BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Leszczyńska Agnieszka (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Title
Zastosowanie wskaźników rozwoju zrównoważonego w łańcuchu dostaw
Applying SD Indicators in Supply Chain
Source
Optimum : studia ekonomiczne, 2014, nr 4 (70), s. 77-89, tab., bibliogr. 19 poz.
Keyword
Zrównoważony łańcuch dostaw, Rozwój zrównoważony, Łańcuch dostaw, Raporty społeczne
Sustainable supply chain, Sustainable development, Supply chain, Social reports
Note
Niniejsza praca powstała w ramach projektu NCN "Adaptacja przedsiębiorstw krajowych do zmian klimatycznych w świetle założeń polityki ograniczania emisji".
streszcz., summ.
Abstract
Zrównoważony łańcuch dostaw polega na współpracy w wytwarzaniu i dostarczaniu produktów w celu maksymalizacji dochodów, przy jednoczesnym minimalizowaniu wpływów środowiskowych i maksymalizowaniu dobrobytu społecznego. W artykule zaprezentowano mierniki rozwoju zrównoważonego stosowane w łańcuchach dostaw 10 dużych przedsiębiorstw. Punkt odniesienia stanowiły raporty rozwoju zrównoważonego bądź raporty społeczne. Odwołując się do wyników case study oraz wytycznych GRI zestawiono wskaźniki SD możliwe do stosowania w ramach łańcucha dostaw. (abstrakt oryginalny)

The article presents framework for sustainable supply chain management and performance measures. The SD indicators that can be applied in supply chain was presented. Recognizing the importance of reliable performance measures for the maintenance of sustainable supply chain practices we have also included 10 case studies describing the experience of organizations in setting sustainable supply chain metrics. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Carter C. R., Rogers D. S. 2008 A framework of sustainable supply chain management: Moving toward new theory, "International Journal of Physical Distribution & Logistics Management", vol. 38, nr 5, s. 360-387.
 2. Clemens B., Douglas T.J. 2006 Does coercion drive firms to adopt 'voluntary'green initiatives? Relationships among coercion, superior firm resources, and voluntary green initiatives, "Journal of Business Research", vol. 59, nr 4, s. 483- 491.
 3. Dyllick T., Hockerts K. 2002 Beyond the business case for corporate sustainability, "Business Strategy and the Environment", vol. 11, nr 2, s. 130- 141.
 4. Foran B., Lenzen M., Dey C., Bilek M. 2005 Integrating sustainable chain management with triple bottom line accounting, "Ecological Economics", vol. 52, nr 2, s. 143-157.
 5. Hervani A. A., Helms M. M., Sarkis, J. 2005 Performance measurement for green supply chain management, "Benchmarking: An International Journal", vol. 12, nr 4, s. 330-353.
 6. Kaptein M. 2004 Business codes of multinational firms: What do they say?, "Journal of Business Ethics", vol. 50, nr 1, s. 13-31.
 7. Koplin J., Seuring S., Mesterharm M. 2007 Incorporating sustainability into supply management in the automotive industry - the case of the Volkswagen AG., "Journal of Cleaner Production", vol. 15, nr 11-12, s. 1053-1062.
 8. Lehtinen J., Ahola T. 2010 Is performance measurement suitable for an extended enterprise? "International Journal of Operations and Production Management", vol. 30, nr 2, s. 181-204.
 9. Maloni M. J., Brown M. E. 2006 Corporate social responsibility in the supply chain: An application in the food industry, "Journal of Business Ethics", vol. 68, nr 1, s.  35-52.
 10. Mintcheva V. 2005 Indicators for environmental policy integration in the food supply chain (the case of the tomato ketchup supply chain and the integrated product policy, "Journal of Cleaner Production", vol. 13, nr 7, s. 717-731.
 11. Morali O., Searcy C. 2013 A review of sustainable supply chain management practices in Canada, "Journal of Bussiness Ethics", nr 117, s. 635-658.
 12. Sarkis J. 1999 How Green is the Supply Chain? Practice and Research, Clark University - Graduate School of Management, s. 1-4.
 13. Searcy C., Karapetrovic S., McCartney D. 2009 Designing corporate sustainable development indicators: reflections on a process, "Environmental Quality Management", vol. 19, nr 1, s. 31-42.
 14. Vachon S., Klassen R. D. 2006 Extending green practices across the supply chain, "International Journal of Operations & Production Management", vol. 26, nr 7, s. 795-821.
 15. Vachon S., Klassen R.D. 2008 Environmental management and manufacturing performance: the role of collaboration in the supply chain, "International Journal of Production Economics", vol. 111, nr 2, s. 299-315.
 16. Vachon S., Mao Z. 2008 Linking supply chain strength to sustainable development: a country-level analysis, "Journal of Cleaner Production", vol. 16, nr 15, s. 1552-1560.
 17. Veleva V., Hart M., Greiner T., Crumbley C. 2003 Indicators for measuring environmental sustainability: A case study of the pharmaceutical industry, "Benchmarking", vol. 10, nr 2, s. 107-119.
 18. Yakoleva N. 2007 Measuring the sustainability of the food supply chain: A case study of the UK, "Journal of Environmental Policy & Planning", vol. 9, nr 1, s. 75-100.
 19. Zhu Q., Sarkis J. 2004 Relationships between operational practices and performance among early adopters of green supply chain management practices in Chinese manufacturing enterprises, "Journal of Operations Management", vol. 22, nr 3, s. 265-289.
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu