BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Adamkiewicz-Drwiłło Hanna G. (Politechnika Gdańska)
Title
Wpływ procesu globalizacji na konkurencyjność krajów
The Impact of Globalisation Process on the Competitiveness of Countries
Source
Optimum : studia ekonomiczne, 2014, nr 4 (70), s. 111-120, tab., bibliogr. 27 poz.
Keyword
Globalizacja, Konkurencyjność międzynarodowa, Modele panelowe
Globalization, International competitiveness, Panel model
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem pracy jest rozstrzygnięcie problemu, w jaki sposób procesy globalizacji oddziałują na konkurencyjność krajów (konkurencyjność międzynarodową). Odpowiedzi na to pytanie udzielają cztery hipotezy. Pierwsza (Hi) brzmi następująco: Globalizacja oddziałuje pozytywnie na konkurencyjność krajów z opóźnieniem trzech lat. Dla poszczególnych wymiarów konkurencyjności międzynarodowej sformułowano niniejsze hipotezy: H2: Globalizacja oddziałuje pozytywnie na warunki podstawowe (ang. Basic Requirements) z opóźnieniem trzech lat, H3: Globalizacja oddziałuje pozytywnie na czynniki zwiększające efektywność (ang. Efficiency Enhancers) z opóźnieniem jednego roku, ale negatywnie z opóźnieniem trzech lat, H4: Globalizacja oddziałuje negatywnie na innowacje (ang. Innovations) z opóźnieniem trzech lat. Sformułowane hipotezy weryfikowano na podstawie danych panelowych dla 137 krajów za okres 2006-2011. Oszacowano cztery modele panelowe typu fixed-effects ze zmiennymi zależnymi w postaci indeksów konkurencyjności Światowego Forum Ekonomicznego oraz ze zmiennymi niezależnymi w postaci ogólnego indeksu globalizacji KOF i jego wartościami opóźnionymi w czasie. jako podwymiarów przyjęto indeksy KOF. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to solve the problem how globalization processes affect competitiveness of nations (international competitiveness). Four hypotheses provide the answers to this question. Hi: Globalisation positively affects international competitiveness with three year lag. For particular dimensions of international competitiveness the following hypotheses are set: H2: Globalisation positively affects Basic Requirements with three year lag, H3: Globalisation positively affects Efficiency Enhancers with one year lag, but negatively with three year lag, H4: Globalisation negatively affects Innovations and Sophistication Factors with three year lag. Panel data from 137 countries in the years 2006-2011 are used for statistical checking of said hypotheses. Fixed effects models are estimated with World Economic Forum's indices of competitiveness as dependent variables, and KOF overall globalization index and its lagged values as independent variables. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamkiewicz-Drwillo H.G. 2012 Estimating the Impact of Globalization on International Competitiveness: A Multidimensional Approach, "China-USA Business Review", vol. 11, no. 12.
 2. Adamkiewicz-Drwillo H.G., Kot S.M. 2010 The Impact of Individual Dimensions of Globalization on International Competitiveness in Regions, "Journal of Business and Policy Research", vol. 7, no. 2.
 3. Baltagi B.H. 2005 Econometric Analysis of Panel Data, Chichester.
 4. Clark W.C. 2000 Environmental Globalization, [in:] Governance in a Globalizing World, J. S. Nye, J.D. Donahue (eds.), Washington DC.
 5. Dreher A. 2006 Does Globalization Affect Growth? Evidence from a New Index of Globalization, "Applied Economics", no. 38(10).
 6. Dreher A., Gaston N., Martens P. 2008 Measuring Globalization - Gauging its Consequence, New York.
 7. Hausman J.A. 1978 Specification Tests in Econometrics, "Econometrica", no. 46.
 8. IMD World Competitiveness Yearbook 2012, Lausanne.
 9. Ivaniashvili-Orbeliani G. 2009 Globalization and Competitiveness of Georgia, "Caucasian Review of International Affairs", no. 3(1).
 10. Kearney A.T., 2000 Globalization Index, "Foreign Policy Magazine", dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.foreignpolicy.com].
 11. Keohane R. O., Nye J. S. 2000 Introduction, [in:] Governance in a Globalizing World, J.S. Nye, J.D. Donahue (eds.), Washington D.C.
 12. KOF Index of Globalization 2009, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://globalization.kof.ethz.ch, data wejścia: 28.06.2013].
 13. Lopez-Claros A. 2005 Executive Summary, [in:] The Global Competitiveness Report 2005-2006: Policies Underpinning Rising Prosperity, M. E. Porter, K. Schwab, A. Lopez-Claros (eds.), Geneva.
 14. Porter M.E., Schwab K. 2008 The Global Competitiveness Report 2008-2009, Geneva.
 15. Porter M.E., Schwab K., Sala-i-Martin X. 2007 The Global Competitiveness Report 2007-2008, Geneva.
 16. Sala-i-Martin X., Blanke J., Drzeniek-Hanouz M., Geiger T., Mia I., Paua F. 2008 The Global Competitiveness Index: Prioritizing the Economic Policy Agenda, [in:] The Global Competitiveness Report 2008-2009, K. Schwab, M.E. Porter (eds.), Geneva.
 17. Salvatore D. 2010 Globalisation, International Competitiveness and Growth: Advanced and Emerging Markets, Large or Small, "Journal of International Commerce, Economics and Policy", vol. 1.
 18. Schwab K. 2010 The Global Competitiveness Report 2010-2011, Geneva.
 19. Schwab K. 2011 The Global Competitiveness Report 2011-2012, Geneva.
 20. Schwab K., Porter M.E. 2006 The Global Competitiveness Report 2006-2007, Geneva.
 21. Schwab K., Sala-i-Martin X. 2009 The Global Competitiveness Report 2009-2010, Geneva.
 22. STATA Longitudinal Data/Panel Data: Reference Manual, Release 11 2009, Texas.
 23. Stiglitz J. 2002 Globalization and Its Discontents, New York.
 24. The World Competitiveness Report 1994-1995 1994, Lausanne.
 25. The World Competitiveness Yearbook 2008, Lausanne.
 26. The World Competitiveness Yearbook 2009, Lausanne.
 27. Zhang K.H. 2010 How Does Globalisation Affect Industrial Competitiveness?, "Contemporary Economic Policy", no. 28.
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu