BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Smutek Halina (Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie)
Title
Przedsiębiorcza koncepcja kształtowania przewagi konkurencyjnej
Source
Zeszyty Naukowe / Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Marketing, 2006, s. 29-42, rys., bibliogr. 15 poz.
Keyword
Konkurencja, Przewaga konkurencyjna, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Instrumenty konkurencji, Potencjał konkurencyjny przedsiębiorstw
Competition, Competitive advantage, Enterprise competitiveness, Instruments of competition, Competitive potential of enterprises
Note
streszcz., summ.
Abstract
Organizacje okresu postindustrialnego stają przed podstawowym problemem, jakim jest zredefiniowanie podejścia do tworzenia długookresowej przewagi konkurencyjnej. Osiąganie i utrzymanie konkurencyjności przedsiębiorstwa oznacza zdobycie umiejętności radzenia sobie z konkurencją, na które składają się mechanizmy i narzędzia konkurowania w krótkim oraz długim okresie. Istnienie przedsiębiorstwa w nowoczesnej gospodarce wymaga poszukiwania nowych koncepcji w zarządzaniu. Oznacza to szukanie nowych dróg, a nie tylko skupianie się na dokonaniach istniejących systemów. Przedsiębiorstwa, które chcą sprostać aktualnym wymaganiom na rynkach krajowych i zagranicznych, muszą wytwarzać nowe produkty w nowoczesny sposób, zdobywać nowe rynki zbytu, wprowadzać nowoczesne modele zarządzania. Właśnie w innowacyjnych i uwzględniających przyszłość sposobach zarządzania tkwią duże możliwości przyspieszenia transformacji i unowocześniania naszej gospodarki. (fragment tekstu)

Globalisation processes and integration of Poland with European Union structures make Polish businesses face a major problem, namely, the development of a new formula of competitiveness, to be able to compete efficiently in the market, accounting for a range of various conditions that influence the competitive potential. One may list plenty of factors determining the competitiveness of an enterprise. One of them is the ability to react to the changes in the environment, ability to adjust the enterprises resources to the opportunities and threats that its environment generates. Hence, the answer to the challenges that the Polish enterprises must currently cope with is an entrepreneurial concept of competition. An enterprise that is capable of perceiving and interpreting properly the relevant and significant tendencies in its environment finds it easier to: • identify the emerging market opportunities, • implement new technologies and products, • increase the efficiency of internal processes, • properly react to the changes occurring in the environment. A competence that may improve the level of competitiveness of Polish firms operating in the European market and improve the long-term competitive advantage is their ability to innovate, shape the new quality of resources, products, services, external relations and management systems. Entrepreneurial strategies presented earlier point at the success cases of firms capable to develop appropriate culture that favours enterprise. The article is an introduction to the questions related to the possibility of employing the entrepreneurial approach to the shaping of competitive advantage. It is an efficient way of increasing the competitive potential of Polish firms, and hence also of their market attractiveness. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Budowanie potencjału konkurencyjności przedsiębiorstwa, praca zbiorowa pod redakcją: M.J. Stankiewicza, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierowania "Dom Organizatora", Toruń 1999.
 2. Drucker P., Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka z zasady, przeł. A. Ehrlich, PWE, Warszawa 1992.
 3. Drucker P., Zarządzanie w XXI wieku, przeł. B. Kacprzyńska, Wyd. Muza, Warszawa 2000.
 4. Drucker P., Natchnienie i fart czyli innowacja i przedsiębiorczość, przeł. E. Czerwińska, Studio EMKA, Warszawa 2004.
 5. Faulkner D., Bowman C., Strategie konkurencji, przeł. M. Albigowski, Gebethner i S-ka, Warszawa 1996.
 6. Grzybek S., Strategiczna tablica rozwoju jako narzędzie identyfikacji pozycji rynkowej przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego Sp. z o.o., Bydgoszcz 1999.
 7. Konkurencyjność przedsiębiorstw. Nowe podejście, praca zbiorowa pod red. E. Skawińskiej, PWN, Warszawa-Poznań 2002.
 8. Koźmiński A.K., Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowanych, PWN, Warszawa 2004.
 9. Machaczka J., Zarządzanie rozwojem organizacji, PWN, Warszawa 1998.
 10. Obłój K., Strategia sukcesu firmy, PWE, 1993.
 11. Pierścionek Z., Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2003.
 12. Porter M., Czym jest strategia? Harvard Business Reviev Polska, lipiec- sierpień 2005, s. 163.
 13. Porter M., Porter o konkurencji, przeł. A. Ehrlich, PWE, Warszawa 2001.
 14. Stankiewicz M.J., Istota i sposoby oceny konkurencyjności przedsiębiorstwa, "Gospodarka Narodowa" 2000, nr 7-8.
 15. Urbanowska-Sojkin E., Banaszyk P., Witczak H., Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2004.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu