BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hadryś-Nowak Alicja (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Motywy internacjonalizacji przedsiębiorstw rodzinnych
Family Businesses Internationalization - Main Motivators
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2014, nr 111, s. 91-99, tab., bibliogr.15 poz.
Issue title
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mikrofirma 2014
Keyword
Internacjonalizacja, Przedsiębiorstwo, Rodzina
Internationalization, Enterprises, Family
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł traktuje o głównych motywach internacjonalizacji przedsiębiorstw, w szczególności przedsiębiorstw rodzinnych. Analizując motywy umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw, należy zastanowić się nad przyczynami, przesłankami, które powodują zainicjowanie tego procesu. Wśród głównych przyczyn umiędzynarodowienia działalności, w artykule wymieniono: motywy rynkowe, kosztowe, zasobowe oraz polityczne. Przeprowadzone przez autorkę badania ukazały, że wymienione motywy są prawdziwe zarówno dla przedsiębiorstw rodzinnych, jak i nierodzinnych. W przedsiębiorstwach rodzinnych motywy te są jednak tak samo ważne jak te związane z rodziną założycielską.(abstrakt autora)

This paper discusses the main motivator which guide businesses in the decision of internationalization activities with particular emphasis on specific entities which are familyowned businesses. Analyzing the motivators of internationalization one should take into consideration the reasons that cause that company undertakes its activity abroad. Among the reasons of internationalisation mentioned in paper there are following motivator: market demands, cost factors, resource seeking and political implications. Observations made by author on family-owned businesses have shown that these internationalisation motivators are true for both: family businesses and non-family ones. However, in family businesses mentioned motivators are as much important as those connected with founders family and its wealth.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Dees S., Foregin direct investment in China: determinants and effects, Economics of Planning 1998, vol. 31.
 2. Erramili M.K., Rao, C.P., Choice of foreign entry modes by service firms: role of market knowledge, "Management International Review" 1990, vol. 12, nr 3.
 3. Feenstra R.C., Hanson G.H., Foreign direct investment and relative wages: evidence from Mexico's Maquiladoras, "Journal of International Economics" 1997, vol. 42.
 4. Liberska B., Współczesne procesy globalizacji gospodarki światowej, w: Globalizacja - Mechanizmy i wyzwania, red. B. Liberska, PWE, Warszawa 2002.
 5. Mody A., Dasgupta S., Sinh S., Japanese multinationals in Asia: drivers and attractors, Oxford Development Studies1998, vol. 27, nr 2
 6. [w:] M. Gorynia, Strategie firm polskich wobec ekspansji inwestorów zagranicznych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 2005.
 7. Morck R., Yeung B., Internalization: an event study test, "Journal of International Economics",vol. 33, August 1992
 8. [ w:] M. Gorynia, Strategie firm polskich wobec ekspansji inwestorów zagranicznych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 2005.
 9. Nowakowski M.K., Biznes międzynarodowy - obszary decyzji strategicznych, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2000.
 10. Olczak A., Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw odzieżowych w perspektywie Unii Europejskiej, Politechnika Łódzka 2008.
 11. Rymarczyk J., Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004.
 12. Shan W., Song J., Foreign direct investment and the sourcing of technological advantage: evidence from the biotechnology industry, "Journal of International Business Studies" 1997, vol. 28, nr 2, w: M. Gorynia, Strategie firm polskich wobec ekspansji inwestorów zagranicznych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 2005
 13. Sowa K., Strategie konkurencji korporacji ponadnarodowych, Difin, Warszawa 2006.
 14. Steier L., Next generation entrepreneurs and succession: An exploratory study of models and means of managing social capital, "Family Business Review" 2001, nr 14(3).
 15. Yip G.S., Strategia globalna. Światowa przewaga konkurencyjna, PWE, Warszawa 1996.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu