Mechanizmy rynkowe
Public sector, Bureaucracy, Work motivation, e-government, Market mechanism
Note
streszcz., summ.
Abstract
W pracy przedstawiono problem funkcjonowania biurokracji w sektorze publicznym. Zaprezentowano założenia opisujące model biurokracji i omówiono odstępstwa od tego modelu, występujące we współczesnej administracji publicznej. Wskazano możliwości usprawnienia sposobu organizacji w tego typu instytucjach oraz scharakteryzowano problemy, z jakimi się borykają. Autor stawia tezę, że do zwiększenia racjonalności biurokracji jest konieczne wykorzystanie niektórych mechanizmów rynkowych oraz zwielokrotnienie przejrzystości funkcjonowania biurokracji. Dodatkowo opisano narzędzie służące usprawnieniu biurokracji, powszechnie określane jako e-administracja. Opisano także problem motywacji urzędników i zależności pomiędzy pełnomocnikiem i mocodawcą. Autor artykułu odwołuje się do aktualnych przykładów dotyczących polskiej administracji publicznej. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to discuss the problem of bureaucracy in the public sector, and also to identify ways to improve public administration. The author claims that in order to rationalise bureaucracy it is necessary to use several market mechanisms and to increase transparency. Moreover, the paper depicts e-administration as an effective tool that makes public administration more efficient. Another important issue presented in the article is the principal-agent problem and its implications for the public sector. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Badanie wpływu informatyzacji na działanie urzędów administracji publicznej w Polsce w 2011 roku 2011, Raport z badania ilościowego zrealizowanego na zlecenie MSWiA, Warszawa.
 2. Czetwertyński S. 2010 Sektor publiczny w Polsce i Unii Europejskiej, [w:] Zarys ekonomii sektora publicznego, Brol M. (red.), Wrocław.
 3. Dokument elektroniczny, tryb dostępu: [www.cba.gov.pl, data wejścia: 01.05.2012].
 4. Evans P.B. 2005 Harnessing the State: Rebalancing Strategies for Monitoring and Evaluation, [in:] States and Development: Historical Antecedents of Stagnation and Advance, Nowy Jork.
 5. Kokot M. 2012 Miliony do zwrotu?, "Gazeta Wrocław", 2-3 czerwca 2012.
 6. Matysiak A. 2010 Zakres przedmiotowy sektora publicznego w gospodarce tynkowej, [w:], Zarys ekonomii sektora publicznego, Brol M. (red.), Wrocław.
 7. Opinie na temat funkcjonowania urzędów w Polsce 2007, Raport z badania sondażowego dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Warszawa.
 8. Poznański P. 2012 Sprzątam e-Polskę, Wywiad z ministrem administracji i  cyfryzacji Michałem Boni, "Gazeta Wyborcza", 2-3 czerwca 2012.
 9. Ratajczak M. 1999 Infrastruktura w gospodarce rynkowej, Poznań.
 10. Savas E.S. 1992 Prywatyzacja. Klucz do lepszego rządzenia, Warszawa.
 11. Toye J. 2006 Modern Bureaucracy, [in:] "Research Paper", No. 2006/52, United Nations University, World Institute for Development Economics Research (UNU-WIDER), Helsinki.
 12. Wellisz S. 2002 Bureaucracy, [w:] Department of Economics Discussion Paper Series, Columbia University, New York.
 13. Wojtyna A. 2005 Instytucjonalne problemy transformacji gospodarki w świetle teorii agencji, Kraków.
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu