BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Komorowski Mikołaj (Urząd Komunikacji Elektronicznej)
Title
Zarządzanie ryzykiem w projekcie informatycznym na przykładzie budowy platformy e-usług Urzędu Komunikacji Elektronicznej
Risk Management in it Project as Exemplified in the E-Services Platform Development in Office of Electronic Communications
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2014, nr 113, T.2, s. 31-39, bibliogr. 7 poz.
Issue title
Ekonomiczno-społeczne i techniczne wartości w gospodarce opartej na wiedzy.
Keyword
Zarządzanie ryzykiem, e-usługi, Systemy informatyczne, Program PRINCE
Risk management, e-services, Computer system, PRINCE Programme
Note
streszcz., summ.
Abstract
Podejmowanie ryzyka w projekcie informatycznym jest nieuniknione, gdyż prowadzi ono do wielu zmian zarówno w środowisku wewnętrznym organizacji, jak i relacjach z klientami zewnetrznmi, a zmianom tym towarzyszy niepewność i ryzyko. W artykule autor przedstawia teoretyczne założenia zarządzania ryzykiem oraz praktyczne aspekty postępowania w tym zakresie na przykładzie realizowanego w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej projektu "Budowa platformy e-usług UKE. (abstrakt autora)

Undertaking risk in IT project management is inevitable as it leads to many changes both in internal organization environment as in relations with external clients, and such changes are usually accompanied by uncertainty which means risk. In this article the author presents theoretical assumptions of risk management and practical conduct aspects in this subject matter as exemplified in the E-services platform development in UKE project run by Office of Electronic Communications. (author's abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBoK Guide), Project Management Institute 2008.
  2. Biniek Z. (2010), Wybrane elementy zarządzania projektem informatycznym, Warszawa.
  3. Dokument Inicjujący Projekt "Budowa platformy e-usług Urzędu Komunikacji Elektronicznej", Warszawa 2013.
  4. Gąsiorkiewicz A. (2011), Wybrane problemy budowy systemów e-administracj na przykładzie platformy e-usług Urzędu Komunikacji Elektronicznej , Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 651, Ekonomiczne Problemy Usług nr 68, Szczecin.
  5. Managing Successful Projects with Prince2, The Stationery Office 2009.
  6. Raport Państwo 2.0, 􀀕􀀑􀀓www.mac.gov.pl/dzialania/raport-panstwo-2-0-nowy-start-dla-eadministracji/.
  7. www.uke.gov.pl (2014).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu