BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szkudlarek Piotr (Uniwersytet Szczeciński), Milczarek Aleksandra (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Rola społeczeństwa informacyjnego w kreowaniu zrównoważonego rozwoju
The Role of the Information Society in Creating the Sustainable Development
Source
Ekonomia i Środowisko, 2014, nr 3 (50), s. 231-242, rys.
Economics and Environment
Keyword
Społeczeństwo informacyjne, Rozwój zrównoważony, Ochrona środowiska
Information society, Sustainable development, Environmental protection
Note
summ.
Abstract
Zasadniczym celem artykułu jest wskazanie obszarów oddziaływania społeczeństwa informacyjnego na zrównoważony rozwój. W tym kontekście dokonano również oceny poziomu rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce w latach 2009-2012. Rozważania teoretyczne oraz ocena rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce pozwolą na realizację celów pracy. W artykule wykorzystano literaturę przedmiotu, metodę opisową i metody statystyczne.(fragment tekstu)

The growth in the ICT industry contributes to the development of the information society in a wide range. It infl uences on a shaping the economic, social and ecological order. It forms the basis for the sustainable development. The main goal of this article is to indicate areas of positive eff ects of the information society on the sustainable development. In this context, with the use of the statistical data and dynamic indicators, the authors assess the level of the development of the information society in Poland between 2009 and 2012. The practical part of this thesis is preceded with theoretical deliberations on the information society and the sustainable development.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. H. Dordic, G. Wang, The information society. A retrospective view, London, 1995.
 2. K. Koyama, Intruduction to information society, Tokyo 1968.
 3. A. Dąbrowska, M. Janoś-Kresło, E-usługi a społeczeństwo informacyjne, Warszawa 2009, s. 12.
 4. S. Czaja, Spory wokół pojęcia społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy - problemy identyfikacji i pomiaru, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" nr 139, seria: "Ekonomia" 2010 nr 10, s. 39.
 5. Ekonomia zrównoważonego rozwoju, red. B. Poskrobko, Białystok 2011, s. 7.
 6. H. Rogall, Kluczowe tezy ekonomii zrównoważonej, w: Ekonomia zrównoważonego rozwoju, red. B. Poskrobko, Białystok 2011, s. 78.
 7. H. Rogall, Okonomie der Nachhaltigkeit, Verlag fur Sozialwissenschaften, Wiesbaden 2004, s. 30.
 8. D. Kiełczewski, Zrównoważony rozwój - istota, interpretacje, związek ze społeczeństwem wiedzy, w: Ekonomia zrównoważonego rozwoju, red. B. Poskrobko, Białystok 2011, s. 10-11.
 9. A. Płachciak, Geneza idei zrównoważonego rozwoju, "Ekonomia" 2011 nr 5(17), s. 231.
 10. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, red. J. Lichtarski, Wrocław 2003, s. 432.
 11. Strategie i modele gospodarki elektronicznej, red. C.M. Olszak, E. Ziemba, Warszawa 2007, s. 41.
 12. R. Dobbs, J. Manyika, Ch. Roxburgh, What business can do to restart growth, September 2011
Cited by
Show
ISSN
0867-8898
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu