BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szyja Paulina (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Title
Rola wskaźników zrównoważonego i trwałego rozwoju w badaniu zielonej gospodarki
Role of Indicators for Sustainable and Sustainable Development in the Study of the Green Economy
Source
Optimum : studia ekonomiczne, 2014, nr 4 (70), s. 61-76, tab., bibliogr. 23 poz.
Keyword
Rozwój zrównoważony, Ochrona środowiska, Rozwój społeczno-gospodarczy, Zielona gospodarka
Sustainable development, Environmental protection, Social economic development, Green economy
Note
streszcz., summ.
Abstract
Pojęcie zielonej gospodarki zyskało na znaczeniu w wyniku realizacji programów antykryzysowych, związanych z tworzeniem nowych ram rozwojowych w poszczególnych państwach. Z uwagi na dokonujący się proces transformacji gospodarki w poszczególnych krajach, konieczne stało się zdefiniowanie elementów tworzących zieloną gospodarkę oraz wskazanie instrumentów umożliwiających dokonanie analizy jej efektywności, a także stopnia zaangażowania państw na rzecz jej wdrażania. Opracowanie przybliża kwestię wykorzystania dostępnych narzędzi w postaci wskaźników zrównoważonego i trwałego rozwoju. (abstrakt oryginalny)

The concept of a green economy has gained in importance as a result of the implementation of anticrisis programs related to the creation of a new framework for development in individual countries. Due to making the process of transformation of the economy in each country, it became necessary to define the elements forming a green economy and an indication of instruments to analyze its effectiveness, as well as the degree of involvement of countries for its implementation. The development brings the issue of the use of the tools available in the form of indicators of sustainable development. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bassi A. M. 2011 Modelling global green investment scenarios supporting the transition to a global green economy, [in:] Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development an Poverty Eradication UNEP, New York.
 2. BLS Green Jobs Definition, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.bls.gov/ green, data wejścia: 15.03.2013].
 3. Burchard-Dziubińska M. 2013 Zielona gospodarka jako nowy obszar zainteresowania ekonomii, Referat na IX Kongres Ekonomistów Polskich, Ekonomia dla przyszłości. Odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych, Warszawa.
 4. Declaration on Green Growth 2009, OECD, Meeting of the Council at Ministerial Level, 24-25 June 2009.
 5. Green economy in der Praxis. Erfolgsbeispieleaus deutschen Unternehmen 2013, Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, Bundesverband der Deutschen Industrie e.V., Berlin.
 6. Henzelmann T., Schaible S., Stoever M., Meditz H. 2011 Geneza zielonej rewolucji ekonomicznej i spodziewane korzyści, [w:] Zielony wzrost, zielony zysk. Jak zielona rewolucja stymuluje gospodarkę, R. Berger (red.), Warszawa.
 7. Hofman C., van der Ree 2010 Green Jobs.and the skills needed for them, ILO Genewa, OECD Workshop, Local Strategies for greening jobs and skills, Trento, 9-10 June 2010, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.oecd.org/cfe/leed/4546771 .pdf, data wejścia: 15.03.2013].
 8. Jeżowski P. 2007 Kategoria rozwoju zrównoważonego w naukach ekonomicznych, [w:] Ekonomiczne problemy ochrony środowiska i rozwoju zrównoważonego w XXI wieku, (red.) P. Jeżowski, Warszawa.
 9. OECD core set of indicators for environmental performance reviews. A synthesis report by the Group on the State of the Environment 1993, OECD, Paris, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.fao.org/ag/againfo/programmes/en/lead/toolbox/Refer/gd9317 9.pdf, data wejścia: 02.06.2014].
 10. Pearce D., Markandya A., Barbier E. B.1989 Blueprint for Green Economy, London.
 11. Public procurement for a better environment, Communication from Commission to The European Parliament, The Council, The European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, Brussels, 16.7.2008, COM (2008)400 final.
 12. Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future. ONZ, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf, data wejścia: 27.04.2014].
 13. Rocksröm J., Steffen W.,. Noone K, Persson Ä., Chapin F. S. III, Lambin E., Lenton T. M., Scheffer M., Folke C., Schellnhuber H., Nykvist B., De Wit C. A., Hughes T., van der Leeuw S., Rodhe H., Sörlin S., Snyder P. K., Costanza R., Svedin U., Falkenmark M., Karlberg L., Corell R. W., Fabry V. J., Hansen J., Walker B., Liverman D., Richardson K., Crutzen P., Foley J. Planetary Boundaries: Exploring the Safe Operating Space for Humanity, "Ecology and Society" 14(2): 32.
 14. Rogall H. 2010 Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Teoria i praktyka, wyd.?, Warszawa.
 15. Ryszawska B. 2013Zielona gospodarka - teoretyczne podstawy koncepcji i pomiar jej wdrażania w Unii Europejskiej, Wrocław.
 16. Szyja P. 2011 Rola "zielonych" inwestycji w programach anty kryzysowych Stanów Zjednoczonych oraz Unii Europejskiej, "Ekonomia i Środowisko", nr 1 (39).
 17. Szyja P. 2013 Tworzenie "zielonych" miejsc pracy w sytuacji kryzysu gospodarki realnej, [w:] Teorie kryzysu, (red.) S. Partycki, Lublin.
 18. The 2012 Global Green Economy Index. An Analytic Tool Measuring National Green Reputations and Performance 2012, Washington.
 19. Towards Green Growth: Monitoring Progress OECD Indicators 2011, OECD Green Growth Studies, OECD Publishing.
 20. What is Green Economy?. UNEP, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.unep.org/greeneconomy/AboutGEI/WhatisGEI/tabid/29784/ Default.aspx, data wejścia: 06.01.2013].
 21. Wskaźniki ekorozwoju 1999, (red.) T. Borys, Białystok.
 22. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Polski 2011, Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Katowicach, Warszawa.
 23. Żylicz T. 2013 Zazielenienie PKB, "Aura", nr 8.
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu